A7T G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 100 kg. Zuivelproduktie - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Vroege aanvoer van nieuwe appels Kaasprijs weer begonnen aan opmars Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Purmerend di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S per kg./40 kg. Coveco (A Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Mannelijk extra kwal. 9,30-10,50 9,00-9,50 8,65-12,75 8,30-9,20 8,55-8,90 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 2100-2750 1900-2900 2075-2525 - 2250-3050 2050-2300 2025-2975 2125-2650 2025-3075 Aanvoer 134 33 Mannelijk 2e kwal. 7,10-7,70 6,50-7,55 6,95-7,40 - 7,10-7,90 7,00-8,00 7,10-7,90 6,75-7,45 6,85-7,75 Vrouwelijk extra kwal. 8,40-9,40 8,10-8,85 - 8,50-10,10 - 8,50-10,25 Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1925-2650 1900-2900 - 2125-2475 2500-3100 2150-2500 2175-3050 2250-2550 2175-3150 1e kwaliteit 6,75-7,00 1825-2125 1700-2250 - 1525-1800 - 2100-2400 1800-2250 1875-2200 1700-1800 1875-2200 2e kwaliteit 6,00-6,30 - 6,20-7,00 Gras kalveren 825-1375 800-1500 Stieren roodbont 20,20 725-850 875-900 - Vaarzen roodbont 14,90 510-580 615-675 - Stieren zwartbont 19,20 Vrouwelijk 2e kwal. 6,50-7,40 - 6,35-7,40 - 6,60-7,20 - 6,70-7,55 6,65-7,55 7,00-7,30 6,20-7,10 6,80-7,60 Pinken 1225-1525 1250-1875 1535-1835 1450-2100 1125-2025 1150-1550 1250-1950 - 3e kwaliteit 4,50-5,75 - 5,10-6,20 Vaarzen zwartbont 14,50 1000-1450 675-800 - 425-560 - 575-650 400-475 650-750 - 500-550 - 590-690 - 350-465 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,55- 5,55 3,50-5,50 Slachtramlammeren/kg. Fokschapen/stuk 160-200 Weidelammeren/stuk 130-165 150-195 100-165 03/07-10/07 ex btw, bron PVV Stieren 7,61 - Koeien 7,03 - GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 160-190 Hooi a en b -300 -300 Dijkhooi 140-170 Tarwestro 140 -150 Veldbeemd 50-55 Gerstestro -140 -145 Tarwestro -65 Maïs 24% ds - 95 - 95 Bierborstel -67,50 -67,50 Produktie x 100 kg, week t/m 08/07 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 226,253 97 Vetgehalte 4,16 101 In consumptie gebracht 37,708 108 Boter 3,575 92 Fabriekskaas 10,570 100 Melkpoeder 7,219 109 Gecondenseerde melk 7,102 86 CVZ noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 24 tot en met 28-7. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Mantct: I 70/80: 4 0,61 (2 0,67); tot. I: 7 0,51 (2 ƒ0,64); II 70/80: 3 0,38 (-- --); tot. II: 3 0,37 -). Discovery: I 70/80: 1 2,14 (bl. II: 2 ƒ2,44); tot. I: 3 1,81 (5 ƒ2,03). Vista Bella: I 70/80: 21 ƒ0,79 (3 0,60); tot. I: 38 0,67 (9 0,46); II 70/80: 6 0,41 (1 ƒ0,39); tot. II: 9 ƒ0,39 (1 ƒ0,39). Golden Del.: I Grondstoffenmarkt De markt voor grondstoffen voor de mengvoeders is rustig met in het al gemeen slechts kleine omzetten. In granen nieuwe oogst is het aanbod aan het toenemen en zijn de prijzen alleszins redelijk, terwijl dat ook geldt voor de kwaliteit. Overigens brokkelde de tarweprijs eind voor gaande week wat af. Voor de koekenmarkt geldt dat de rol van de zwakker geworden dollar een rol van betekenis speelt. Er is momenteel wel een aanbod van soja- schroot uit Argentinië tegen alleszins acceptabele prijzen. Het prijsver schil tussen loce en leveringen 4e kwartaal is aanzienlijk. Bij soja kan dat tot soms wel ƒ7,oplopen. Voor de andere grondstoffen is dat in mindere mate het geval. Voor maisglutenvoermeelpellets is de markt prijshoudend, voor mais- voermeel liepen de prijzen door wat kort aanbod op. Raapschroot is interessant zonne- bloemschroot is nog vrij krap. Soja- hullen blijven gevraagd, het