Lely voor het beste werk 1 Stevig en produktief LELY j INDUSTRIES NV "ZEG HEB JE 'T AL GEHOORD?", DIE SLEIPNER TARWE SLEIPNER ZAAITARWE: ZAAIGERST: TE KOOP het z/m blad. boordevol nieuws CEBECO ZADEN B.V. P. VAN EIJZEREN B.V. LELYTERRA SERIE 33 HOUTHANDEL REIMERSWAAL 01176-2020 BETONPLATEN f 108,— p/st. Jan P. Boogert (ieschikt voor de biscuitindustrie. Uitstekende dekvrucht import voor Zeeland M De Lelyterra eggen zijn in vele typen en werkbreedten leverbaar. In Nederland zijn de meest verkochte typen: de 300-20 en de 300-32. Nieuw is de serie 33, de opvolger van de serie 32. De belangrijkste kenmerken van de 33-serie zijn: de robuust geconstrueerde portaalbok de aandrijfkast met middenaandrijving in hoogte- en in lengterichting verstelbare grondgeleiders de nieuwe diepteregeling volgens het "floating" systeem. Evenals de serie 32 is de serie 33 geschikt voor 540 of 1000 toeren van de aftakas. De koppelingsas is standaard voorzien van de Lelymatic breekpenautomaat. De serie 33 omvat 4 typen: de 250-33, de 300-33, de 350-33 en de 400-33. De werkbreedten zijn respectievelijk 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m en 4,00 m. Een unieke serie, die een welkome aanvul ling vormt voor het uitgebreide programma Lelyterra's. De Lelyterra serie 33 wordt geken merkt door: een robuust gecon strueerde portaalbok, waaraan zonder probleem zware zaai- machines op- of aangebouwd kunnen worden. De aanspanning van de eg kan ten minste 10 cm korter worden uitgevoerd. Ideaal, wanneer gecom bineerd gewerkt moet worden. Ook met relatief lichte trekkers! Een ander kenmerk van de 33-serie vormt de nieuw gemodelleerde aan drijfkast met midden-aandrijving. Trekker-aftakas en aandrijfas liggen nu in één lijn! De doorgaande aan drijfas kan zowel benut worden voor frontaandrijving als voor aandrijving van aftakas-aangedreven volg ma chines, bijv. de Lely Polymat zaai- machine. Meerdere sets wisseltand wielen zijn leverbaar, zodat de mate van verkruimeling naar eigen keuze kan worden gerealiseerd. Een essentieel kenmerk is ook de nieuwe diepte-regeling. Met het "floating" systeem kan heel eenvoudig de juiste werkdiepte worden ingesteld, terwijl de eg zich bij obstakels enigszins uit de grond kan heffen. Ook de solide grondgeleiders zijn aan de modernste eisen aangepast. Zowel in lengterichting als in hoogte zijn deze instelbaar om een zo vlak mogelijk zaaibed te verkrijgen. LELYTERRA SERIE 33 POSTBUS 26 f 3155 ZG MAASLAND TEL. 01899-12644 - TELEX 21617 - FAX 01899-20923 Wilt u een demonstratie, van welke machine? Stel bezoek op prijs Verzoek om toezending documentatie Lelyterra Andere Lely machines BEROEP: akkerbouwer loonwerker handelaar ander Naam: Adres: Woonplaats: Postcode:Tel.: I Hoofdweg 7 Rilland tel. 01135-1987 Scherp geprijsd fn: - plaatmaterialen en balkhout - Dupanel isolatieplaten - damwandprofielplaten (fab. British steel) Etemit golfplaten moet toch geweldig veel kg's opbrengen. Doens en Vermue zouden er NAK gekeurd zaaigraan van hebben. Effe bellen. Hoogste opbrengsten West-Duits- land, Engeland, België, Frankrijk, Scandinavië. Hoogte: zeer kort. Legervastheid: stevig. Goede koude resistentie, Scandinavische oorsprong. Weinig ziektegevoelig. Uit voorraad leverbaar prima kwaliteit Arminda, Accent, Avir, Obelisk, Kraka, Pagode, Sleipner. Flamenco. NAK: waardering 1, kiem 1. Oranjestraat 40A Postbus 4515 ZG IJzendijke Fax: 01176-1811 Veevoeders - Pulp - Kunstmest - Gewasbeschermingsmiddelen Zaaizaden - Pootaardappeien - Granen - Zaden - Peulvruchten Doens Vermue 200x200x12 cm gewapend voor vloeren en erfverharding. Prijs slechts ex BTW. Franco thuis! Betaling bij aflevering. Bouw- en Houthandel tel. 01114-2682, Oosterland. Ook uw goedkoopste adres voor betonstraatstenen en tegels! TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Hercules boxenvuller lage instort type 665- 69-3,3 Li i.z.g.st.; Excelsior kipwagen 12 t. tandem; Breston mestverspr. 10 ton tandem met breedstrooiwerk; Miedema kipw. 6.5 t. frans achtersch.; Cappon cultivator 3 m. 13 tnds.; Rumptstad bredev. pl. 3 sch. type DW 41; Idem 2 sch. DW 41 Rabewerk 3 sch. met strokenrister; Lemken Onyx cultiv. 13 tands nw.; Fendt Fav. 615 LSA op 14,9-28/20,8-38; John Deere 1020. Cchatc n.v. Sic en her yen telefoon 01670-64591 ■Vert. M. Sweere telefoon 01652-17839 e T&isfc 31: ;- 3ö!l GA RotiêrdS§i - V. Mengmest en pomptankwagens 3.7501 t/m 22.0001 (drie-assers) assen hydraulisch en mechanisch leverbaar Kipwagens van 4 t/m 18 ton Weilandbloter Kulluithaalmachine van 1,2 m3 tot 3,8 m3 landbouwmechanisatiebedrijf Quistenburg 21, 4454 PZ Borssele

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 24