Tomaten moeten weer fors inleveren Onrustige aardappelmarkt Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld 0,40-0,52 p.kg. afw. partijen 0,30-0,39 Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons De tomaten, zowel de ronde als de vleestomaten, moesten afgelopen week fors inleveren. De vleestomaten gingen zelfs 80 cent in prijs per kilo omlaag en daalden tot 1,24. De kleine sortingen bij de komkom mers moesten afgelopen week op nieuw aan prijs inleveren. De grove sorteringen bleven prijshoudend of brachten iets meer op. Na een prijsstijging van groene paprika's in voorgaande week, moest deze groen te afgelopen week weer aan prijs in leveren. Ook de prijzen van de andere paprika's daalden verder als gevolg van een toenemend aanbod. De prijs van glassla (sortering 28/30) lag vorige week twee dubbeltjes ho ger op 37 cent per krop. De prijs van vollegrondssla blijft laag. Ondanks een verdubbelde aanvoer van boerenkool konden toch iets be tere prijzen gemaakt worden. Andere koolsoorten moesten door een grote aanvoer aan prijs inleveren. De aan voer van bloemkool steeg met maar liefst 49%. Bloemen en planten Vorige week kenmerkte de markt voor snijbloemen zich door een zo merse aanvoer en dito prijsniveau. Op de grootste bloemenveiling daal de de gemiddelde prijs met vier cent tot 26 cent per steel. De aanvoer bleef op hetzelfde niveau als de week daarvoor. Bijna alle bloemsoorten namen in prijs af. Vooral gerbera, chrysanten, kleinbloemige gladiolen en tulpen noteerden flinke prijsdalingen. Daarbij is de prijs van chrysanten re latief laag. Vergeleken met dezelfde week vorig jaar ligt de gemiddelde prijs nu zes cent lager. De aanvoer is dit jaar echter ruim 10% hoger. De lage prijzen zijn een voorzetting van de trend die zich al in de zomer begon af te tekenen. In juli en augus tus waren de veilingomzetten en de uitvoer ondanks een grotere hoeveel heid lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De veilingomzetten en uit voer van planten daarentegen ont wikkelden zich afgelopen maanden wel positief en lagen in augustus 14,3% boven vorig jaar. Afgelopen week kende de markt van kamerplanten een lichte aanvoerda- ling van circa 5%. De gemiddelde prijs nam daarbij echter met 10 cent per stuk af. Door deze prijsdaling is de prijs nu in vergelijking met 1988 zeven cent per stuk lager bij een 15% hoger aanbod. Fruit Het marktbeeld bij fruit in septem ber tot nu toe is wisselend. Bij de ap pelen wordt er veel Cox's en Elstar aangevoerd, maar het prijspeil is laag. Dit geldt bij de peren voor ras sen als Conference en Bonne Louise. Dit laatste ras kon afgelopen week bij een gelijkblijvende aanvoer ook de prijs handhaven. Na een goede start van het aardap pelseizoen is de prijs afgelopen week gedaald. Deze daling zette deze week verder door. De handel reageerde vo rige en deze week erg onrustig op op brengstprognoses. Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek voorspelde een grotere oogst op de kleigronden. De telers zelf en de handel constateren in eigen proef- rooiingen een lagere opbrengst. In de rest van Europa is sprake van lagere opbrengsten dan vorig jaar. In Frankrijk zou zelfs de oogst met meer dan 20% zijn gedaald in verge lijking met vorig jaar. De telersprijzen daalden eind vorige week en deze week op de meeste beurzen met ongeveer één gulden per 100 kg. Bij het afsluiten van dit num mer was nog geen prijs van Bintje van de beurs in Middenmeer bekend, omdat geen overeenstemming over de prijs kon worden bereikt. Op de termij nmarkt in Amsterdam daalde dinsdag de prijs voor aardap pelen 50 mm opwaarts en levering in april 1990 met 3,80 per 100 kg. De prijs lag alweer hoger dan op vrijdag en maandag. Uien De oogst van zaai-uien in Nederland wordt de kleinste in tien jaar. Verge leken met de ruim 500.000 ton van vorig jaar wordt dit jaar ruim een kwart minder geoogst. Dit is zowel een gevolg van een forse inkrimping van het areaal (min 15%) als van een kleinere produktie per ha. De op brengst per ha ligt volgens een schat ting van het Centraal Bureau voor de Statistiek met 44 ton 13% lager dan in 1988, toen 50,5 ton van een hecta re werd gehaald. De uien blijven in vergelijking met voorgaande jaren goed aan de prijs. De gemiddelde prijs in deze maand tot nu toe ligt ruim zes cent hoger dan vorig jaar. Vorige week noteerden de uien een prijs van 17 tot 20 cent tegenover 9-10 cent in dezelfde week in 1988. Deze prijs is mede te danken aan een goede vraag uit het buitenland. De vraag uit Engeland is in vergelijking met vorig jaar fors gestegen; ook uit de andere exportlanden was de vraag groter, met uitzondering van Duits land waar de vraag daalde en Frank rijk met een stabiele vraag. Suiker De suikermarkt wist zich afgelopen week goed te handhaven. Voor de komende periode zijn heftige reac ties mogelijk. De prijs lag de wereld suikermarkt te hoog, zodat de koersen niet konden stijgen. In korte tijd hebben India (men spreekt van 100 tot 200.000 ton) Noord-Jemen (40.000 ton) en Syrië (20.000 ton) witsuiker gekocht. Vlas Terwijl in Nederland de vlasoogst al twee weken geleden werd beëindigd, staat in Frankrijk nog ongeveer een derde van het vlas nog op het veld. De wereldmarkt voor lijnzaad is de laatste dagen redelijk stabiel. Prijsbericht ZHZ 26-9 Blomkool: aanvoer 69.000 st.6 per kist: II 69, 12 51; 8 p.k.: II 56'/2, 12 34; 10 p.k.11 56,12 38. Spruiten: aanvoer 112.000 kg; Al II 99,. 12 82'/2;Bl II 1131/2, 12 93'/z; Cl 12 53; Dl 12 95. Witlof: aanvoer 25.000 kg; kort grof I: Sup 372143 30814; lang I: Sup 42414, 2 42414, 3 400; klvp grof I: Sup 44514, 2 44514; kort II: 1 30014 2 22814; lang II: 1 250, 2 212; III 1 158, 2 9414, 3 5614. Pootgoednotering woensdag jl. 28/35: Delta 92; Noordelijke 94; 35/45: Delta 73; Noordelijke 75. Veiling St. Annaland 26-9 Aardappelen: aanvoer 102 ton: Glo ria 25; Bintje 22-26; bonken 40, driel 11, kriel 59; Eigen 31-37; Bildstar 31-44; Furore 34; Irene 36. Uien: 40 ton, kl. II: 27-29.90. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 10,00-1 1.75 2,08-2, 18 week 14/09-21/09 57-61 gr. 12,40-14,00 - 2,18-2, 30 - 64 gr. 14,75-15,00 - 2,30-2, 34 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 7,00 - 8,50 - 10,00 - 11,25 12,50 - 14,25 - 15,50 - dd 7,08 - 8,60 - 10,11 - 11,37 12,62 - 14,38 - 15,64 - bruin ld 7,00 - 8,50 - 10,50 12,00 14,00 - 14,25 - 13,25 - dd 7,09 - 8,60 - 10,61 12,13 14,14 - 14,15 - 13,40 - Evadag wit 8,75 - 9,70 - 10,65 - 12,60 - 14,05 - bruin 8,75 - 10,85 11,90 - 13,35 - 14,00 - Roveco wit 6,20 8,25 9,25 10,90 13,10 13,45 15,70 bruin 6,20 8,25 9,75 11,90 14,10 14,45 - 16,70 - Ven wit 6,15 8,20 9,20 10,85 13,05 13,40 15,65 bruin 6,15 8,20 9,70 11,85 14,05 