aanbod is niet groot. De griesprijzen liepen door kort aanbod weer wat op. Ta- pioka is ongeveer prijshoudend. De pulpmarkt blijft vooralsnog geken merkt door een flauwe handel, on danks wat vraag uit Frankrijk. Vrijdag 4 augustus 1989 70/80: 1 0,97 (-- --); tot. I: 1 0,97 (-- --). Stark Earl: I 60/70: 3 0,45 tot. I: 4 ƒ0,61 Pree. Trev.: I 60/70: 33 0,70 (17 0,71); tot. I: 71 ƒ0,61 (31 ƒ0,65). Prijsoverzicht CVZ-zachtfruit: Rode bes: II: 996 3,38 (24 3,90). Rondom: II: 60 2,62 Ron dom a ds. 500 gr.: I: 1.098 ds. 2,19 (84 2,90). Rd. bes a 500 gr.: I: 7.272 2,57 (456 2,87). Bramen a 150 gr.: I: 540 0,49 (-- --). Bramen a 200 gr.: I: 45.297 0,80 (bl. II: 1.395 0,70). Bramen a ds. 500 gr.: I: 6.120 ds. 0,68 (2.718 ds. 0,70). Schonem a 200 gr.: I: 1.665 ds. 2,53 Frambozen a 200 gr.: I: 432 2,36 (81 ƒ3,33). Glen (gl.) a 200 gr.: I: 369 ƒ2,00 (kw. II: 27 2,20). Super Trev.: 1 70/80: 38 0,78 (5 0,68); tot. I: 83 0,71 (11 0,64); II 70/80: 3 ƒ0,58 (1 ƒ0,60); tot. II: 6 ƒ0,50 (3 0,53). CVZ-zachtfruitveiling: Ras (soort), evt. kwaliteit, hoeveelheid en midden- prijs. Eerste notering weekoverzicht van 24 t/m 28 juli. Notering tussen haakjes van dinsdag 1 augustus. Pruimen (N.): tot. II: 155 0,40(100 ƒ0,40). Bell. d. Louv.: tot. II: 10 1,40 (-- --). Czar Pruim.: I: 20.085 2,21 (bl. I: 2.810 2,92). Earl. Lax- ton: II: 5 ƒ0,40 (-- --). Ontario: I: 3.410 1,64 (315 2,26). Opal: I: 42.585 2,89 -). R.CI.D'oull.: tot. II: 50 1,62 (bl. I: 1.440 ƒ3,56). Washington: I: 90 2,08 (30 2,73). St. Hubertus: I: 5.195 1,58 (100 ƒ2,10). Rassenbericht kropsla Het RIVRO heeft een rassenbericht uitgebracht over kropsla. De gege vens hieruit zijn tweejarige gemid delden (1987 en 1988), terwijl die uit de Rassenlijst vijfjaarlijkse gemid delden zijn (1984 t/m 1988). Het ras senbericht is verkrijgbaar bij het RI VRO in Wageningen, tel: 08370 - 79111. De aanvoer van nieuwe appels is dit jaar vroeg begonnen. Het fruit rijpte zo snel af, dat verschillende rassen eerder mogen worden aangevoerd dan aanvankelijk was vastgesteld. Zo konden deze week al Benoni en de grotere maten Discovery en James Grieve worden geveild. De prijzen voor de eerste appels lig gen onder het niveau van vorig jaar. Voor het verdere seizoen lijkt een be langrijke prijsverbetering niet erg waarschijnlijk, gezien de uitkomsten van de officiële oogstrunning. Het Consulentschap voor de Fruitteelt voorspelt een appeloogst die drie procent hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Vergele ken met vorig jaar zal er acht pro cent meer geplukt worden. Opvallend is de produktietoename van de 'nieuwe' rassen Jonagold en Elstar. Jonagold lijkt zelfs, met een geraamde opbrengst van 67.000 ton, de Golden Delicious (74.000 ton) erg dicht te gaan benaderen. Van Elstar verwacht men 54.000 ton. De totale appeloogst wordt op 393.000 ton geraamd. De produktie van peren zal dit sei zoen niet zo laag zijn als vorig jaar, maar toch lijkt de oogst nog 17 pro cent onder het vijfjaarlijks gemid delde te blijven. Geraamd wordt een opbrengst van 94.000 ton, ongeveer 10.000 ton meer dan in 1988. Confe rence zou 32.000 ton kunnen opbren gen, Doyenné du Cornice 24.000 ton. Vooral Conference blijft daarmee ver achter bij het gemiddelde van 48.000 ton. Bloemen en planten In de sierteeltsector gaat de vakantie- piek traditioneel gepaard met lage prijzen. Vooral naar snijbloemen is maar erg weinig vraag. Vorige week speelde ook het warme weer een ne gatieve rol. Hoewel de aanvoer niet toenam, daalde de gemiddelde prijs per steel toen met ruim 15 procent. Alleen standaardanjers en leliekelken konden