P-j- zuid geluid K. '•j«X' i r i Kruiswoordraadsel m w Geslaagd barbequefeest PJZ-afdelingen Fijnaart en Zevenbergen!! MET „BOSCH" KOMT U VERDER!!! iAzJm H.H. LANDBOUWERS MERTENS b.v. HALSTEREN Zevenbergse agrarische houden hun derde jongeren Agro-dag TELECOMMUNICATIE Fa. BEC0TEX Yerseke, 01131-2406 het z/m blad, rw boordevol nieuws Vloeibare kalimeststof te koop zé M redaktie Henk Tegels HOUTHANDEL REIMERSWAAL ,UW SPECIALIST IN BEREIKBAARHEID. JA stuur mij geheel vrijblijvend informatie over 2 O autotelefoon O portofoon DCi telecommunicatie tel. 01641-2407 PJZ AGENDA z. A .J. 8 Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 26 4461 AJ Goes Tel. OUOO-21010* Na twee vergaderingen en het tonen van heel wat organisatorische talen ten was het afgelopen vrijdagavond 4 augustus eindelijk zo ver. In Fijn aart op het erf en in een schuur van de familie Maris werd een oergezelli ge barbeque-avond gehouden. In de loop der avond (vanaf 20.00 uur) kwamen meer dan 80 personen binnendruppelen, die allen onder het genot van een drankje en muzikale begeleiding hun verschillende vlees soorten gaar grilden. Het vlees was van goede kwaliteit en de (zelfge maakte) salades en sausjes waren overheerlijk. Allen die voldoende gegeten hadden trokken zich terug in de feestelijk versierde schuur alwaar zij het feest al dansende voortzetten. Kortom het werd een gezellige avond tot in de la te uurtjes. Graag willen wij ook via deze weg de familie Maris nogmaals in het zon netje zetten, zonder het door hen ter beschikking stellen van hun erf en een schuur was het feest niet door gegaan. Ook willen wij de helpers/helpsters van de beide PJZ-afdelingen bedan ken voor het inrichten en opruimen van de schuur, etc. P.S.: De PJZ-Fijnaart heeft voor het versieren van schuren etc. para chutes te huur. Als hier eventueel be langstelling voor bestaat neem dan kontakt op met één der bestuursleden. Sandra Kok Het ging er reuze gezelig aan toe en de jongelui lieten zich het gebodene goed smaken. Volgende week geen ZLMblad! In verband met vakanties zal het ZLM-Land- en Tuinbouwblad volgende week vrijdag 18 augustus niet verschijnen. De kleinste grote mobilofoon. Portofoons Hoofdweg 7 Rilland tel. 01135-1987 Scherp geprijsd In: - plaatmaterialen en balkhout - Dupanel isolatieplaten - damwandprofielplaten (fab. British steel) - Etemit golfplaten hallo?mene£K\ "VJK Koop fitm Telefax koop/huur Draadloze intercomsystemen Telefooncentrales Beantwoorders kooD/huur NIEUW Astra sateliet TV. incl. B.T.W. vanaff 899,- q O mobilofoon O personenzoekinstallatie Q NAAM: ADRES: WOONPLTEL Postbus 86 4420 AC Kapelle, 01102-43940 Verkoop service te: Terneuzen Kapelle het gehele jaar door. GRATIS op het land verspreid. Bevat circa 6% K20 zuiver. Circa 1% stikstof zuiver en circa 10% organische stof. Dit alles voor slechts f 0,38 p.kg. zuivere K20. Aanvoer vanaf Dagevos te Wemeldinge (naast Z.A.V.). Net zoals vorig jaar zal ook dit jaar in Zevenbergen een Agro-dag met ploeg- en trekkerbehendigheids- wedstrijden worden gehouden. Dit evenement vindt op zaterdag 2 sep tember plaats op net land van de heer Donken, aan de Langeweg tus sen Langeweg en Zevenbergen. De organisatie is in handen van P.J.Z., K.P.J., N.C.B. en ZeKluZa. De dagvullende Agro-dag zal zijn aanvang nemen met 's morgens om 10.00 uur de uitleg van de ploeg- wedstrijden. Bij het ploegen gaat het er om met de grootst mogelijke ac curatesse, volgens landelijke nor men, de ploegsneden juist te keren. De eigenlijke wedstrijd zal beginnen om 13.30 u. Om 13.30 uur 's middags zal ook de trekkersbehendigheidswedstrijd ge houden worden. Er moeten door de deelnemers 6 proeven worden