14,40 - 16,65 - ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen ex btw./100 kg. vigs. AVZ Emmeloord 22/09 Leeuwarden 22/09 Zeewolde 22/09 Goes 26/09 17,00-19.00- 18,00-20,00 Dronten 27/09 19,00-20,00-* Middenmeer 27/09 Frites geschikt 19,00-22,00-* 6,00-7,50 27,00-40,00+6,00-7,00- 19,00-21,00-* -9,00 17,00-22,00 20,00 G roothandelsprijzen Rotterdam 25/09 huidvast Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardappelen 20,00-21,00- 26,00-27,00- 7,50-9,50 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige dinsdag vrijdag 40-50mm april '90 22,90 22,90 50mm+ nov. '89 50mm+ april '90 41,20 36,60 Deze dinsdag 21,00 26,70 37,40 per 100 kg. Goes Groningen Middenmeer GRANEN di 26/09 di 26/09 wo. 27/09 Tarwe (basis 16%) 39,00-40,50 38,55-39,25 39,20-39,60 Brouwgerst 52,00 Zomergerst 38,00-39,05 38,00-39,00 Haver -34,25 33,00-39,00 Voergerst 38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad 197,50* 190,00-205,00 Karwijzaad 150,00* 100-135,00 127,50-137,50 Koolzaad, dub. nul prima doorsnee -93,75 per 100 kg. Groene erwten Gr. erwten 6% Kapucijners Bruine bonen GOES, di 61,50-66,50 72,50 152,00 ROTTERDAM, ma Groothandelsprijzen 70,00 73,00 85,00 160,00 Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 17/09-23/09 ring trend prijs trend week 17/09-23/09 ring trend prijs trend week 17/09-23/09 ring trend prijs trend Cox Orange 75/80 94 - Spruiten A I 83 Tomaten rond A I 148 Golden Delicious 70/80 0 73 0 Witlof kort IEF 387 - Tomaten vlees BB 124 James Grieve 70/80 - 53 0 Sla, natuur 28/30 17 Komkommers 41/51 34 Boskoop groen 75/85 70 - Bloemkool 8 65 - Paprika groen 75/85 263 Boskoop rood 75/85 - 119 - Witte kool Deense - 35 - Paprika rood 75/85 229 Jonagold 75/80 0 60 0 Rode kool A 23 - Paprika geel 75/85 250 Elstar 75/80 106 - Spitskool - 24 - Aubergines 225/300 312 Conference 65/75 - 93 - Chinese kool - 35 - Radijs midden 30 Doy du Cornice 65/75 137 - Spinazie - - 53 Courgette, groen 7 36 Gieser Wildeman 65/75 118 - Andijvie - 34 St. Remy 70/80 - 61 - Waspeen A I 33 - B. Louise d'avr. 70/75 0 92 0 Breekpeen 200/400 21 Beurre Hardy 70/80 0 78 0 Prei onges. 102 Aardbeien kl. I - 302 Sperziebonen - 109 - Veilinggegevens week 18/09-23/09 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. trend prijs Roos grootbl. - 32 Roos kleinb. - 18 Freesia 20 Troschrysant - 27 T rosanjer 15 Gerbera 26 Gypsophila 56 Iris 13 Lelietak - 53 Bouvardia 32 Alstroemeria 33 Gladiool - 17 Limonium 34 Snijbl. totaal 0 27 Kamerpl. totaal - 212 Prijs- trend Veilinggegevens week 17/09-23/09 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 70 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 6,61 4,49 3,06 9,59 2,36 Het aanbod van appels.en peren was in de afgelopen week zeer groot, on geveer 1.600 ton appels en 1.000 ton peren zijn er aangevoerd. Bovendien was er een voorverkoop van Confe rence van 100 ton. De belangrijk ste rassen bij de appels waren: Cox's O.P. met 800 ton, Elstar met 293 ton en Boskoop met 140 ton. Het aan bod van Jonagold was nog gering. Bij de peren was het aanbod meer gespreid: Beurré Hardy 215 ton, Doyenné du Cornice 251 ton, Beurré Alexander Lucas 184 ton en Confe rence 270 ton, inklusief voor verkoop. Door het grote aanbod en de snelle rijping staan de opbrengstprijzen van de appels onder druk. De gehele week was het prijsnivo dalend zodat er sprake