Grote aanvoer drukte prijs van snijbloemen Optimisme over aardappel- en uienprijs Eieren Aardappelen Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld 0,40-0,50; afw. partijen 0,30-0,39 Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Meer aanvoer van snijbloemen tegen beduidend lagere prijzen. Dat beeld overheerste de laatste tijd op de bloemenveilingen. Deze week lijkt er echter een keer ten goede te zijn be gonnen. De weersomslag zorgt voor een aantrekkende vraag. Vorige week was de gemiddelde prijs per steel een kwart lager dan een jaar eerder. Dit bij een bijna tien procent groter aanbod. Een positieve uitzon dering vormde gypsophila. Twee we ken geleden lag de prijs hiervan nog tussen de 10 en 20 cent, vorige week steeg de middenprijs op Bloemenvei ling West land tot 40 cent. Deze week deed de gypsophila het eveneens re delijk. Nu het weer wat koeler is en de con sument vaker een bloemetje koopt, beginnen ook de prijzen van veel an dere bloemsoorten aan te trekken. In het Westland was de middenprijs voor grootbioemige rozen dinsdag 41 cent (vorige week dinsdag 24 cent), kleinbloemige rozen deden 27 cent (16 cent), alstroemeria 44 cent (32), trosanjer 25 cent (12), troschry- sant 41 cent (31) en fresia (enkel) 33 cent (22). Groente Het 'nieuwe' produkt cherry- tomaten wordt in steeds grotere hoe veelheden op de veilingen aange voerd, maar de prijsvorming laat te wensen over. In de afgelopen zes maanden zijn ruim tien miljoen doosjes geveild, tegen vier miljoen in de overeenkomstige periode in 1988. De middel-sortering bracht dit sei zoen gemiddeld net iets meer dan een gulden per doosje op (vorig jaar 1,86). De grootste buitenlandse af nemer tot nu toe is Engeland, maar de laatste weken is de vraag afgeno men. Vorige week zakte de prijs als gevolg daarvan zelfs naar minder dan twee kwartjes per doosje. Pas als het aanbod echt gaat afnemen, is een flink prijsherstel mogelijk. Ook de telers van ronde- en vleestomaten ontvingen deze week weer teleurstel lende prijzen. Datzelfde geldt voor de komkommers. Het goede weer in de afgelopen maanden zorgde er voor dat bij de particulieren veel groente is gegroeid. In veel gevallen worden ook buren en familie voor zien van komkommers en tomaten uit de eigen tuin. De aanvoer van bloemkool is vorige week wat teruggelopen. Mede dank zij het koelere weer zou een prijs herstel verwacht mogen worden. De opbrengst was deze week echter nau welijks beter dan in de voorgaande weken. Bij een iets grotere aanvoer dit seizoen brengt de bloemkool ge middeld ruim een kwart minder op dan vorig jaar. De mooie zomer had een negatieve invloed op de con sumptie. De veilingaanvoer van broccoli is de ze zomer erg groot. De gemiddelde prijs is met ruim 1,50 tot nu toe ongeveer twee kwartjes lager dan vo rig seizoen. Nog meer dan de grote aanvoer was het achterblijven van de export naar Duitsland daarvan de oorzaak. Begin deze week lag de prijs met ongeveer 1,00 weer lager dan vorige week. Fruit Gezien de snelle rijping zijn weer van verschillende appel- en perenras sen de verhandelingsdata vervroegd. Zo zullen er maandag alweer Schone van Boskoop en stoofperen (behalve St. Remy) geveild worden, een week later begint men met Elstar en Lom- barts Caville. Hoewel het hardfruit voeger is dan vorig jaar, moet men zich niet alleen laten leiden door de maatsortering van de vruchten. De rijpheid is in veel gevallen minder ver dan op het eerste gezicht lijkt. Te vroeg plukken is zeer nadelig voor de