Goed perspectief voor hardfruitseizoen Graanprijs zet weer lager in Eieren Aardappelen Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons De Europese appel- en perenoogst zal achterblijven bij vorig jaar. Voor al in de zuidelijke landen hangt er minder aan de bomen, terwijl ook in Duitsland de oogstverwachtingen laag zijn. Voor de Nederlandse fruit telers, die juist meer denken te oogsten, biedt dit goede perspectie ven voor de prijsvorming in het ko mende seizoen. Voor de appels raamt men dit jaar een totale opbrengst van 7,7 miljoen ton, 14% minder dan vorig jaar. De perenoogst wordt op 2,4 miljoen ton geschat, ongeveer 11% minder. Er circuleren echter ook ramingen van een 17% kleinere perenoogst. In Ita lië liet de vruchtzetting sterk te wen sen over door slecht weer tijdens de bloei, in Frankrijk heeft de langduri ge droogte in het zuiden ingrijpende gevolgen voor de opbrengsten. Op de Nederlandse fruitveilingen zouden dit seizoen redelijke prijzen gemaakt moeten kunnen worden. Door de kleine oogst in Duitsland en matige verwachtingen in Polen en Hongarije zijn ook de vooruitzich ten voor het industriefruit gunstig. De aanvoer van nieuwe appels is deze week flink op gang gekomen. Op Veiling Geldermalsen ligt men onge veer tien dagen voor op vorig jaar. Dat is voor een goede afzet niet echt positief omdat de vakanties, met een gewijzigd consumptiepatroon, nog niet voorbij zijn. Op veiling CVZ in Kapelle viel de prijs van de Benoni aanvankelijk te gen. Maandag kwamen slechts twee blokken boven de gulden per kilo. Ook Summerred kende een matige prijsvorming. Groente Op de groenteveilingen is de prijs van de groene paprika's vorige week aangetrokken. Ook begin deze week verliep de afzet vlot en werd er nog wat meer betaald. Rode paprika's brachten eveneens wat meer op. De komkommers en de kropsla deden het minder slecht dan vorige week, al zijn de prijzen nog niet geweldig. Bloemkool lag wat minder goed in de markt, mede door het mooie weer begin deze week. Op de meeste vei lingen kon de prijs van vorige week niet gehaald worden. Het tuinbonen- seizoen is dit jaar al vroeg afgelopen. De meer dan 4 miljoen kilo op de veiling aangevoerde tuinbonen brachten gemiddeld 70 cent per kilo op, 42 cent minder dan vorig jaar. Een verschuiving van de contract teelt naar de vrije teelt, en daarmee naar de veiling, lijkt de oorzaak daarvan te zijn. Bloemen en planten Op de bloemenveilingen was deze week sprake van een betere handel. De akkerbouwgewassen in Flevoland lijken dit jaar prima opbrengsten te geven. Vooral de tarwe is erg goed. Het Consulentschap in Lelystad raamt zelfs een gemiddelde op brengst van 9 tot 9,5 ton per hectare. Dat kan nog iets goedmaken van de alweer lagere graanprijs. In andere delen van het land zal dat helaas niet altijd lukken. De situatie is wisselend, maar de gemiddeldes zullen over het algemeen aanzienlijk lager uitkomen. In de noordelijke provincies heeft het graan te kampen gehad met ziektes, wat de opbrengst negatief beïnvloedt. Schimmels en gerstvergelingsvirus traden op vrij grote schaal op. In Zeeland is de oogst al het verst gevorderd, er wor den maar weinig topopbrengsten gemeld. Op de graanmarkt zijn nog niet al te veel activiteiten te melden. De eerste transacties geven echter wel aan dat de tarweprijs dit jaar weer op een iets lager niveau ligt dan vorig jaar. Bij het begin van het seizoen 88/89 