WEL EENS AAN GEDACHT? land-en ---y tuinbouwblad Irampër LELYf NOOD- SLACHTINGEN Staalbouw IWEMOLIN TE KOOP AANGEBODEN: Tramper Handelmij. B.V. De specialist voor het bouwen van: VINK-ROTADRUK B.V. loor al uw Nieuwenhuijse - Kruiningen Tel. 01130-2503 Autotel. 06-52114682 1 MASSEY FERGUSON 590-4 trekker 1 MASSEY FERGUSON 188-4 trekker 1 MASSEY FERGUSON 155 trekker 1 MASSEY FERGUSON 35 trekker 1 MASSEY FERGUSON 65 trekker 1 RENAULT 57 trekker 1 DEUTZ FAHR 8006 trekker 1 DEUTZ FAHR 3006 trekker 1 MITSUBISHI 25 PK 4-w trekker 1 WHULMAUS zelfrijdende aardappelrooier 1 CRAMER 2-rijige aardappelpoter 1 MIEDEMA BV60 boxenvuller 1 HERCULES boxenvuller 1 DEUTZ FAHR HD560 balenpers 1 CLAYS0N M140 maaidorser 1 MIEDEMA 12 ton kipwagen 1 SPIJKSTAAL 5 ton kipwagen 1 RUMPTSTAD 3 schaar ploeg 1 NIEMEYER 2-schaar ploeg 1 NIEMEYER 3-schaar demo-ploeg 1 mengmesttank 5000 liter Voor de fruitteelt: 1 RENAULT 71 trekker 1 MUNCKH0F spuit 1 KWH spuit 's-Gravenstraat 9 4431 AA 's-GRAVENPOLDER Telefoon: 01103-1451 Vertegenw. J.P. Walrave: 01102-41508 Telefax: 01103-2311 De LELYTERRA POLYMAT I IKÏ WEVERSKAOE10 f 3155 PO MAASLAND -TEL. 01899-12644 - TELEX 21617 FAX 01899-20923 TELEFOON 01140-1267S Oud Ferdinandusdijk 15. 4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9. 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 TOON v/d AGgyfiAGBGS HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Elke week verschijnt, met de regelmaat van de klok, het Z.L.M. land- en tuinbouwblad met een oplage van 10.500 exemplaren en éénmaal in de maand met een oplage van 73.500 exemplaren in Zuid-Nederland. De lezerskring bestaat uit landbouwers, veehouders, tuinders en fruitkwekers. Ook vele dui zenden particulieren ontvangen het Z.L.M. land- en tuinbouwblad omdat zij bij deze organisa tie verzekerd zijn voor hun auto's, ziekenverzekering, brand- en ongevallenverzekering etc. Dus voor u een interessante markt. Het staat boordevol nieuws. Uiteraard met marktberichten, voorlichtingsrubrieken en teelt verslagen maar ook met vele interessante zaken van algemene aard en ook met speciaal op de vrouw en kinderen gerichte pagina's. Het Z.L.M. land- en tuinbouwblad bereikt daarom een groep die u ook met uw advertentie- boodschap kunt bereiken. Het is een markt die mogelijkheden biedt voor de autohandel, de aannemers- en bouwmaterialenwereld, schildersbedrijven, timmer- en betonfabrieken, de metaalindustrie, installatiebedrijven, enz. Vraag daarom eens vrijblijvend om verdere inlichtingen en de advertentietarieven of vertegen woordiger bezoek. Postbus 16 4570 AA AXEL - tel. 01155-8000 Afd. Advertentie-exploitatie van het zuidelijke landbouw maatschappij Lelyterra 300-33+ Polymat 300/24 Het pneumatisch zaaiprincipe van de Polymat houdt in: op gelijke werkdiepte en op gelijke afstand in de rij het zaad afleggen. Met als resultaat: een regelmatige opkomst en een gelijkmatige groei. In combinatie met de Lelyterra is de Polymat leverbaar in werk- breedten van 2,50 m, 3,00 m en 4,00 m. In de 3,00 m uitvoering kan de Polymat geleverd worden met 24 of 29 zaaipijpen. Als accessoires zijn ondermeer leverbaar: verdeeldeksels, indek- zaadeggen, microdoseerinrichting, voorraad-reservemelder en een hydraulische drukinstelling van de zaaikouters. De LELYTERRA POLYMAT... de IDEALE pneumatische ZAAICOMBINATIE voor de moderne akkerbouwer en loon werker! Brede loopwielen vangen het ge wicht van de Polymat op, waar door de rol van de Lelyterra min der wordt belast. De kans op vol lopen van de rol wordt daarmee aanzienlijk beperkt. In hoogte instelbare sporenwis- sers volgen de loopwielen. Om het wegtransport van de zaai- combinatie binnen 3,00 meter te houden zijn de loopwielen opklap baar. De Polymat kan binnen enkele minuten aan de Lelyterra worden gekoppeld. De snelkoppelbok wordt gemonteerd aan de drie- puntsbok van de Lelyterra, waar door de koppeling snel en eenvou dig kan plaatsvinden. De aanspan ning van de snelkoppelbok is zwe vend, waardoor de Polymat zich onafhankelijk van de Lelyterra kan Ook in deze uitvoering is de aan- instellen. spanning van de Polymat zwevend. Voor sologebruik is een drie- Bij het afkoppelen van de Polymat puntsbokje leverbaar, dat passend worden afkoppelsteunen gebruikt is op de snelkoppelbok. die in het freem zijn aangebracht. -------------- - LELYTERRA+ POLYMAT Wilt u een demonstratie, van welke machine? Stel bezoek op prijs I Verzoek om toezending documentatie Lelyterra Polymat I Andere Lely machines I BEROEP: akkerbouwer loonwerker handelaar ander I Naam: Adres: Woonplaats: Postcode: 12 Vrijdag 4 augustus 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12