afge legd, waarvan 1 met eigen trekker. De overige 5 proeven worden verre den met door landbouwmechanisa- tiebedrijven uit de regio beschikbaar gestelde trekkers. De proeven zijn zo opgezet, dat er een levendige compe titie zal ontstaan, omdat er met veel acrobatische capriolen door de deel nemers zenuwslopende hindernissen genomen moeten worden. Op het terrein zullen ook een grond- verzetdemonstratie, ploegende old- time trekkers, een ploegend span paarden en andere landbouwkundi ge zaken te zien zijn. Als de wedstrijden afgelopen zijn, zal er in de op het veld staande tent om 20.00 u een prijsuitrijking ge houden worden. Na deze uitreiking zal er een barbeque zijn voor alle deelnemers en andere geïntere- seerden. Leden van P.J.Z., K.P.J., N.C.B. en Z.L.M. uit Fijnaart, Standdaar- buiten, Noordhoek, Klundert, Moerdijk, Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschenhoek, Hooge en La ge Zwaluwe, Wagenberg en Terhey- den kunnen zich not tot 11 augustus opgeven bij C.J: van Dis, 01680-24836 of b.g.g. P.C.B.M. Hermus, 01685-2335. Indien de wedstrijden op 2 septem ber letterlijk in het water mochten vallen dan is er een uitwijkmogelijk heid naar 9 september. Afd. Schouwen-Duiveland: 19 au gustus: Barbeque. Plaats: Jacht/winterberging Gebr. Van Ast, Oude Schouwsedijk te Brouwersha ven. Aanvang: 20.00 uur. Opgave bij Annette Kuyper (tel. 01110-16934). Leden 5,—. Niet le den 10, Afd. Zevenbergen: 2 september: Agro-dag met o.a. ploeg- en trekker- behendigheidswedstrijden. En een gezellige barbeque. Plaats: M.A. Donken, Pootweg 1 te Zevenbergen. Informatie bij Cees van Dis, v.d. Marktstraat 38 te Zevenbergen. Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen: 2 september: Wildwaterkanovaren op de Anblève. Opgeven voor 18 augus tus bij Lianne (tel. 01145-648). Kosten: leden 5,—. Niet leden f21,-. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 X*X 13 ;:::x 14 15 16 17 16 10 21 58 22 23 24 »'éV* 25 27 28 SS 29 30 31 32 33 Vt'i 34 35 37 31 !*ï*!«i 31 40 41 42 43 [44 45 46 47 f|tV 46 4» SO fÉ 31 7,ri; 52 53 54 56 I'IV Vi'i 57 51 5» 60 61 bi «3 •4 i •7 12 Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers ach ter elkaar zet krijgt u de naam van een plant. Dit is de oplossing. 1 - 22 - 5 - 51 - 42 - 12 - 13 - 18 - 33 - 55 - 32 - 30 HORIZONTAAL: 1 slagdeurtje; 4 verfbordje; 8 knaagdier; 12 waterbe woner; 13 oude lap; 14 laagte; 15 vrouwelijk dier; 17 niet vet; 19 Ar gentijnse munt; 20 gereedschap; 22 gangtapijt; 24 bloeiwijze; 25 in houdsmaat; 27 plaats in Drente; 29 mannetjeskat; 32 drooginrichting; 34 herrie, lawaai; 36 lastdier; 38 pro per; 39 dwaas; 40 oogholte; 41 denk beeld; 43 plaats in Gelderland; 45 graafschaf in Groot-Brittannië; 46 sierheester; 48 sieraad; 50 sleepnet; 51 gevuld; 53 broodsuiker; 55 hoofdstad van Tunesië; 58 wild zwijn; 60 lummel; 62 tijdig; 64 tel woord; 65 onderricht; 66 kleverige lijmstof; 67 listig; 68 kernspreuk; 69 lichte bedwelming. VERTIKAAL: 1 kist; 2 henge laarsterm; 3 vogel; 5 wisselborg tocht; 6 dik en plomp; 7 wars van laagheid; 9 bloedvat; 10 lokspijs; 11 nauwe doorgang; 16 voorzetsel; 17 vogel; 18 verhaal; 19 universiteitsbo de; 21 zangstem; 23 gegraven diepte; 26 afdeling v.h. leger; 27 bloem; 28 titel van de keizer van Ethiopië; 29 soort erwt; 30 projectiel; 31 gesloten kring; 33 plechtige verklaring; 35 af gelegen; 37 Engels eiland; 42 vracht schip; 43 zoogdier; 44 nieuwigheid; 45 tapijtachtige stof; 47 rond en dik; 49 hemellichaam; 52 vogel; 53 spijs kaart; 54 alleenzang; 55 beproeving; 56 palmmeel; 57 klipgeit; 59 blad pa pier; 61 duw, stoot; 63 landmaat. 18 Vrijdag 11 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18