no teerde de tarwe (16%) in Goes f 42,nu komt de notering niet ho ger dan 40,vijf jaar geleden was het overigens nog 48,Winter- gerst deed een jaar geleden in Gro ningen 39,55 tot 40,25, het seizoen 89/90 opende met een note ring van 35,50 tot 38,65. Aardappelen Nu de vochtvoorziening over het al gemeen weer heel wat verbeterd is, zullen de aardappelen nog flink kun nen groeien. De termij nmarkt is na de weersomslag dan ook wat zwak ker gestemd. Sinds twee weken gele den is de notering voor april '90 met ruim zes gulden per 100 kilo gedaald. In Groot-Brittannië houdt de Natio- Vorige week al was de gemiddelde prijs per steel van de snijbloemen met ruim 21% gestegen. Met name bouvardia, troschrysanten en groot- bloemige rozen deden het toen goed. De aanvoer is momenteel nogal wat groter dan een jaar geleden. Ook de kamerplanten doen het nu weer beter. Vergeleken met een jaar geleden is de aanvoer groter, maar ligt de prijs ongeveer op hetzelfde niveau. nal Farmers Union een tien procent kleinere aardappeloogst niet voor onmogelijk. De prijs van de nieuwe aardappelen is de laatste weken ech ter fors gedaald, terwijl ook de ter- mijnmarkt in Londen flinke sprongen naar beneden maakte. De zorgen binnen de Britse landbouw organisatie dat de consument op grote schaal zal overstappen naar rijst en pasta's vanwege de dure aard appelen, lijken dan ook nog wat voorbarig. Uien Het nieuwe uienseizoen kent een moeizame start. Ondanks alle be richten dat er in de zuidelijke landen erg weinig zomeruien worden ge oogst, verloopt de export van Neder landse plantuien niet vlot. De kwaliteit is over het algemeen goed, maar traditionele afnemers als Duitsland zijn (voorlopig) in staat een flink deel van de markt met ei gen produkt te voorzien. De nu al verschillende jaren durende malaise in de uiensector heeft er toe geleid dat weer een handelaar het heeft moeten opgeven. Uienhandel Leune uit Dirksland is, met een schuld van meerdere miljoenen gul dens, failliet. Suiker De eerste monsternemingen bij de suikerbieten in Duitsland en Frank rijk (eind vorige week) geven een re latief hoog suikergehalte aan. Het wortelgewicht is ongeveer normaal. De wereldsuikeroogst in het seizoen 1989/90 (september-augustus) wordt geraamd op 107,5 miljoen ton, 2,5 miljoen ton meer dan in het nu bijna afgelopen seizoen. Gezien de stijgen de consumptie zal ook het komende seizoen op de voorraden worden in geteerd. Pootgoednotering: A 28/35: Noordelijk 92,—, Delta 90,—. A 35/45: Noordleijk 72,—, Delta 70,Levering voorjaar. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 7,60- 8,80 1,58-1,61 week 27/07-03/08 57-61 gr. 9,70-10,50 1,70-1,72 64 gr. 11,25-11,50 1,76-1,80 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 5,00 6,50 7,50 8,25 9,25 11,00 13,00 - dd 5,08 6,60 7,61 8,37 9,37 11,38 13,89 bruin ld 5,00 6,50 7,75 8,75 10,00 11,50 11,75 dd 5,09 6,60 7,86 8,88 10,14 11,65 13,15 Evadag wit 6,50 7,50 8,05 8,90 - 10,75 bruin 6,50 7,40 8,60 9,75 11,00 Roveco wit 4,70 6,45 - 6,95 7,50 - 8,65 - 9,90 - 13,05 - bruin 4,70 6,45 - 6,95 7,50 - 8,90 - 10,40 - 13,55 - Ven wit 4,65 6,40 - 6,90 7,45 - 8,60 - 9,85 - 13,00 - bruin 4,65 6,40- 6,90 7,45 - 8,85 - 10,35 - 13,50 - ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Klei Klei Voer- Telersprijzen gewas 0 mm 40-50mm aardappelen Middenmeer 00/00 Emmeloord 00/00 Zeewolde 00/00 Goes 00/00 Dronten 00/00 