zich goed handhaven. Deze week zijn de weersomstandigheden in elk geval beter. Veel bloemsoorten brachten dan ook heel wat minder lage prijzen op. In sommige gevallen was zelfs sprake van meer dan een verdubbeling. Bloemenveiling Westland meldt over de maand juli een omzet die voor de snijbloemen 12 procent lager is dan in 1988. Dit bij een 10 procent grote re aanvoer. De produkten waar de grootste klappen vielen waren tros- en standaardanjers, troschrysanten en gerbera's. In de eerste drie weken van juli is 1,7 procent van de aanvoer doorgedraaid, tegen 0,6 procent vo rig jaar in dezelfde periode. De kamerplanten hebben minder na deel van de zomer ondervonden. Bloemenveiling Westland zette in juli zelfs elf procent meer om. De prijs was nagenoeg gelijk aan vorig jaar, de aanvoer lag flink hoger. Groenten De weersomslag van het afgelopen weekeinde heeft de afzet van de 'zo mergroenten' geen goed gedaan. Bij koel en regenachtig weer eet men bij voorbeeld duidelijk minder kom kommers en sla. In de voorgaande weken bleef de komkommerprijs, mede dankzij een goede buitenland se vraag, voor de 41/51- en de 51/61-sorteringen gemiddeld ruim boven de zes dubbeltjes per stuk. De ze week was dat af en toe slechts de helft. De toch al niet hoge prijs van de vollegrondssla zakte naar een nieuw dieptepunt. De tomatenprijs is eveneens in elkaar geklapt. In de voorgaande weken trad, dankzij een flinke aanvoerda- ling, enig prijsherstel op. Deze week is de opbrengst teleurstellend. Brach ten de ronde tomaten (AI) vorige week dinsdag gemiddeld nog 1,07 per kilo op, deze week dinsdag was dat de helft minder. Ook de vleesto maten brengen teleurstellende prij zen op. De derde belangrijke glasgroente, de paprika, doet het voor een deel beter. De rode en de groene variant stegen vorige week al in prijs, een ontwikke ling die zich begin deze week voort zette. Met name de rode paprika's brengen nu meer op dan een jaar ge leden. Van de gele variant is de aan voer aanzienlijk gestegen, vorige week kwam er ruim 568.000 kilo voor de klok, zo'n 150.000 kilo meer dan enkele weken eerder. In veertien dagen halveerde de - aanvankelijk erg hoge - prijs. Het slechtere weer heeft ook positie ve gevolgen. Zo brengt de bloemkool nu weer heel wat betere prijzen op. Naast de toegenomen vraag, speelt ook de regelmatig dalende aanvoer daarbij een rol. Maandag 17 juli kwam de recordhoeveelheid van 624.000 stuks voor de klok, nu lijkt de aanvoer van deze hele week niet ver boven de 1 miljoen stuks uit te komen. Ook de spinazie (vorige week gemid deld 30 cent per kilo) brengt nu op verschillende veilingen meer dan een gulden per kilo op. De Landbouwraad in Madrid meldt dat de resultaten in de kastuinbouw in Zuid-Spanje dit seizoen slecht zijn. In de bloemensector is als ge volg van de sterke uitbreiding, vooral bij anjers, het prijsniveau zeer laag geweest. Bij groenten waren de weersomstandigheden ongunstig en een toenemend'aanbod van een aan tal produkten leidde tot lagere prijzen. Afgelopen week zijn in Leeuwarden en Alkmaar de kaasnoteringen met tien cent per kilo verhoogd. Verdeeld over de totale melkplas betekent dat een meeropbrengst van bijna een halve cent per liter melk. Een verdere verhoging binnen enkele weken wordt, mede gezien de goede export, niet onwaarschijnlijk geacht. De notering voor mager melkpoeder is vijf cent gedaald. De markt rea geert nog steeds onrustig op berich ten over grotere importen (tegen lage prijzen) van mager poeder uit de Oosteuropese landen. Ook de wei- poedernotering was weer 1 cent per kilo lager. Slacht- en gebruiksvee