kwaliteit. Bij de appels is de prijs vorming van de zomerrassen te leurstellend. Dat was in de twee voorafgaande jaren ook het geval. Dit lijkt invloed te krijgen op de nieuwe aanplant. Een verkorting van het appelseizoen door het verlies van zomerrrassen is voor de positie van de Nederlandse fruitteelt echter geen goede ontwikkeling. Er heerst een voorzichtig optimisme over de prijsvorming van de aardap pelen en de uien in het komende sei zoen. Bij de aardappelen zal vooral het aanbod van de grote maten (voor de fritesindustrie) klein zijn, bij de zaaiuien wordt in het zuidwesten een lage opbrengst verwacht. Uitde ons omringende landen ko men geluiden over een toch wat te genvallende stand van de aardappe len. Ook in eigen land zullen lang geen topopbrengsten gehaald wor den, zeker niet op percelen waar de vochtvoorziening te wensen overliet. Voor Bintjes veldgewas, directe leve ring, wordt momenteel bijna een kwartje per kilo geboden. De eerste beursnoteringen van het nieuwe sei zoen (in Goes) liggen een dubbeltje hoger dan vorig jaar. De termijnmarkt is iets gezakt als ge volg van de weersverandering. Toch kan voor de 50 mm opwaarts een ni veau van ruim veertig cent worden gehandhaafd (april '90). Vorig jaar was dat ongeveer dertig cent. Men verwacht vooral een klein aanbod van fritesgeschikte aardappelen. Dat zorgt voor het grote verschil met de consumptiemaat 40/50 mm: onge veer twee dubbeltjes per kilo. Uien Bij de zaaiuien hebben het heel wat kleinere areaal en de gematigde oogstverwachtingen een stimuleren de invloed op de marktstemming. Ook na de laatste plant uien zijn nog wat in prijs aangetrokken. Dit sei zoen zou de oogst van zaaiuien wel eens de kleinste sinds jaren kunnen worden. Van het grote aanbod plan- tuien in de afgelopen maanden is heel wat geëxporteerd. Vanaf begin juli is al meer dan 30.000 ton de grens over gegaan, ongeveer 10.000 ton meer dan een jaar geleden. Vrij wel alle bestemmingen nemen meer af. Granen Op de graanbeurs in Groningen zijn de prijzen deze week niet verder ge daald. Bij een kleine aanvoer van tarwe was er echter sprake van een langzame handel. Bij gerst en haver was er geen sprake van nieuwe ont wikkelingen. De Nederlandse maal- industrie verwacht in de komende tijd voldoende goed bakkende tarwe te kunnen kopen. In Engeland en Duitsland, maar ook in bepaalde de len van Frankrijk is tarwe met zeer goede bakkwaliteiten beschikbaar. Met name in Frankrijk wordt echter steeds meer tarwe ingezaaid van ras sen met een hoge opbrengst, maar geringe bakkwaliteiten. Zolang het EG-graanbeleid zo weinig rekening houdt met bakkwaliteit, zal daarin weinig verandering komen. Een be oordeling van de bakkwaliteit van de nieuwe inlandse industrie is nog niet gemaakt door de maal industrie. Suiker Op de suikermarkt heerst enige ver bazing over het feit dat de termijn- markt veel minder vast gestemd is MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,60- 9,50 1.79-1,76 week 57-61 gr. 10,15-12,00 1,78-1,97 64 gr. 13,30-13,60 2,08-2,13 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 6,25 7.75 8,50 9,00 10,50 12,50 13,75 dd 6,33 7,85 8,61 9,12 10,87 13,13 14,39 bruin ld 6,25 7,75 8,50 9,00 11,25 13,10 13,25 dd 6,34 7,85 8,61 9,08 11,34 13,15 13,40 Evadag wit 7,60 8,50 8,80 10,50 11,15 bruin 7,60 8,65 - 9,10 11,40 13,20 Roveco wit 5,10 7,05 7,50 8,65 10,45 11,20 13,95 bruin 5,10 7,05 7,75 8,90 10,95 11,95 14,70 Ven wit 5,05 7,00 7,45 8,60 10,40 11,15 13,90 bruin 5,05 7,00 7,70 8,85 10,90 11,90 