is van een matige prijsvor ming. De peren zijn goed prijshou dend m.u.v. de Legipont die een be langrijke prijsdaling te zien gaf. In de afgelopen week is de eerste ge- kombineerde veiling van de Beurré Alexander Lucas gehouden de ko mende week zullen er nog twee ge houden worden. De prijsvorming was minder gunstig dan vorig jaar. Middenprijs I 90/100 I 80/ 90 I 70/ 80 I 65/ 70 1988 36 114 126 112 1989 62 91 97 75 De kg-opbrengst is belangrijk hoger dan het vorig jaar. Nu de oogst van appels en peren flink vordert blijkt dat de kg-opbrengst over de gehele lijn meevalt, de meeste telers oogsten 15 a 20% meer dan was ver wacht. De vruchtgrootte is hiervan de oorzaak. Door de hoge tempera turen verloopt de rijping in een ver sneld tempo. Het is aan te bevelen om het fruit wat niet in de koelcellen staat snel te sorteren, is dit niet mo gelijk dan zo snel mogelijk in het koelhuis opslaan. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (in ton) en middenprijs. Noteringen van week t/m 22-9. Alkmene: II 70/75: 3 40; tot. II: 6 42; Cox Orange: I 70/75: 169 96; tot. I: 686 84; II 70/75: 21 41; tot. II: 110 41; Elan: I 80/90: 10 79; tot. I: 20 74; Odin: I 70/80: 21 46; tot. I: 29 42; II 70/80: 14 40; tot. II: 20 36; Elstar: I 70/75: 75 110; tot. I: 238 100; II 70/75: 12 71; tot. II: 57 67 Golden Del.: I 70/80: 34 71; tot. I 42 70; Boskoop: I 85/95: 29 51; tot I: 67 56; II 85/95: 1 37; tot. II: 8 52 Rode Boskoop: I 85/95: 24 111; tot I: 69 99; James Gr.: II 70/80: 1 31 tot. II: 2 30; Lombard: totaal: 3 31 Karmijn: I 85/90: 1 36; tot. I: 10 40 II 85/90: 4 32; tot. II: 12 32; Jona gold: I 85/90: 2 132; tot. I: 10 122 II 85/90: 2 87; tot. II: 6 76; Confe rence: I 65/75: 35 103; tot. I: 75 96 II 65/75: 9 61; tot. II: 54 59; Legi pont: I 60/70: 34 67; tot. I: 71 68 Bonn. Louis: I 55/60: 21 53; I 60/70: 22 74; tot. I: 50 60; Gieser W.: I 60/70: 3 136; tot. I: 5 128; Saint Remy: I 70/80: 8 73; I 80/90: 22 Schema biggenprijzen In de week van 2-10-1989 tot 9-10-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 3,79 te worden verhoogd. CVZ-noteringen dinsdag 26 september Alkmene: tot. II: 7 32; Cox Orange: I 70/75: 4 65; tot. I: 165 65; II 70/75: 9 43; tot. II: 36 37; Elan: I 80/90: 9 53; tot. I: 15 53; Odin: I 70/80: 16 26; tot. I: 26 25; II 70/80: 4 24; tot. II: 6 23; Elstar: I 70/75: 23 62; tot. I: 140 74; II 70/75: 2 41; tot. II: 9 43; Dijkmansz.: tot. I: 9 22; Golden Del.: tot. I: 26 74; Boskoop: I 85/95: 4 32; tot. I: 28 39; II 85/95: 4 31; tot. II: 9 36; Rd. Boskoop: I 85/95: 4 66; tot. I: 31 57; Karmijn: tot. I: 6 35; tot. II: 6 32; Jonagold: I 85/90: 3 122; tot. 1:13 115; tot. II: 3 81; Conference: tot. I: 1 103; tot. II: 2 51; Legipont: tot. I: 2 49; Bonn. Louis: I 55/60: 5 74; I 60/70: 7 95; tot. I: 14 79; Saint Remy: I 70/80: 1 73; tot. I: 3 70; Doyenné: I 75/85: 8 121; tot. I: 101 117; II 75/85: 21 94; tot. II: 46 84; Br. Har dy: I 65/70: 4 90; I 70/80: 6 103; tot. 1:12 94; Bramen D 200: tot. I: 1 132. 6 45; tot. I: 17 59; Doyenné: I 75/85: 94 141; tot. I: 169 133; II 75/85: 36 102; tot. II: 82 94; Br. Al. Lucas: I 70/80: 96 97; tot. I: 161 91; tot. II: 23 57; Br. Hardy: I 65/70: 50 70; I 70/80: 84 77; tot. I: 165 73; II 70/80: 21 46; tot. II: 49 44; Bramen 4 kg: tot. I: 1 167; Bramen D 200: tot. I: 2 173. Vrijdag 29 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22