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige dinsdag vrijdag 40-50mm april '90 17,50 18,30 50mm+ april '90 34,00 35,60 Deze dinsdag 17,20 33,00 per 100 kg. Goes Groningen Middenmeer GRANEN di 08/08 di 08/08 WO Tarwe (basis 16%) 39,50 geen Brouwgerst 52,00 notering Zomergerst 38,00-39,25 Wintergerst 37,50-38,65 Voergerst 38,50 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Karwijzaad 152,50* 100,00-135,00 GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld 0,40-0,52; afw. partijen 0,30-0,39 per 100 kg. GOES, di ROTTERDAM, ma Groothandelsprijzen Groene erwten Gr. erwten 6% Kapucijners Bruine bonen 62,50-66,50 75,00 70,00 75,00 90,00 182,50 Noteringen jonge kaas onveranderd Vrijdag 4 augustus bleven de note ringen voor de jonge kaas onveran derd 6,80 voor F-kaas en 7,28 voor NH kaas, waarbij voor de vol vette Goudse kaas de notering gelijk was aan die van de 40 plus kaas. De stemming was niet onvriendelijk. Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 31-07/05-08 ring trend prijs trend week 31/07-05/08 ring trend prijs trend week 31/07-05/08 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 0 93 Witlof kort IEF 448 Tomaten rond A I 61 James Grieve 75/80 138 Ijsbergsla 450/500 - 53 - Tomaten vlees BB - 64 - Jonagold 70/80 169 Sla, natuur 28/30 - 19 0 Komkommers 41/51 - 42 - Benoni 70/80 116 Bloemkool 8 - 192 Paprika geel 75/85 266 - Mantet 70/80 - 62 - Witte kool Deense - 41 Paprika groen 75/85 - 266 Pred. d. Trevoux 55/60 57 Rode kool A 28 Paprika rood 75/85 315 - Aardbeien kl.l - 275 Spitskool - 35 Aubergines 225/300 188 - Meloenen oog 8 172 Chinese kool - 0 82 Radijs midden - 47 Broccoli - 0 160 Courgette, gr 7 19 Spinazie - - 89 Andijvie - 0 92 Waspeen Al 40 Bospeen - 77 Prei blok II - 121 Sperziebonen - - 74 0 Veilinggegevens week 31/07-04/08 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 31 Roos kleinb. - 18 Freesia - 29 Trosanjer - 32 Troschrysant 39 Gerbera - 31 Gladiool - 16 Gypsophila - 23 Iris 13 Lelietak - 40 Aconitum - 36 Alstroemeria - 30 Bouvardia - 25 Limonium 25 Snijbl. totaal 28 Kamerpl. totaal 198 Veilinggegevens week 31/07-05/08 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 70 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 6,30 5,84 2,90 2,37 2,28 De aanvoer van de zomerappels is deze week toegenomen tot 300 ton. In de loop van de week kwam de aanvoer van de James Grieve lang zaam op gang. In het begin van de week kwamen de meeste partijen Ja mes Grieve niet door de jodiumtest en pas donderdag werden er enkele grote blokken geveild. De kans op stip blijkt dit jaar door de warme droge zomer groter dan het voor gaande seizoen en diverse partijen zijn hierdoor in de kroet terecht ge komen. De prijzen van de James Grieve zijn dit seizoen veel beter gestart dan vorig jaar. Aanvoer le week James Grieve: 1988 120; 1989 89 ton; middenprijs I 1988 0,76; 1989 1,23; middenprijs II 1988 0,56; 1989 0,96. Donderdag kwam ook de aanvoer van de Benoni op gang. De jodium test gaf geen problemen en in 2 da gen werd er 89 ton aangevoerd. De prijzen van de klasse I gaven het te genovergestelde te zien van de James Grieve. Aanvoer le week Benoni: 1988 73; 1989 89 ton; middenprijs I 1988 1,30; 1989 0,99; middenprijs II 1988 0,58; 1989 0,62. De prijzen van de Discovery bleven deze week goed en voor de klasse I werd bijna 30 cent meer betaald dan de voorgaande week. Bij de peren was er zowel wat