Gele paprika vult assortiment aan Minimumprijs erwten en bonen weer lager Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld 40-50 p.kg. afw. partijen 30-39 p.kg. Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons De veilingaanvoer van gele paprika's is dit jaar erg groot. Hoewel dit een lagere prijs tot gevolg heeft, is het voor het paprika-assortiment een be langrijke aanvulling. Vooral in West-Duitsland is veel vraag naar 'mix-paprika', verschillende kleuren in één verpakking. De vollegrondssla deed het vorige week weer wat beter. Daar zal de kleinere aanvoer zeker aan hebben bijgedragen. De glassla daarentegen bracht nog iets minder op dan de toch al erg lage prijs in de voorgaan de week. Deze week trad gelukkig een herstel in. Dinsdag lag de prijs van de 23/24 rond twee kwartjes per krop. De aanvoer van spruiten is in enkele weken flink op gang gekomen. Vori ge week kwam in totaal ruim 450 ton voor de klok, twee weken eerder was dat nog maar 72 ton. Nu het weer langzamerhand wat herfstachtiger wordt, ontstaat er ook meer vraag naar deze wintergroente. Ondanks de stijgende aanvoer werden vorige week betere prijzen gemaakt. Begin deze week zette de prijsstijging nog door. De A-I sortering bracht toen al ongeveer 1,75 per kilo op. De te lers rekenen voor dit seizoen op re delijke spruitenprijzen. Het areaal is heel wat kleiner dan vorig jaar. Bloemen en planten Het einde van de zomer heeft voor de sierteeltsektor gunstige gevolgen. Zoals vorige week reeds gemeld, is de prijsvorming nu aanzienlijk beter dan gedurende de warme vakantie periode. Zo is er in week 35 ruim veertig procent meer omgezet dan in week 34, dit bij een vijf procent klei nere aanvoer. De gemiddelde prijs was bijna de helft hoger. Positieve uitschieters waren freesia, gladiool en lelietak. Het prijsverloop van de freesia's gedurende de laatste weken geeft een goed beeld van het prijs herstel. Na een opleving eind ju li/begin augustus volgde een periode met erg lage prijzen. Daaraan is nu een eind gekomen, ook deze week werden redelijke prijzen gemaakt. Ook de markt voor kamerplanten ziet er beter uit. Bij een iets grotere aanvoer steeg de omzet vorige week met ruim 15 procent. Zowel aanvoer als prijs liggen op een hoger niveau dan een jaar geleden. Fruit Over de prijsverwachtingen voor het komende hardfruit-seizoen zijn hier en daar wat pessimistische geluiden te vernemen. De prijsvorming van de peren lijkt niet al te veel zorgen te geven, maar voor de appels is de si tuatie onzekerder. Met name in de herfst zal in vrijwel de hele EG spra ke zijn van een groot appelaanbod, waardoor pas later in het seizoen de prijzen duidelijk zouden kunnen aantrekken. Momenteel valt vooral de prijs van de James Grieve tegen. Deze week stopte de klok pas bij ongeveer drie dubbeltjes per kilo. In verhouding tot het aanbod is de vraag te klein. Voor enkele andere appelrassen werd een lichte prijsverbetering ge realiseerd. Er komen al veel stoofpe ren (St. Remy) aan de veiling. Vori ge week werd met ruim 600 ton een goede start gemaakt. De prijs va rieert tussen ongeveer 50 en 80 cent per kilo. Van Conference kwam 28 ton voor de klok. Bij de peren is de laatste jaren het aanbod van Confe rence in de maand september steeds groter geworden, terwijl in oktober juist minder wordt aangeboden. Vei ling CVZ in Kapelle, waar men vooral met dit probleem kampt, pro beert dit jaar door ruim 1.000 ton enkele weken naar achter te schuiven wat meer evenwicht in het aanbod te brengen. Het Beheerscomité in