het zhn blad, boordevol 7lm nieuws Peulvruchten uit de gratie Pluimveevlees deze zomer veel gegeten Eieren Aardappelen Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons De akkerbouwers hebben zich dit jaar op grote schaal afgekeerd van de teelt van groene erwten en veldbo- nen. De verlaging van de EG- subsidies en slechte oogstresultaten misten hun uitwerking niet. Vervan ging is onder meer gevonden in vlas en granen. Ook de fabrieksaardap pel komt weer terug. Dit blijkt uit de deze week gepubliceerde (voorlopi ge) uitkomsten van de jaarlijkse mei telling. De arealen veldbonen en droog te oogsten erwten, vallend onder EG- regelingen, zijn de helgt kleiner dan vorig jaar. Het speculatieve gewas bruine bonen daarentegen kent een 33% groter areaal. Meer akkerbou wers proberen het dit jaar ook met het oude gewas vlas (18% meer). Een opmerkelijke opleving vertoont de teelt van teunisbloemen. Na te leurstellende resultaten viel dit snel populair geworden gewas enkele ja ren geleden fors terug. Het areaal van handelsgewassen als koolzaad, karwijzaad en blauw- maanzaad is dit jaar aanzienlijk klei ner. Ook de teelt van haver is, na een verdubbeling in enkele jaren tijd, weer op z'n retour. Het areaal daalde met 41%. De toename van het areaal wintertarwe met 25% is voor een flink deel te verklaren uit het feit dat in het voorgaande seizoen veel win tertarwe was uitgewinterd. Dat leid de tot extra veel zomergerst. In de afgelopen zachte winter bleef dit ver schijnsel geheel uit. Het totale areaal granen is overigens, blijkbaar bij ge brek aan goede alternatieven, weer met 4% toegenomen. Aardappelen De regen van deze week was voor de aardappelen erg welkom. Op veel plaatsen is sprake van doorwas, de komende oogst zal zeker geen re cords breken. Ook in de ons omrin gende landen zijn de verwachtingen gematigd. De National Farmers Uni on hield vorige week een tien procent kleinere aardappeloogst in Groot- Brittanië niet voor onmogelijk. De prijs van de nieuwe aardappelen is er de laatste weken echter fors gedaald, terwijl ook de termijnmarkt in Lon den op een lager niveau terecht kwam. De zorgen binnen de Britse landbouworganisatie dat de consu ment op grote schaal zal overstappen naar rijst en pasta's vanwege de dure aardappelen, lijken dan ook nog wat voorbarig. In Frankrijk hebben de aardappelen eveneens te lijden gehad van de droogte. Voorspellingen van een twaalf procent kleinere oogst doen de ronde. Dat zou betekenen dat er in het komende seizoen weinig Fran se aardappelen voor export beschik baar zijn. Afgewacht moet echter worden hoe het verdere groeiverloop zich ontwikkelt, ook in Frankrijk heeft het nu geregend. Suiker Op de internationale suikermarkt gaat het af en toe stormachtig toe. De vraag, vooral naar witsuiker, is groot. Als reactie op transacties schieten de koersen regelmatig sterk omhoog, afgewisseld met plotselinge dalingen. Vorige week waren het on dermeer de Sovjet-Unie (150.000 ton) en Algerije (100.000 ton) die belang rijke aankopen deden. Dat zorgde voor stijgende prijzen. Vrijdagavond klapte de markt echter plotseling in elkaar, hetgeen voor nogal wat ner vositeit zorgde. Ondertussen is al weer een sterk herstel ingetreden. De slachtpluimvee-sector heeft dui delijk voordeel gehad van het mooie weer. De zomerse omstandigheden werkten het gebruik van pluimvee vlees in de hand. Ondanks de vakan- tietijd blee/ de afzet in de afgelopen weken levendig verlopen. Ook de gestegen prijs van het varkensvlees werkte hier aan mee. De slachterijen melden langzaam maar zeker verbeterende opbrengst- prijzen op zowel de Nederlandse als de Duitse markt. Nog niet duidelijk is, of de weersomslag een negatief ef fect zal hebben op de afzetsituatie bij het pluimveevlees. Overigens leidden de hoge temperaturen bij de mesters ook tot meer uitval. Bovendien is er regionaal een vergrote uitval door ziekte onder de kuikens. De inleg van broedeieren in juli was relatief bescheiden, zodat een te hoog aanbod slachtkuikens in sep tember niet aan de orde zal zijn. De Barneveldnoteringen voor slachtrij pe kuikens bleven voor de zware ge wichten op niveau. Er werd geforceerd uitgeladen wat prijsdruk voor de lichte kuikens tot gevolg had. De export van broedeieren trok ver der aan, tot noteringen iets boven in tegratieniveau. Eieren De zwakke tendens op de eiermarkt zette zich vorige