14,65 ex btw, bintje/100 kg/ Veld Klei Telersprijzen gewas 0 mm Middenmeer Em meioord Zeewolde Goes 29/08 22-24 Dronten 30/08 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '90 25,00 24,00 23,60 50mm+ april '90 45,60 43,90 43,00 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouw gerst Zomergerst Wintergerst Voergerst Goes di 29/08 39,00-40,50 52,00 38,50 Groningen di 29/08 38,00-39,05 Middenmeer wo 23/08 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad Karwi jzaad 150,00 Koolzaad, dub. nul 93,75 prima doorsnee 190,00-210,00 GOES, di ROTTERDAM, ma per 100 kg. Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 62,5886,50 70,00 Gr. erwten 6% 73,00 Kapucijners 72,50 85,00 Bruine bonen 185,00 175,00 dan de fysieke markt. De regelmati ge berichten over goede oogsten ver oorzaken blijkbaar twijfel aan de eerder voorspelde krapte aan suiker. Zo rekent Australië op een record- oogst van vier miljoen ton ruwwaar- de, acht procent meer dan vorig jaar. In Europa zou 32,8 miljoen ton (ruw) geproduceerd worden, 18,3 Veilinggegevens wk 19-08/26-08 James Grieve Alkmene Benoni Discovery Summerred Tydeman's Clapp's Fav Tnomphe de Vienne Aardbeien Sorte Aanv- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- ring trend prijs trend week 19/08-26/08 ring trend prijs trend week 19/08-26/08 ring trend prijs trend 70/80 53 Witlof kort IEF 501 Tomaten rond A 1 75 70/75 126 Kropsla 28/30 0 19 Tomaten vlees BB 66 - 70/80 - 86 - Ijsbergsla 450/500 - 100 Cherry tomaten middel 52 - 70/80 - 148 Bloemkool 8 - 83 Komkommers 41/51 31 - 70/80 0 65 - Witte kool Deense - 26 - Paprika groen 75/85 234 - 70/80 62 - Rode kool A - 21 0 Paprika rood 75/85 - 217 - 65/75 - 109 Broccoli - 0 133 Paprika geel 75/85 - 514 65/75 97 - Spinazie - 41 - Paprika oranje 75/85 - 456 500 Id.l - 328 Andijvie - 76 - Glassla 23/24 34 Waspeen Al 0 42 Aubergines 225/300 - 214 Breekpeen 200/400 0 31 - Radijs midden - 42 - Prei blok II - 128 Courgette, groen 7 11 - Veilinggegevens week 21/08-25/08 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 24 - Roos Ideinb. 15 - Freesia - 21 Trosanjer 13 - Troschrysant 30 0 Gerbera 22 Gladnol - 17 Gypsophila - 32 Iris - 11 Letietak 0 37 Acomtum 46 - Alstroemeria 36 Bouvardia - 23 - Umomum - 27 Snijbl. totaal 0 23 0 Kamerpl. totaal 206 Veilinggegevens week 21/08-26/08 prijs Hi cL/kg. Door Aartv Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn 5,60 Klasse I middel 4,80 Klasse II 2 70 2,97 Klasse II 3 100 2.45 - Klasse III 3 100 2,24 Het afgelopen weekend van 26/27 augustus is er eindelijk weer eens een flinke hoeveelheid regen gevallen, helaas is er ook plaatselijk hier en daar hagel gemeld. De afgelopen week zijn er 1000 ton appelen ge veild waarbij opvalt dat ongeveer 250 ton geleverd is voor kroetappels. Deze grote hoeveelheid komt onder andere door de slechte kwaliteit van de Alkmene. Deze week is er 33 ton Alkmene geveild. Door scheurtjes en verruwing is het voor de telers bijna onmogelijk om op klasse I te sorte ren. De aanvoer James Grieve was deze week nog 432 ton en van enige stijging in prijs was geen sprake. De middenprijs van de totale klasse I was met 0,49 cent zeer laag. Ook de Sumerred met een middenprijs van 0,64 cent voor de klasse I is deze week fors in prijs gedaald. Bij de peren is de aanvoer van de Clapp's ten einde. De Triomphe de Vienne was met een aanvoer van 209 ton het belangrijkste perenras. De middenprijs van de klasse I kwam uit op 1,59 wat een stijging was van 5 cent. Deze week zullen de Beurré Hardy en de St. Remy aan het sorti ment toegevoegd worden. Ook het kleine kwantum Beurré Lebrun zal deze week geveild worden. Bij de pruimen is deze week 25 ton Reine Victoria geveild. Gemiddeld werd ruim 4 gulden betaald per kilo. Van de doornloze bramen zijn er de ze week ongeveer 28.000 doosjes ge veild tegen een middenprijs van 0,83 cent. Deze middenprijs was 14 cent hoger dan de voorgaande week. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 21 tot en met 25-8. Noteringen tussen haakjes van dinsdag 29 au gustus 1989. Alkmene: II 70/75: 10 0,85 (- -); tot. II: 33 0,77 (- --). Benoni: I 60/70: 27 0,37 (-- --); tot. I: 56 0,64 -); II 60/70: 7 0,28 (- tot. II: 15 0,45 Summer red: I 70/80: 61 0,76 (6 0,51); tot. I: 108 0,64 (14 0,45); II 70/80: 13 0,34 (1 0,40): tot. II: 19 ƒ0,32 (2 ƒ0,37). Discovery: I 70/80: 2 1,28 tot. I: 4 1,04 (- Seri. Benoni: I 70/80: 1 1,00 (-- -); tot. I: 3 0,80 (- -). James Grieve: I 70/80: 224 0,55 (bi. 3 18 0,42); tot. I: 339 0,49 (37 0,41); II 70/80: 55 0,34 (bl. 1 2 0,34); tot. II: 72 0,33 (20 0,29). Tydem. Eariw.: I 70/80: 20 0,55 (2 0,71); tot. I: 32 0,49 (4 0,66); II 70/80: 3 0,37 tot. II: 5 0,35 Clapp's Fav.: I 65/75: 2 1,07 tot. I: 3 1,01 - --). Bonn.Chr.W.: II 50/60: 12 0,81 -); tot. II: 31 0,81 Tr. de Vienne: I 60/70: 116 1,43 (bl. 2 10 1,34); tot. I: 162 1,39 (32 1,36); II 60/70: 9 1,14 tot. II: 47 1,02 - Pitmaston: I 65/75: 1 0,75 tot. I: 2 0,70 (- -). R.cl. d'AIth: I: 2 4,12 (-- --). Rn. Victoria: I: 19 4,13 (3 5,37). Bramen (4 kg): 28 2,32 (-- --). Bramen (200 gr.): 27 0,83 (bl. 1 4 0,78). Pootgoedprijzen A 28/35 107,Noordelijke, 105,— Delta's; A 35/45 77,— Noordelijke, 75,Delta's. Leve ring voorjaar. 22 miljoen ton in West-Europa en 14,0 miljoen ton in Oost-Europa, raamt het bureau Licht. Vergeleken met vorig seizoen is dat 4,4 procent meer. Aardappelen in de Gemeenschap De aardappelmarkt blijft vast, ook al heeft de recente regen er - overi gens niet overal in de EG - toe geleid dat de oogstramingen iets naar bo ven bijgesteld werden. Elders in be paalde delen van de Bondsrepubliek heeft een wat te overvloedige regen zelfs voldoende schade aan het ge was toegebracht. Veiling St. Annaland: (Dinsdag 29 augustus) Doré: 65 c.; Gloria: 28-30 c., Bon ken 48-50 c., Driel. 10 c., Kriel 61 c.; Bintje: 32-39 c., Bonken 55 c., Driel. 10-11 c., Kriel 70-78 c.; Eigenhei mer: 33-45 c.; Bildstar: 36-49 c. Aanvoer: 67 ton. Grondstoffenmarkt Over nagenoeg de gehele linie verto nen de eindverbruikersprijzen van mengvoeders een voortgezette da ling, ook al is het maar met enkele dubbeltjes per 100 kg. Momenteel lopen de prijzen van de grondstoffen voor de mengvoederindustrie voor een aantal produkten weer wat op. Dat is niet het geval met de voertar- we, waarvan de prijzen zelfs nog iets afbrokkelden. Ook tapioka en maisglutenvoermeelpellets stegen iets in prijs. Gras- en luzernepellets brokkelden iets af. De sojaprijzen in Chicago schom melden vrij sterk, doch in het alge meen kwam er in Nederland weinig verandering in de prijzen, ook al liep de prijs voor inlangs schroot met en kele dubbeltjes op. Krap aanbod leidde ook tot hogere prijzen voor zonnebloemschroot. Ook raap- schroot steeg met enkele dubbeltjes. Het is niet waarschijnlijk dat deze wat gestegen prijzen de daling van eindverbruikersprijzen vooralsnog zullen kompenseren. Er is steeds sprake van een na-ijleffekt en de konkurrentie is er ook nog. Vrijdag 1 september 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22