Vorige week tekende zich op de vee markten een zwakkere tendens af bij de handel in het vrouwelijk slacht vee. Ook deze week was, bij een over wegend rustige handel, sprake van dezelfde tot iets lagere prijzen. De handel in de slachtstieren had een re delijk tot rustig verloop, dit afhanke lijk van het aanbod. De prijzen noteerden van gelijk tot iets hoger. Zo brachten de slachtstieren dinsdag in Doetinchem iets meer geld op. De vraag naar het rundvlees is beperkt, de verkoop verloopt traag tegen ge drukte prijzen. De handel in het melk- en kalfvee verliep redelijk, met geen noemens waardige veranderingen in de prij zen. De vraag naar guste koeien voor de weiderij blijft gqed. Het aanbod is echter krap, de prijzen blijven on veranderd hoog. Er is een zeer kort aanbod van jongvee. Kalveren De nuchtere kalveren zijn overwe gend rustig verhandeld tegen lagere prijzen als de vorige week. Er werd ongeveer 25 gulden per stuk minder betaald. Verwacht wordt dat deze tendens zich zal doorzetten. Er is momenteel een beduidende import van kalveren uit Groot-Brittanië en, in mindere mate, ook uit Polen. De handel in de vleeskalveren had een rustig verloop tegen onverander de prijzen. De export van het kalfs vlees verliep stroef, er viel enige druk op de prijzen waar te nemen. Men spreekt van 'zomerhandel'. Wolvee De handel in de slachtschapen was kalm gestemd tegen nagenoeg de zelfde prijzen als vorige week. De slachtlammeren waren moeilijker te plaatsen. De handel tendeerde dan ook zwakker, de prijzen stonden on der druk of noteerden wat lager. De afzet van het lamsvlees naar Frank rijk verloopt momenteel zeer matig. Uitvoer pluimveehouderij De uitvoer van konsumptie-eieren in het eerste halfjaar is ten opzichte van 1988 met 0,7% gestegen van goed 3,18 miljard tot ruim 3,20 mil jard stuks. De opbrengst steeg met 10,2% van 324,02 miljoen tot 357,20 miljoen. Dat betekent een stijging van de gemiddelde op brengst van 10,18 tot 11,15 per 100 stuks. De uitvoer van broedeie- ren van kippen steeg met 4,2% van 159,76 tot 166,45 miljoen stuks. Hier daalde de opbrengst met 2,8%, wat betekent dat de gemiddelde eksportprijs daalde van 35,25 tot 32,89 per 100 stuks. Geslacht pluimvee De uitvoer van geslacht pluimvee, daarbij inbegrepen delen van pluim vee steeg met 2,9% van 127.496 ton in de eerste zes maanden van 1988 tot 131.241 ton in 1989. De op brengst steeg met 5,9% van 469,01 miljoen tot 496.629 miljoen. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 4,25-4,27 - 3 Levend (85-115 kg.) 3,43-3,48 - 2 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3.96 3,96 Druvar 3,96 3,96 Encebe 3,94 3,97 Ludrova 3,92 3,92 Vagrocon 4,00 Vako 3,97 4,00 Vos 4,01 Zuidgroep 3,98 3,90 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 21/07-28/07 Af fokker 23 kg. 132,45 Toesl./aftr. afw. kg. 2,80 Opbrengstprijs LEI 21/07-28/07 Af fokker 23 kg. 118,50 Toesl./aftr.afw kg. 2,40 Toesl. boven 25 kg. 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 27/07 2,95-3,05 +10 Zwolle 28/07 2,90-2,95 +15 Leiden 01/08 2,95-3,05 7 Den Bosch 02/08 2,95-3,05 +12 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 28/07-04/08 1,77 Vrije prijzen Week 21/07-28/07 Lichte witte kippen 0,78 Zwaardere bruine kippen 0,83 Slachtkuikenmoederdieren 1,40 - Slachtkuikens wit 2,04 Slachtkuikenintegraties LEI, week 28/07-04/08 Slachtkuikens 1,89 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,52 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 2,30 Enki 1000 kg. 2,30 Wilko kwal. wit, fr. slachth 2,30 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15