Brussel heeft de produktie en prijskorting voor erwten en bohen vastgesteld. Daar uit resulteerden voor de teler tegen vallende cijfers. Vooral de mini mumprijs van tuin- en veldbonen is fors gedaald, maar ook de erwten- prijs komt op een lager niveau. De peulvruchtenoogst 1988 is nu de finitief vastgesteld op 4.276.000 ton, ruim 22 procent meer dan de pro- duktiedrempel. Aanvankelijk was een iets kleinere oogst geraamd, zo dat nog 0,26 Ecu extra gekort moet worden. Dat wordt verrekend in de minimumprijzen voor dit seizoen. Oogst '89 is voorlopig vastgesteld op 4.060.000 ton. Vooral een bijstelling op het laatste moment (met 200.000 ton) van de Franse oogstraming zorgde ervoor dat de Europese pèul- vruchtenoogst toch weer boven de vier miljoen ton uitkomt. De over schrijding van de produktiedrempel bedraagt (voorlopig) 16 procent, wat een prijskorting van 8 procent (2,36 Ecu) betekent. De minimumtelersprijs voor erwten wordt nu, inklusief de verrekening voor '88, 61,07 per 100 kilo. Vorig jaar was dat 61,17. Het Produkt- schap Granen, Zaden en Peulvruch ten rekende op basis van de aanvan kelijke ramingen juist op een stijging met ruim twee gulden. De meeval lende Franse oogst en een korrektie van de Duitse oogst van vorig jaar gooiden echter roet in het eten. De minimumprijs voor tuin- en veldbo nen daalt van 58,76 naar 56,05. Deze forse daling is mede veroor zaakt door de extra korting van vier procent die de EG eerder vaststelde wegens het voederwaardeverschil met erwten. Vlas De markt voor het dauwrootvlas be gint langzaam op gang te komen. Vooral in Nederland en België is een aanzienlijk deel van het dauwroot vlas al in de droge periode binnenge haald. De rotingsgraad van dergelij ke partijen is vaak onvoldoende. Na de regen van de laatste weken kon een beter produkt worden binnenge haald. In de zuidelijke vlasgebieden in Frankrijk viel nog onvoldoende regen voor een goede roting. De internationale markt voor lijn zaad vertoont een licht stijgende ten dens. Toch vindt op lokaal niveau maar weinig handel plaats. Aardappelen Op de Rotterdamse aardappelbeurs zijn maandagmorgen de eerste note ringen van het nieuwe seizoen opge maakt. Bij een rustige stemming no teerden de k lei-bintjes 40/50 mm (grondvast) 24,00 tot 26,00 per 100 kilo. Voor huidvaste partijen wordt ongeveer zes gulden meer be taald. De fritesgeschikte aardappe len noteerden ƒ31,50 tot 32,50. Vergeleken met vorig jaar liggen de aardappelprijzen nu 10,tot 14,hoger. De vooruitzichten zijn nog steeds gunstig, in België en Frankrijk zijn de oogstverwachtin- gen zeer gematigd. Vooral in België worden weinig aardappelen verwacht. De termijnmarkt is overwegend prijshoudend gestemd, al is de note ring voor Bintjes 50 mm opw. nu toch iets onder de veertig gulden te recht gekomen. De verwerkende industrie blijft steeds meer aardappelen afnemen. Dat verklaart ook het flinke prijs verschil tussen de konsumptie- en de fritesgeschikte aardappelen. Nu er relatief weinig grote aardappelen ge oogst gaan worden, zal de sortering MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,75-11,00 2,03-2,04 week 57-61 gr. 12,20-13,75 1,96-2,25 64 gr. 15,75-16,00 2,46-2,50 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 7,00 8,50 9,50 9,75 11,75 14,00 15,25 dd 7,08 8,60 9,61 9,87 11,87 14,13 15,39 bruin ld 7,00 8,50 9,50 10,00 13,25 15,25 15,25 dd 7,09 8,60 9,61 10,13 13,39 15,40 15,40 Evadag wit 8,60 9,20 9,50 10,50 12,70 bruin 8,60 9,50 10,20 13,80 15,40 Roveco wit 5,30 7,20 7,85 8,90 11,00 11,55 14,30 bruin 5,30 7,20 8,10 9,15 11,50 12,55 15,30 Ven wit 5,25 7,15 7,80 8,85 10,95 11,50 14,25 bruin 5,25 7,15 8,05 9,10 11,45 12,50 15,25 ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Telersprijzen gewas 0 mm vigs. AVZ Middenmeer Emmeloord Zeewolde Goes 05/09 21-23 Dronten 06/09 15-19 15-18 18-19 17-18,50 Per 100 kg, ex btw. Vor.week.Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april'90 23,60 22,00 21,00 50mm april '90 43,00 41,00 38,90 per 100 kg. Goes GRANEN di 05/09 Tarwe (basis 16%) 39,00-40,50 Brouwgerst 52,00 Zomergerst Haver Voergerst 38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad -210,00* Karwijzaad 150,00* Koolzaad, dub. nul prima doorsnee Groningen di 05/09 38,55-39,05 38,00-39,05 30,00-34,05 100-132,50 -93,75 Middenmeer wo. 06/09 39,25-39,75 38,00-39,00 32,50-40,00 190,00-210,00 127,50-137,50 GOES, di ROTTERDAM, ma per 100 kg. Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 61,50-66,50 Schokkers Kapucijners 72,50 Bruine bonen 170,00 50 mm opw. schaars worden. In de eerste zeven maanden van dit jaar is 1.047.000 ton aardappelen verwerkt, drie procent meer dan een jaar geleden. De export van aardap- pelprodukten trok nog meer aan: er ging 17 procent meer de grens over. Daarmee lijkt de voorraadvorming bij de industrie die vorig jaar enige zorgen gaf, weer verminderd te zijn. Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 26/08-02/09 ring trend prijs trend week 26/08-02/09 ring trend prijs trend week 26/08-02/09 ring trend prijs trend James Grieve 70/80 51 Witlof kort IEF 520 Tomaten rond A I 64 Alkmene 70/80 142 Sla, natuur 28/30 - 25 Tomaten vlees BB 67 Benoni 70/80 - 114 Ijsbergsla 450/500 44 - Cherry tomaten middel - 75 Discovery 70/80 - 117 - Bloemkool 8 74 - Komkommers 41/51 34 Summerred 70/80 - 62 - Witte kool Deense - 37 Glassla 23/24 24 Tydeman's 70/80 - 59 - Rode kool A 27 Paprika groen 75/85 - 221 - Clapp's Fav 65/75 - 111 Broccoli - 114 - Paprika rood 75/85 351 Triomphe de Vienne 65/75 - 136 Spinazie - 32 - Paprika oranje 75/85 - 598 St. Remy 65/75 82 Andijvie - - 65 - Paprika geel 75/85 - 536 Aardbeien 500 kl.l - 392 Waspeen Al 48 Aubergines 225/300 - 216 Bessen 500 kl.l 472 Breekpeen 200/400 38 Radijs midden - 41 - Prei onges. 110 - Courgette, groen 7 - 12 Veilinggegevens week 28/08-01/09 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 43 Roos kleinb. - 26 Freesia - 30 Trosanjer - 23 Troschrysant kas 39 Gerbera - 38 Gladiool - 21 Gypsophila 36 Iris 13 Lelietak 42 Aconitum - 61 Alstroemeria - 45 Bouvardia - 35 Limonium 31 Snijbl. totaal 34 Kamerpl. totaal 232 Veilinggegevens week 28/08-02/09 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn 5,91 Klasse I middel 5,14 Klasse II 2 70 3,09 Klasse II 3 100 2.57 Klasse III 3 100 - 2,39 De pluk is in volle gang, de komende weken worden zeer drukke weken voor de telers en ook voor de veiling. De koelhuizen zijn gepland; de CA- scrubruimte is volledig benut, in de CA- en mechanische cellen is er nog wat ruimte. Veel telers realiseren zich dat de bewaring in de CA-scrub cellen betere bewaarresultaten ople vert, zodat de laatste jaren de vraag naar CA scrubkoeling toeneemt. Het ziet ernaar uit dat de kg- opbrengst mee gaat vallen, de grove vruchten zijn hier debet aan. Uit de vruchtanalyses blijkt dat de CA/K verhouding niet gunstig is. De nood zaak van Calciumbespuitingen blijft groot. Het aanbod van appels was in de afgelopen weken klein. Het aan bod James Grieve neemt af, van Alkmene blijft het aanbod klein. De komende week zal het aanbod weer snel