week door. Duits land is massaal met vakantie, zodat er van die zijde nauwelijks kooplust bestaat. Positief is de onveranderd goede interesse vanuit Spanje, waar tegen normale prijzen afgezet wordt. In totaal moest toch weer twee tot drie kwartjes per 100 eieren worden toegegeven. Ook begin deze week leek de situatie nog niet beter te wor den. Voor volgende week zijn er kan sen op een iets betere markt. De eerste vakantiegangers uit het Roer gebied zijn' dan weer terug van va kantie. Een toenemend aantal consumenten koopt scharreleieren. Uit markton derzoek is gebleken dat in het eerste kwartaal van dit jaar 38,6 procent van de huishoudingen wel eens scharreleieren kocht. Een jaar eerder was dat nog 34 procent. De gemid delde consumentenprijs van scharrel eieren was begin dit jaar 29 cent, zeven cent hoger dan van 'normale' eieren. Varkens De varkensprijs nadert weer de vier gulden, maar kon die grens deze week nog niet passeren. Vorige week verhoogden de slachterijen hun roepprijzen met 13 tot 15 cent, deze week kwam er niets tot enkele centen bij. De verhoging van vorige week was, gezien de marktomstandighe den, nogal fors geweest. De vakan ties hebben in veel landen nog een duidelijke negatieve invloed op de consumptie van het varkensvlees. De groothandelsprijzen van ham men en schouders moesten een dub beltje per kilo inleveren. Wat vettere delen als buiken en wangen lagen juist wat beter in de markt en noteer den een dubbeltje hoger. De vooruit zichten voor de komende weken, als de vakanties langzamerhand ten ein de lopen, zijn positief. Veiling St. Annaland: (woensdag 2 augustus 1989) Doré: blok I 75-76 c., apart 45-71 c., bonken 22 c., driel. 26-27 c., kriel 1,51-1,52 c. Première: bonken 61 c., driel. 26 c. Eigenheimer: 36-61 c., driel. 20 c., kriel 31-34 c. Gloria: 35-47 c., bonken 64-68 c., driel. 28-29 c., kriel 1,66-1,70 c.. Bildstar 33-52 c.. Prior: 38 c. Bintje: 36-41 c., bonken 65-70 c., driel. 24-29 c., kriel 1,60 c. Aanvoer: 193 ton. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 6,60- 8,20 - 1,38-1,52 - week 20/07-27/07 57-61 gr. 8,90-10,00 - 1,56-1,64 - 64 gr. 10,00-10,35 - 1,56-1,62 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Eiveba wit ld 4,50 6,00 7,25 8,25 - 9,25 - 10,50 - 13,25 dd 4,58 6,00 7,36 8,37 - 9,37 - 11,13 - 13,89 bruin ld 4,50 6,00 7,25 - 8,25 - 9,25 - 11,00 - 11,75 dd 4,59 6,10 7,36 - 8,38 - 9,39 - 11,25 - 12,15 Evadag wit 5,90 6,85 - 7,90 - 9,15 - 10,50 - bruin 6,00 6,85 - 7,95 - 9,15 - 10,45 - Roveco wit 4,70 - 6,50 - 6,95 - 7,60 - 9,00 - 10,05 - 13,25 - bruin 4,70 - 6,50 - 6,95 - 7,60 - 9,25 - 10,55 - 13,70 - Ven wit 4,65 - 6,45 - 6,90 - 7,55 - 8,95 - 10,00 - 13,15 - bruin 4,65 - 6,45 - 6,90 - 7,55 - 9,20 - 10,50 - 13,65 - ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen Middenmeer 00/00 Emmeloord 00/00 Zeewolde 00/00 Goes 00/00 Dronten 00/00 Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige Deze dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm april '90 19,50 19,00 17,50 50mm+ april '90 39,40 35,70 34,00 per 100 kg. GRANEN EN ZADEN Wintergerst Karwijzaad Groningen* di 25/07 35,50-38,65 100,00-137,50 GOES, di., op auto geleverd: ongerepeld afw. partijen GOES, di ROTTERDAM, ma per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 62,50-66,50 70,00 Groene erwten 6% 75,00 Kapucijners 71,50 85,00 Bruine bonen 180,00 x Veilinggegevens wk 24-07/29-07 Lombart's Calv. Golden Delicious Jonagold Aardbeien Meloenen Bes?en Mantet Sorte Aanv- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv- Gem. Prijs- ring trend prijs trend week 24/07-29/07 ring trend prijs trend week 24/07-29/07 ring trend prijs trend 70/80 36 Witlof kort - EF 479 Tomaten rond A I 105 70/80 83 Kropsla 28/30 19 - Tomaten vlees BB 80 - 75/80 160 Bloemkool 8 - 66 Komkommers 41/51 65 - kl.l 8 133 Witte kool Deense - 21 - Paprika geel 75/85 345 - 217 Rode kool A 24 - Paprika groen 75/85 - 230 kl. I 314 Spitskool - - 23 - Paprika rood 75/85 356 70/80 71 Chinese kool - - 61 Aubergines 225/300 208 - Broccoli 92 - Radijs midden - 28 Spinazie - 30 - Courgette 7 - 12 Andijvie - - 71 - Waspeen Al 52 Breekpeen 200/400 86 Prei blok 2 111 - Sperziebonen - 75 - Veilinggegevens week 24/07-29/07 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 21 Roos kleinb. 