De trekpaarden en Haflingers op de Zeeuwse Dag van het paard Bij de New Forest paarden was dit een van de dagkampioenen in de rubriek 12Af5 jaar en oudere ster merries met veulen) grote maat. Trots poseert eige naar E. de Theye uit Axel met Duke's Forest Nutmeg Beauty Stb 3771 bruin geb. 1981 en gefokt door C.A. v.d. Ree. Het veulen heet Look's Out Nel. De dagkampioen was tevens beste fokmerrie onder zadel met Sheila van Troost uit Axel. (zie foto). Adri Verhage met driespan aan korte dis sel voor boerenwagen. Sjaco de Visser met vierspan (2 aan 2) voor boerenwagen en Jos Br ooi j mans met vijfspan voor boerenwagen (3 2). Bij het strijdwa gennummer was ook Jos Brooijmans de goede vertegenwoordiger der trekpaard afdeling. Haflingers Juryleden bij de Haflingers waren drs. A. Snijders en de heer A.F. Buss. De hengst veulens verwierven alle een 2e premie om geen ijdele hoop te wekken. Merrieveulens: la. Marieke van de Hek senketel van Stal "de Heksenketel". B.V. i.o. Veere. Star dochter uit de stermerrie myrtle. Veulen met goede benen, goed ty pe en iets horizontaal kruis. lb. Ramona van P.A. Karelse, Heinkenszand is een rondom goede correcte dochter van Star en Truuske. lc. Helga van Werevenhove van G. Christiaanse, Serooskerke (W). is mooi typisch. Haar vader is Hofnarr van 't Broek. ld. Karma van de karne- melkspot van mevr. E.M.A. Geluk- Aernoudts. Ondermeer een Star dochter van 4 weken vonden we opvallend best met maten, lijn en type en goede benen. De éénjarige merriess, was in de ogen van de jury een goede rubriek met goede be wegingen. De koppositie was voor Clara van de Karnemelkspot, V. Absom van de Hertreksestraat van J.D. Vroege Oud- Vossemeer. Vlot correct jaarling dat er slank voorstond, lb. Lady van de Haflin- gerhoeve, V. Stromboli van mevr. H. Kwekkeboom-Westerveld, Scherpenisse is vlot, goed van type, correct van onderen met achter iets korte gang. lc. Wendy v. Wybe van de blauwe Steentjeshoeve van D.J.W. Minnaard, Baarland. Correcte vrij goed gelijnde merrie, ld. Monica, Star dochter van P.A. Karelse. Typische mer rie, blot in de gang en void, correct. De 2-jarige merries hadden een best kop- nummer in Fanny van Stalland van mej. C.P. de Boer, Tholen. Zeer typische doch ter van de Nat. kampioen. Altjo van de Renterstreek en de beste oud-kampioene Ostara met goede correcte benen en beste gangen. Zij prolongeerde met gemak haar titel van jeugdkampioene, lb. Myra van de Heksenketel v. Stürmer van Sal de Heksenketel is aantrekkelijk van klasse en benen en kon iets strakker in de boven- lijn. lc. Alexandra uit 't Bokkegat is ty pisch en correct gebouwd doch iets klein. Zij is door Mehrwaldd van de Bosrand en eigenaar is P. de Buck. Driejarige merries. Gemakkelijk aan de kop Isaura van P.A. Karelse. Deze doch ter van Wijbe van de Blauwe Steentjes hoeve en Leandra valt op door haar moderne maten en type. Haar benen en bewegingen zijn goed. lb. Lieke van de Karnemelksepot ook en Wybe telge van mevr. E.M.A. Geluk-Aernoudts. Typisch met goede verhoudingen. De 4 en 5 jarige merries werden aange voerd door de edele middenzware Mariz- ka van de Heksenketel van Stal de Heksenketel. Deze mooie merrie dankt haar kwaliteiten aan Nat. kampioen Wal- denar en net ras. kamp. Myrthe. lb. Wan da van de Brakken een Wybe van G. Vlement, Wissenkerke, kamp. '88. Deze runriek onvoldoende gezien. De 7 t/m 10-jarige merries hadden een zeer goed kopnummer in oud kampioene Truuske van P.A. Karelse. Energieke, har de merrie van best ras. lb. de goede wat kleine correcte Marion uit 't Bokkegat. Deze Status-dochter van P. de Buck heeft droge benen die ze best gebruikt, lc. Isa bella van de Withoek. Diepe, rondom correcte merrie van mevr. E.M.A. Geluk- Aernoudtse. Merries van 20 jaar en ouder!! la oud kampioene Nellie van de Hespelbrug. Kleine diepe bestbewaarde merrie met nog behoorlijke benen van H. Beije. lb. de 22-jarige Monette van P. de Buck. Merrie met goede benen en iets flauwe bovenlijn. Halflo Arabes, la Aphrodite van Grol. Gelijnde merrie met droge benen, void, correct voor en lb. Corine van Grol. Vrij correct gebouwd Paard. Beide van H. Beije. Merries met minstens 2 afstammelingen. 1 Isabella van de Withoek, de Salto doch ter van mevr. Geluk-Aernoudts met 3 goe de hoogbekroonde dochters. 2. Myrthe, de stermerrie van de Heksenketel met 2 kopnummers, 3. Truuske van F.A. Karelse met 2 goede dochters. 4. Monette van P. de Buck met o.a. de res. kamp. in haar ge volg wat pleit voor het hoge gehalte van deze belangrijke rubriek. Stalgroepen la. Best gepresenteerde groep middenzware edele, typische trek paarden van Stal "De Heksenketel" B.V. is lb en lc. uniforme kwaliteitsgroepen, d;epe merries van P. de Buck. Het dagkampioenschap werd gewonnen door de 3-jarige Isaura van P.A. Karelse. Reserve kampioene de wat kleinere cor recte Marion uit 't Bokkegat van P. de Buck. Het erekampioenschap leek een strijd tussen de kopmerries van Stal Karelse waarbij de jeugdige Isaura door haar mo dernere maten de erepalm mee naar Heinkenszand mocht nemen. De Haflingers waren ook aktief tijdens het middagprogramma. De Haflinger- club Tholen verzorgde het nummer Hon gaarse Post met de heer Kwekkeboom als rijder. Men defileerde met de le prijswin naars. Ook een 4-tal voor de strijdwagen rubriek en tot slot nog een gevarieerd shownummer met 2 Haflingers onder het zadel en een 4-tal aan de hand en 3 aan trekkelijke aanspanningen, waarbij we de stallen De Heksenketel, de Buck, Trigge en Karelse e.a. waarnamen. Onze Haflinger- en trekpaardenfokkers kunnen terugzien op een geslaagde 20e editie van de Paardendagen met zomers weer, wat alles uitstekend tot zijn recht deed komen. W. van Sluijs Klein maar dapper. Vrijdag 30 juni 1989 blijft een beste merrie die in schitterende vorm werd gepresenteerd. Haar gelukki ge eigenaar is A. Paauwe. lb. Freule van de Groene Poort van A. Verhage. Ruim gebouwde merrie van zeer goede type met correcte draf. lc. Sterra van J.M. Maris, kleine, zeer typische merrie met correcte zware benen en goede gangen, ld. Klara van 't Hof "De Dankbare" van W. Maljaars. Vlotte typische correc te merrie met wat minder volume, le. de Hoogdrachtige zware Cora van waarde van M.J. Mol en Zn. If. Martha van Driewegen, merrie met goed type van J. de Visser, lg. de malse, brede Paula van Steenzwaan van A.N. Steendijk. De grote maat had met een best trio aan de kop met als gemakkelijke winnares Oud kampioene Olga de St. Pierre van A.L.C. Brooijmans en Zn. Beste verte genwoordigster van het "ras", met macht, edel en type en goede benen en gangen. De arbiter besliste tussen lb. en lc. Op lb kwam de ZLM kampioene Bie- ke van de Heireide van A. de Lange. Zeer mooie vrouwelijke merrie met veel snit, hoogdrachtig. In de koten kon zij wat krachtiger, lc. Najaarskampioene Caro- la van 't Zillebeek van A.Z. de Buck, Oostkapelle niet in topvorm blijft zij toch een edele verschijning met een beste voorhand inclusief de beste voorbenen en zeer goede gangen. De croupe kon iets fraaier, ld. Oda van Steenzwanne, mal se, korte en correct gebouwde merrie met correcte bewegingen van A.N. Steendijk. le. Kitty van 't Doornehof Goed boven- paard van M.J. Mol en Zn. Merries ouder dan 10 jaar kleine maat. la. Brendy van de Havenweg van C. Maurice. Goed rassige merrie met goede benen lb. de diepe vlotte goede Zita van Waarde van M.J. Mol en Zn. Middenmaat la Erna van Driewegen. Zeer typische gelijnde vlotte merrie met voldoende bot in de benen van J. de Vis ser. lb. Emma van Gamin, halfzus en stalgenote van de vorige iets minder ras, verder hetzelfde, lc. Julia van Steen zwaan. Typische fokmerrie van A.N. Steendijk. Grote maat. Oud kampioene Valla "te Zande" van Stal "de Zande", in beste vorm voorgebracht, blijft een kapitale merrie met macht veel type en goede benen. Hengsten met afstammelingen: le pr. Frits van de Houterdsedijk van A.J. de Buck. De groep van 6 robuuste typische goed gebeende veulens met goede unifor miteit maakte een zeer goede indruk. Merries met minstens 2 afstammelingen, la. Norma van de Linge, met 3 produk- ten t.w. Elvira, Monica en Judas. lb. Er na van Driewegen met Rita en Rosita van Driewegen die moeders voetsporen drukken. Stalgroepen van minstens 3 paarden, la. A. de Lange, machtig uniform trio met veel klasse, lb. A.L.C. Brooijmans en Zn. met 2 toppers en Vichy. lc. Stal te Zande. Trio met individueel veel kwali teit. ld. J. de Visser. Best Passend trio met wat minder macht. le. A.N. Steen dijk. Uniforme groep gespierde paarden. 1F. M.J. Mol en Zn. Uniform Trio met goed gehalte. Vierspannen gekeurd aan 't eind van de middag, la. M.J. Mol en Zn. Mooi uni form lot ruime behangen paarden, lb. J. de Visser. Uniform lot met ras en snit, vlot over de baan, iets minder volume, lc. A.L.C. Brooijmans en Zn. Vrij goede tot beste paarden iets minder uniform. Ook een le premie A. Pauwe en A. Ver hage met 4 vrije goede tot beste bruin- schimmels van void, uniformiteit. Ge koppeld tot 8 spannen en een 16 span ga ven zij een feilloze show ten beste. Het kampioenschap der volwassen mer ries, werd verdiend gewonnen door Regi- na van A. de Lange de dochter van de verdienstelijke gefokt hebbende Obrion van de Boshoeve. Reservekampioene. Carola van 't Zillebeek, V. Rivaal van Boekei van A.Z. de Buck. 3e op tal Carla van 't Berrekenshof. V. Carlo van Elver- sele van A.L.C. Brooijmans en Zn. Voor het erekampioenschap mochten ook de oud-kampioenen zich in de strijd werpen en ondanks de klasse van Valda en Nor- ma was het toch vrij duidelijk dat Olga de St. Pierre de schitterende dochter van Ideal de Grotenberge en Bella de Verrij zenis van Stal Brooijmans de zege niet kon ontgaan. Tijdens het middagpro gramma leverden de trekpaarden ook hun bijdrage. Behalve het défilé der le prijzen was er een concours-enkelspan voor bandenwagens, le werd G. v.d. Driest met Carla van de Graaf, Jansdijk. 2e. Natasja Verhage met Bianca van Nieuw-Zoetendale. 3. Albert de Visser met Erna van Driewegen. 4. Sjaco de Visser met Emma van Gamin en 5. Jan Geldof met Odette van Bleijendaal. Er namen 10 aanspanningen deel. Een ander mooi shownummer was Cees Mol met Zita voor een driewielskar. Wim Geldof met 2 span voor boerenwagen: Op zaterdag 24 juni 1989 werd de Zeeuwse Dag van het paard voor de 20e keer georganiseerd, ditmaal weer op de terreinen van manege "De Eendracht" te Serooskerke (W). De Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" hield haar keuringen 's morgens in 3 keurbanen voor trekpaarden en één ring voor de Haflingers. De trek paarden werden beoordeeld door de heren A.J. Termote, M.L.M. Yse- baert, Iz. de Buck, G. Calon, G. Timmerman en C. Meijers. De hengstveulens geboren tot 10 mei '89 werden aangevoerd door het latere kam pioen hengstveulen Judas van Veerezicht een best ontwikkeld fors gebouwd, gespierd en correct veulen uit Norma v.d. Linge en met Frits v.d. Houterdsedijk als vader. Eig. A. paauwe, Gapinge. lb. Ur- banus van Bleijendaal, zware grove en voor beste zoon van Harm v.d. Oude rijnstraat. Eig. A.L.C. Brooymans en Zn., Tholen. lc. Hardi van Ceres, cor recte typische zoon van Gamin van Begij nenhof van M.J. Kloet-Zierikzee. Jongere hengstveulens, la. Sultan van Poppendamme van J.M. Maris, Grijps- kerk is een brede zoon van Frits, lb. Crock van de Westhoek van A. de Lan ge, Ritthem. Een zoon van Otto van 't Eendenhof die van boven best is. lc. N.N. van P.J. Wagenaar-Kloetinge, grof veulen van Frits, ld. Floris van Snouck Hurgranje een correct gebouwde Frits, zoon van A. Langebeeke, Gapinge. Merrieveulens. Geb. voor 1 mei la en kampioenmerrieveulen Ulvia van Blei jendaal van A.L.C. Brooijmans en Zn. Rondom beste dochter van Karin en Olga de St. Pierre, lb. Rosita van Driewegen, zeer goede typisch forse en correcte Frits- dochter van J. de Visser, Vlissingen. lc. Vanessa van Steenzwaan, V. Gamin van Begijnenhof van A.N. Steendijk. Soortig veulen met behoorlijke achterhand. ld. Kelly van Driewegen. Een Harm-dochter van J. de Visser met goede lijn en void, kracht achter, le. Vera van het Zwaan hof van W. Onderdonck, Eede. Zware opvallend brede dochter van Nico van Brandevoort. IF. Gina van Sluishoek, vrij goede dochter van Horace d'Opbra- kel van C. Maurice, Nisse. lg. Astrid van de Pyramidehoeve een Gamin-dochter van Maatschap de Buck-Geelhoed, Mid delburg. De jongere merrieveulens: la. Jacqueli ne. Voldoende gelijnde Gamin-dochter, grof en met vooral goede voorbenen, eig. A. Verhage, Serooskerke (W). lb. Astrid van Yerseke, correct en evenredig ge bouwde dochter van Robby van Noord duin met goede benen en voldoende leng te. Eig. D. v.d. Dorpel, Yerseke. le Jea- ne, Gelijnde Frits dochter van A. Verha ge, Serooskerke. ld. Anja van Driewe gen. Frits dochter van goed type van J. de Visser. Éénjarige merries: la en auto matisch kampioene: Marlou van Reigers bosch, V. Castor van Injer van M.L.M. en B.E.A.M. Ysebaert, Axel. Zeer ty pisch, grof en correct jaarling met toekomst. lb. