Aardappelen in de Gemeenschap Meer aardappelen verwerkt Veilingomzet stijgt Grondstoffenmarkt Minder peulvruchten in Duitsland Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas GOES, di., op auto geleverd: Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Veiling ZHZ, dinsdag 7 november Rotterdam was maandag voor de klein-Bintjes vast gestemd. Prijzen trokken aan met 50 cent tot één gul den, afgezien van een kleine prijs- korrektie voor de 40/50 mm, terwijl de 40/55 mm onveranderd noteer den vergeleken met de voorgaande week. Alleen voor de grove maten, ge schikt voor de industrie, liepen de prijzen op, waarbij opgemerkt kan worden dat de grove aardappelen in bepaalde delen van de Gemeenschap ook voor de direkte konsumptie worden opgenomen. Voorgaande week werd de handel wat verstoord door de r.k. feestdagen. De Belgische markt was vorige week ook prijshoudend, met een aanhou dend vrij omvangrijke afzet naar Frankrijk. Voorlopige cijfers geven voor de week tot 27 oktober een uit voer aan van bijna 8000 ton, waar van goed 5500 ton naar Frankrijk. Andere afnemers waren Engeland ruim 1300 ton en Spanje ruim 950 ton. In Frankrijk blijft de invoer de uit voer in belangrijke mate overtref fen. Inmiddels is de minimummaat van 40 mm weer op 35 mm gebracht, een officiële maatregel die niet ieders instemming heeft. Er begint enige afzet van aardappelen richting Span je en Italië op gang te komen. De Britse markt vertoonde een uit eenlopend beeld, met hier en daar duidelijk oplopende prijzen vooral voor kwaliteits-aardappelen. De Duitse markt is vriendelijk tot vast, al naar de regio. De afzet uit Beieren naar Italië begint van groter betekenis te worden. Volgens het Produktschap voor Aardappelen is in de maand septem ber in totaal 160.000 ton aardappe len verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieprodukten. Daardoor is de verwerking tot 1 ok tober gekomen op 1.343.000 ton; te genover 1.263.000 ton in 1988 en 1.142.000 ton in 1987. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappe len bedroeg in de maand september 123.800 ton, terwijl de invoer van produkten overeen kwam met 4.100 ton verse aardappelen. De omzet van de groenten- en fruit veilingen is dit jaar van januari tot en met september toegenomen met 4,2De omzet bij groenten gaf een stijging van 4,1% te zien en bij fruit was sprake van een omzetstijging van 7,6%. In september lag de veiling- omzet 13,3% boven het niveau van dezelfde maand vorig jaar. De omzetstijging wordt bij de groen ten veroorzaakt door een grotere aanvoer en door een gemiddeld ho gere prijs. De grotere omzet bij het fruit is een gevolg van een hogere prijs, de aangevoerde hoeveelheid was iets lager dan vorig jaar. Met na me aardbeien werden minder aan gevoerd. Glasgroenten Hoewel het sla-areaal elk jaar daalt, is er dit jaar weer een toenemend sortiment van slatypes. Afgelopen woensdag is op de veiling Delft- Westerlee voor het eerst Batavia-sla aangevoerd. En totaal werden 95 kratten (a twaalf stuks) van dit groen, gekruld slatype verkocht te gen een prijs van 1,70 per krop. Ver wacht wordt dat de totale aanvoer van dit slatype 50.000 stuks zal be dragen. De prijzen van de glassla blijven bij een toenemend aanbod onder druk staan. De glasgroentengewassen komkommers en paprika's noteren onder invloed van een sterk dalend aanbod hogere prijzen. De aanvoer van tomaten loopt