14 Freesia 22 Troschrysant jaarrond - 26 0 Gerbera 21 Gypsophila 20 - Iris - 10 Lelietak 37 Alstroemeria - 25 Bouvardia 16 Trosanjer 24 - Gladiool 10 - Limonium - 22 Mattholia - 35 Snijbl. totaal 22 Kamerpl. totaal 0 174 - Veilinggegevens week 24/07-29/07 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend prijs trend Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 70 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 4,80 4,32 2,57 2,25 2,02 Het rassensortiment zal de komende weken snel toenemen. De weersom standigheden hebben ervoor gezorgd dat we weer met een vroeg jaar te maken hebben. De afgelopen week is de hoofdweek geweest voor de Vista Bella. De vruchtmaat was dit jaar uitstekend 70% van de aan voer lag boven de 70 mm, ook de uitwendige kwaliteit was goed. De inwendige kwaliteit van dit ras Iaat te wensen over, de aflevering gaat zeer snel zodat de appels in het han delskanaal moeilijk verwerkbaar zijn. Dit is duidelijk merkbaar in de prijsvorming van de laatste twee jaar. De laatste twee jaar laat een dalende tendens zien in het prijsverloop (zie onderstaande cijfers). Middenpr. Middenpr. 1988 1989 I 70/80 99 78 I 80/90 77 54 I 60/70 41 50 Als deze lijn zich doorzet zal dit ras zeer snel uit het rassensortiment ver dwenen zijn. Ook de prijsvorming bij de vroege zomerperen is minder goed dan het vorig jaar. Het aanbod is belangrijk groter. Het aanbod van pruimen is 40 a 50% lager dan het vorig jaar de middenprijzen zijn be langrijk lager. De middenprijs van de klasse I Opal is ƒ1,35 hoger. De zelfde lijn kan getrokken worden voor de andere rassen. Het aanbod van bramen neemt snel toe. In de af gelopen week is er drie maal zoveel aangevoerd dan het vorig jaar. De opbrengstprijzen zijn aanmerkelijk lager. In het afgelopen weekend heeft het behoorlijk geregend, de neerslag is precies op tijd gekomen. Op diverse percelen stagneerde de vruchtgroei, voor zover bekend is er geen hagel gevallen. Tot nu toe is het percenta ge met lichte tot zware hagelschade belangrijk lager dan het vorig jaar, het is te hopen dat dit zo blijft. Schema biggenprijzen In de week van 7-8-1989 tot 14-8-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 3 juli 1989 met 0,45 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,84. Veemarkt 's-Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 27 juli 123 stuks aangevoerd. De prijzen inkl. BTW per stuk: Luxe paarden 2.825,tot 3.450,2-jarige Merries 2.225,— tot 2.850,—; 2-jarige Hengsten 1.625,tot 2.900, 1-jarige Merries 1.525,tot 2.500,1-jarige Hengsten 1.000,tot 1.600,Veulens 900,— tot 1.925,—; Pony's 525,tot 1.700,Shetlander Merries 400,tot 775,Shet lander Ruinen 400,— tot 775,Slachtpaarden 4,35 tot 6,Handel vlot, prijzen gelijk. 14 Pootgoednoteringen d.d. 2 augustus Noordelijke A28/35, Delta's 90,Noordelijke A 35/45 ƒ71,—, Delta's 69,—, levering: voorjaar. Aardappelen in de Gemeenschap Het aanbod aan vroege aardappelen uit de Nederlandse teelt is vrij krap, wat voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het droge weer dat het rooien bemoeilijkte. Daarbij komt dan nog at de ha-opbrengst beslist niet meevalt. Voor Doré's werd op de veilingen tot 70 cent gerealiseerd en voor de kriel zelfs tot bijna 1,50. Voor Eigenheimers liepen de prijzen tot 0,70. Eerstelingen tot 0,66. De genoemde prijzen zijn de maximumprijzen. De verwerkende industrie koopt nog restanten Bint jes oogst 1988, voor zover deze ge schikt zijn voor verwerking, doch is toch in hoofdzaak voorlopig aange wezen op aardappelen uit de part- nerlanden België, Frankrijk en ook het gebied van de Neder-Rijn in Duitsland. België levert al niet-onbelangrijke hoeveelheden, waarbij het droge stofgehalte nogal hoog is. Het Fran se aanbod droogt ook op, waarbij inmiddels Duitsland de plaats van Engeland als grootste afnemer heeft ingenomen. De invoer van vroege aardappelen in Engeland is zo goed als beëindigd. De markt is voldoen de ruim voorzien uit de eigen teelt. Met 262.000 ton was de invoer van vroege aardappelen, inbegrepen de z.g. winteraardappelen rond 45.000 ton groter dan vorig jaar. De Franse produktie van vroege aardappelen zijn volgens mededelingen van het Franse ministerie van Landbouw dit jaar 11 kleiner zijn geweest dan vorig jaar, ondanks een 2% groter areaal dan in 1988. Tot eind juni bleef vooral daardoor de uitvoer 40% bij vorig jaar achter. Vrijdag 4 augustus 1989 CVZ-nieuws

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14