aanvoer als prijs betreft weinig verandering. Veran dering was er wel bij de pruimen. De aanvoer van Opal en Czar liep in de loop van de week snel terug en dit le verde hoge prijzen óp. Opal I 5,00 tot 5,02 en Czar I 2,47 tot 4,21. De middenprijs van beide rassen voor de klasse I lag hierdoor een gulden hoger dan de voorgaande week. De aanvoer van de doornloze bra men is deze week toegenomen tot 36.000 doosjes die gemiddeld ruim een gulden opbrachten. Ook de prijs van de industriebramen steeg tot 2,60 per kilo. Op het moment is het dus voor de telers nog voordelig om in de 200 gram doosjes te plukken. 22 CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 31-7 tot en met 4-8. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Benoni: I 70/80: 50 1,16 (15 0,76); tot. I: 80 0,99 (107 0,84); II 70/80: 7 0,69 (3 0,45); tot. II: 100,62 (4 0,41). Mantet: I 70/80: 4 0,66(1 0,55); tot. I: 5 0,57 (1 0,55). Discove ry: I 70/80: 13 2,42 (bl. II 2 2,47); tot. I: 25 2,10 (5 2,35); II 70/80:8/ 1,79(2/ 1,59); tot. II: 14 1,55 (3 1,36). Vista Bella: I 60/70: 6 0,37 tot. I: 12 0,45 (-- -). Seri. Benoni: I 70/80: 2 1,67 (3 1,72); tot. I: 3 1,41 (6 1,39). James Grieve: I 75/85: 19/ 1,32 (bl. II 11 0,90); tot. I: 57 1,23 (29 0,83); II 75/85: 17 1,05 (7 0,58); tot. II: 32 0,96 (16 0,56). PEREN: Clapp's Fav.: 1 55/65: 1 0,97 (8 1,19); tot. I: 2 1,02 (14 1,30). Prec.Trev.: I 60/70: 62 0,75 (10 0,81); tot. I: III 0,65 (15 0,78); II 60/70: 2 0,51 (-- -); tot. II: 3 0,43 (-- --). Super Trev.: I 70/80: 13 0,70 (2 0,77); tot. I: 28 0,65 (6 0,74); Veiling St. Annaland: Doré: blok I 74-77 c; apart 53 c; driel 26-28 c; kriel 1,00-1,01 c. Lekkerlan- der: 53 c; driel 23 c; kriel 92 c. Bintje: 30-41 c; bonken 51 c; driel 21-23 c; kriel 1,00 c. Première: 30-32 c; bon ken 51-52 c; driel 23 c; kriel 93 c. Ei genheimer: 32-55 c; driel 14 c; kriel 20 c. Bildstar: 33-46 c. Gloria: 29-36 c; bonken 52-54 c; driel 24-29 c; kriel 1,00-1,12 c. Vital: 33 c; bonken 25 c; driel 10 c; kriel 25 c. Aanvoer: 193 ton. Suikerareaal Europa uitgebreid Ratzeburg - Volgens het bureau F.O.Licht is het suikerareaal in Eu ropa met 7,063 milj. ha rond 100.000 ha groter dan vorig jaar. Deze uitbreiding is vooral het gevolg van een uitbreiding van het areaal in Oostenrijk, Turkije en Joegoslavië. In de EG wordt een toename van het areaal verwacht van 10.000 ha tot 1,8484 milj. ha en voor Oost Europa een uitbreiding met 28.000 ha tot 4,577 milj. ha. In Oost Europa wordt een suikerproduktie geraamd van 12,61 miljoen ton en in West Europa, zonder de EG van 3,25 milj. ton. II 70/80: 2 0,55 (-- --); tot. II: 5 0,49 -). Pruimen: Pruimen (N): tot. 390 1,63 Bell d. Louv tot. 855 3,61 (795 3,88); Bleu dBelg. tot. 15 2,70 (50 4,40); Czar pruim, tot. 14.690 3,00 (1.450 3,82); Mons.Natif tot. 470 4,09 (265 5,01); Ontario tot. I 1.175 2,18 (-- --); Opal tot. I 7.565 3,83 (820 5,24); R cl d'oull tot. 105 2,35 Washington tot. 345 2,34 St. Hubertus tot. 940 1,55 (65 2,78). Zacht fruit diversen: Rode bes II 68 kg 3,45 Ron dom II 30 kg 4,00 Rondom (500) I 480 2,64 (-- --); Rd. bes (500) I 3.234 2,74 (228 2,86); Bramen (200) I 10.017 0,74 (Bl. I 2.916 0,89); Bramen a ds. 200 gr. I 35.982 1,02 (Bl. I 9.927 1,11; Schonem (200) tot. 297 2,60 (kl. I 45 4,40); Framb. (200) tot. 198 3,60 (kl. I 63 3,04); Alen (gl.) 200 tot. 112 3,01 (kl. I 72 2,09). Vrijdag 11 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22