toenemen als er een aantal ras sen aan het aanbod sortiment wordt toegevoegd. Het aanbod van peren was groter: 760 ton waarvan Beurré Hardy 272 ton, Beurré Lebrun 193 ton, Tri- omphé de Vienne 80 ton en Saint Re my 198 ton. De prijsvorming van de Beurré Lebrun was redelijk de mid- denprijs was 61 cent, klasse I 66 cent en klasse II 44 cent per kg. Voor de ze fabrieksperen is gekombineerde verkoop een noodzaak om tot een optimale prijsvorming te komen. De prijsvorming bij de peren is goed on danks een toenemend aanbod blijft de prijsvorming bij de Beurré Hardy vast. De komende week zal het aan bod belangrijk groter zijn en wordt bepalend voor de financiële op brengsten van dit ras. De pruimen blijven duur het aanbod van Reine Victoria valt niet tegen. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 28 augustus tot en met 1 sep tember. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Alkmene: I 70/75: 2 ƒ1,46 (1 1,62); tot. I: 7 1,36 (2 1,34); II 70/75: 59 ƒ0,75 (5 ƒ0,86); tot. II: 183 0,68 (39 0,61). Summerred: I 70/80: 19 ƒ0,57 tot. I: 45 o,48 (-- -); II 70/80: 5 0,36 (-- - tot. II: 9 ƒ0,42 (-- --); Odin: I 70/80: 1 ƒ0,84 (4 ƒ0,79); tot. I: 2 ƒ0,71 (5 ƒ0,70). L. Delicious: I 70/80: 1 0,75 (-- --); tot. I: 2 0,61 Jam. Grieve: I 70/80: 65 0,49 (9 0,44); tot. I: 88 0,44 (14 0,39; II 70/80: 18 0,32 ((bl.3) 9 0,31); tot. II: 28 0,41 (11 0,29). Cox Orange: I 75/80: -- -- (12 1,62); tot. I:(47 1,32); II 75/80: -- - (4 0,77); tot. II: -- -- (9 0,67). Boskoop: I 85/95: -- - (8 ƒ0,48); tot. I: -- - (26 ƒ0,51); II 85/95: -- -- (2 0,33); tot. II: - - (4 ƒ0,40). Rd. Boskoop: I 85/95: - - (5 ƒ0,98); tot. I: - -- (9 ƒ0,94). Conference: I 55/65: 2 ƒ1,53 (3 ƒ1,29); tot. I: 3 1,55 (4 1,29). Saint Remy: I 70/80: 105 ƒ0,83 ((bl.3) 3 0,66); tot. I: 190 ,80: 16 0,66; II 70/80: 1 0,62 (3 0,56); tot. II: 8 ƒ0,49 (5 ƒ0,50). Tr. d. Vienne: I 60/70: 47 1,38 (-- --); tot. I: 59 1,36 (-- --); II 60/70: 8 1,14 (-- --); tot. II: 20 1,05 (-- --). Beurr. Hardy: I 70/80: 233 1,03 ((bl.l) 70 ƒ1,00); tot. I: 248 1,02 (221 22 Veiling Sint-Annaland dinsdag 5 september Doré 33 - 53 c. Première 26 c. Gloria 31 c., bonken 40 - 41 c., driel 10 c., kriel 60 c. Vital 26 - 27 c., bonken 35 - 40 c., driel 10 c., kriel 60 - 65 c. Bintje 25 - 35 c., bonken 46 - 48 c., driel 11-12 c., kriel 65 - 74 c. Eigen heimer 35 - 45 c. Bildstar 45 - 50 c. Aanvoer: 184 ton. Pootgoedprijzen 6-9 A 28/35 Noordelijke 106,Del ta's 104, A 35/45 Noordelijke 76,Delta's 74,-. Levering voorjaar. Verwerkingscijfers aard appelen Het Produktschap voor Aardappe len deelt mede, dat in de maand juli in totaal 114.000 ton aardappelen is verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieprodukten. Daardoor is de verwerking tot 1 au gustus gekomen op 1.047.000 ton, tegenover 1.018.000 ton in 1988 en 906.000 ton in 1987. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappelen bedroeg in de maand juli 130.300 ton, terwijl de invoer van produkten overeen kwam met 5.300 ton verse aardappelen. Schema biggenprijzen In de week van 11-9-1989 tot 18-9-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 1,30 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,81. ƒ0,87); II 70/80: 10 ƒ0,78 (5 0,78); tot. II: 25 0,79 (17 0,59). Br. Lebrun: I 60/70: 97 0,62 (-- --); tot. I: 154 0,66 (-- --); II 60/70: 25 0,43 --); tot. II: 40 0,44 (-- --). Rn. Victoria: I: 11 5,59 Bra men (4 kg): II: 20 2,30 (-- --). Bra men (doos a 100 gr.): I: 12 0,82 ((bl.l) 2 1,05). Vrijdag 8 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22