licht terug. De prijzen komen bij een afnemende vraag op een iets lager niveau. Spanje is een groeiende afzetmarkt voor Nederlandse tomaten. Van mei tot en met september werd meer dan 6000 ton tomaten geleverd, dit is ruim drie keer zoveel als in 1988. Fruit Van juli tot en met september werden op de veilingen meer appelen aange boden dan in dezelfde periode in 1988. Met name Elstar werd fors meer aangevoerd. Ook de aanvoer van peren is dit jaar toegenomen. Hier was vooral de Doyenné du Co rnice de grote groeier. De prijs van dit ras bleef achter bij vorig jaar. De veilingaanvoeren zijn groter dan aanvankelijk geraamd. Ook in Enge land zijn de oogstramingen bij gesteld. De oogst van Cox's is duidelijk groter dan aanvankelijk werd geraamd. De oogst in Engeland van peren werd naar beneden toe bij gesteld en zal waarschijnlijk op 28.000 ton uitkomen. Bloemen en planten Chrysanten zijn momenteel op de ex portmarkt een gevoelig gewas. Ier land heeft uit angst voor de mineervlieg de grens gesloten voor dit gewas. Ook gerbera's en gypso- philia worden geweerd. Het ziet er daarentegen naar uit dat de export van chrysanten naar Zwe den weer mogelijk wordt. Daarvoor is een systeem ontwikkeld waarbij die bloemen niet meer voor de klok komen. Eén dag voor verzending moeten via de veiling chrysanten worden besteld bij een aantal gese lecteerde en geïnspecteerde kwe kerijen. Voor verzending worden de partijen door de Plantenziektekundige Dienst geïnspecteerd. Het gaat nu nog om een proef met een beperkt aantal variëteiten. Aldus meldt het blad Handelsvisie van het bedrijfs- schap voor de groothandel in bloem kwekerij prod ukten. De neergaande tendens van de eind- verbruikersprijzen van mengvoeders is nog niet teneinde. Ook in de groothandel van grondstoffen voor de mengvoederindustrie is de markt vrij rustig en kalm gestemd. Het produkt waar het meeste in om blijft gaan is soja, waarvan de prijzen wis selden, maar overwegend toch wat hoger waren dan voorgaande week. Maisvoermeel trok ook wat aan in prijs, doch de prijzen voor maisglu- ten konden zich maar net handha ven. Kokos- en palmprodukten brokkelden af, wat ook gold voor tapiokapellets. Amerikaanse suikerbietenpulppel- lets trokken in prijs aan vooral door vraag in Z.-Europa. De prijzen van tarweafvallen konden zich handha ven in een rustig gestemde markt. Raapschrootpellets stonden wat on der konkurrerend aanbod uit India. Volgens mededelingen van het Duit se ministerie van landbouw is de peulvruchtenoogst dit jaar rond 30% kleiner dan vorig jaar en be draagt rond 223.000 ton. Bij veldbo- nen is er van een daling sprake van 217.000 ton tot 155.000 ton en bij voererwten van 103.000 ton tot 68.000 ton. De verminderde produk- MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 10,50-11,50 2,19-2,13 week 27/10-03/11 57-61 gr. 12,00-12,75 2,11-2,09 64 gr. 13,00-13,20 2,03-2,06 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 7,25 9,00 9,50 10,25 11,25 12,00 12,75 - dd 7,33 9,10 9,61 10,37 11,62 12,13 13,64 bruin ld 7,75 9,25 10,50 11,00 11,75 12,50 13,00 dd 7,84 9,35 10,61 11,13 11,89 12,65 13,40 Evadag wit 9,25 9,90 10,45 11,50 11,75 - bruin 9,35 10,55 11,20 11,85 12,70 Roveco wit 5,85 8,55 9,20 10,10 11,25 11,80 13,10 bruin 5,85 8,55 9,20 10,35 11,50 12,05 13,35 Ven wit 5,80 8,50 9,15 10,05 11,20 11,75 13,05 bruin 5,80 8,50 9,15 10,30 11,45 12,00 13,30 ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Emmeloord 02/11 Leeuwarden 03/11 Zeewolde 03/11 Goes 07/11 22,00-24,00 Dronten 08/11 Middenmeer 08/11 "Frites geschikt Klei 0 mm 22,50-25,00 23,00-24,75 24,00-25,00 23,00-25,00 23,00-25,50* Klei 40-50mm 24,00-29,00 Voer- aardappelen 3,50-4,00 3,50-4,50 9,00 -5,00 ex btw./100 kg. vigs. AVZ 25,00-29,00 26,00-28,00 Klei Klei Voer- Groothandelsprijzen 40-50 mm 50 mm aardappelen Rotterdam 06/11 18,00-19,50 32,00-33,00 5,00-7,00 hu id vast Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag Deze dinsdag 40-50mm april '90 50mm+ nov. '89 22,00 21,00 22,00 28,00 28,00 28,00 50mm april '90 38,40 39,00 39,50 50mm+ mei '90 39,50 40,00 40,80 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 07/11 39,00-40,50 -52,00 34,25 -38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 190,00* Karwijzaad 140,00* prima doorsnede Groningen di 07/11 38,75-39,55 100,00-135,00 Middenmeer wo. 08/11 39,00-39,50 38,00-39,00 33,00-39,00 185,00-197,50 122,50-134,00 ongerepeld 0,40-0,53 p.kg. afw. partijen 0,30-0,39 p.kg. GOES, di ROTTERDAM, ma per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 62,00-66,00 70,00 Gr. erwten 6% 72,50 Kapucijners 72,50 82,50 Bruine bonen 156,00 165,00 tie is enerzijds het gevolg van een in krimping van het areaal en ander zijds van een kleinere ha/opbrengst. Veilinggegevens wk 29/10-05/11 Cox Orange Golden Delicious Boskoop groen Boskoop rood Jonagold Elstar Conference Doy du Cornice Gieser Wildeman St. Remy B. Louise d'Avr. Legipont Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- ring trend prijs trend week 22/10-05/11 ring trend prijs trend week 29/10-05/11 ring trend prijs trend 75/80 105 Spruiten A I 71 Tomaten rond A I - 111 - 70/80 50 0 Witlof kort IEF 257 - Tomaten vlees BB - 155 - 75/85 53 Bloemkool 8 58 - Komkommers 41/51 - 113 - 75/85 76 Witte kool Deense - 39 - Glassla 28/30 0 25 75/80 74 Rode kool A - 39 Paprika groen 75/85 - 293 75/80 112 Spitskool - - 33 - Paprika rood 75/85 - 745 65/75 146 Chinese kool - 32 - Paprika geel 75/85 - 367 65/75 196 Broccoli - 189 Aubergines 225/300 - 400 65/75 147 Spinazie - - 97 - Radijs midden - 40 70/80 - 87 Andijvie - - 80 Courgette, groen 7 - 97 70/80 0 136 0 Waspeen A I - 67 75/85 - 145 Breekpeen 200/400 - 26 0 Prei 2 106 Sperziebonen - - 619 Boerenkool - 37 - Veilinggegevens week 30/10-03/11 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 49 Roos kleinb. - 31 Freesia - 22 - T roschrysant - 40 - Trosanjer 24 0 Gerbera - 42 - Gypsophila - 53 - Iris - 12 - Lelietak - 49 - Bouvardia - 37 - Alstroemeria - 41 - Limonium 23 - Cyclamen - 250 - Snijbl. totaal 36 - Kamerpl. totaal - 210 Veilinggegevens week 30/10-04/11 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn 5,30 Klasse I middel 5,78 Klasse II 2 80 2,90 Klasse II 3 100 - 2,55 - Klasse III 3 100 - 2,46 De oogst is achter de rug, de laatste Jonagold zijn geplukt. De oogstperi- ode is goed verlopen, de weersom standigheden zijn gunstig geweest om het produkt zonder beschadiging en butsen door het natte plukken in de koelcellen te krijgen. De kleur van de Jonagold en Winston is uitstekend, veel beter dan de twee voorgaande jaren. De ab normale weersomstandigheden in de plukperiode van de Elstar en Cox's O.P. werkt nu nog door, de appelen die op dit moment uit de mechani sche cellen geveild worden zijn geel en rijp. Mede daardoor is de prijs vorming van deze rassen moeilijk. Voor de goede partijen Elstar en Cox's O.P. worden redelijke prijzen betaald. We zulleyi niet te lang moe ten wachten om de goede partijen van deze rassen te veilen. Het aanbod van appelen neemt af. Het hoofdras is op dit moment de Jonagold met 250 ton, gevolgd door de Golden Delicious met 200 ton. Het aanbod van Cox's O.P. uit de mechanische cel neemt toe, de prijsverschillen tussen de te rijpe en goede partijen zijn enorm zoals blijkt uit het volgende voorbeeld: Laagste prijs: I 70/75 70; I 75/80 76; I 80/85 61. Hoogste prijs: I 70/75 1.09; I 75/80 1.31; I 80/85 1.24. Middenprijs: I 70/75 98; I 75/80 1.09; I 80/85 97. Hetzelfde doet zich voor bij de Elstar. Het aanbod van peren neemt toe. De afzet van Conference verloopt vol gens planning, wekelijks wordt er 150 a 200 ton aangeboden. Dit is mogelijk doordat een groot percen tage van de mechanisch gekoelde pe ren ondergebracht zijn in een pool en degenen die niet met de pool mee doen, meestal vooraf kontakt opne men over de afzet. Het aanbod van de Doyenne du Co rnice is belangrijk toegenomen, wat begrijpelijk is gezien de prijs vorming. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 30 oktober tot en met 3 novem ber. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Cox Orange: I 70/75: 36 0,99 (bl. 2 9/ 1,17); tot. I: 117 ƒ0,91 (89 ƒ0,94); II 70/75: 13 ƒ0,68 (8 0,70); tot. II: 42 0,58 (25/0,53). Winston: I 70/80: 3 0,42 tot. I: 5 0,36 (-- --). Gloster: I 80/90: 9 0,57 (1 0,60); tot. I: 20 0,50 (7 0,55). Doy. du Com.: I 75/85: 61 1,99 (bl. 2 37 2,05); tot. I: 132 1,92 (147 1,95); II 75/85: 18 1,68 (7 1,58); tot. II: 43 1,56 (30 1,56). Conference: I 65/75: 82 1,58 (bl. 2 9 1,62); tot. I: 161 1,53 (45/ 1,54); 11 65/75: 2 1,21 (-- --); tot. II: 30/ 1,11 (-- --). Gs. Wildeman: I 60/70: 2/ 1,62 (3 1,63); tot. I: 4 1,51 (4 1,51). Saint Remy: II 70/80: 1 0,74 (- -- tot. II: 2 0,68 (-- --). W. Riet peer: I 70/80: 3 0,66 --); tot. I: 7 0,64 Rd. Boskoop: I 85/95: 7 0,73 (6 0,80); tot. I: 19 Veiling St. Annaland, dinsdag 8 november 1989: Bintje 18-23 c. Irene 26 c. Aanvoer: 21 ton. Pootgoednotering woensdag jl. A 28/35: Noordelijke 108,—. Del ta's ƒ106,—. A 35/45: 77,—, 75,-. Af noorden levering voorjaar. Bloemkool: aanvoer: 16.000 st. 6 per kist 1-1 151 1-2 135, 8 per kist 1-1 130 1-2 119'A, lOper kist 1-1 120 1-2 88 Vz. Spruiten: aanvoer: 229.000 kg. Al 1 86; 2 641/2, Bl 1 115 2 101, Cl 2 1131/2, Dl 1 129 2 95. Witlof: aanvoer: 57.000 kg. kort grof I Sup 2591/2 2 2491/2 3 229, kort fijn I Sup 283 2 254'/2 3 240, lang I Sup 245, 2 2411/2 3 221'/2, kl. vp. 4-5 I Sup 3261/2 2 306, kort 1 237'/2 2 204 '/2, lang II 1 182 2 164!/2, III 1 1581/2 2 13P/2 3 122. 0,63 (15 0,84). Karmijn Sonn.: I 85/90: 3/0,51 (-- -); tot. I: 9 0,59 (-- --); II 85/90: 2 0,32 (2 0,37); tot. II: 3 0,37 (10 ƒ0,38). Jona gold: I 80/85: 55 0,65 (bl. 2 11 0,51); tót. I: 221 ƒ0,57 (67 0,51); II 80/85: 9 0,37 (7 0,34); tot. II: 26/0,36 (9/0,35). Elstar: I 70/75: 21 1,14 (24 1,22); tot. I: 64 1,09 (62 1,20); II 70/75: 2 0,65 (4/0,81); tot. II: 4 ƒ0,62 (13 ƒ0,72). Golden Del.: I 70/80: 82 0,52 (15 0,54); tot. I: 130 0,51 (46 ƒ0,56); II 70/80: 14 0,35 (5 0,35); tot. II: 32 0,42 (18 0,33). Boskoop: I 85/95: 16 ƒ0,41 (7 0,48); tot. I: 32/0,46 (24 0,54); II 85/95: 1 0,36 (1 0,39); tot. II: 2/0,42 (13 /0,30). 22 Vrijdag 10 november 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22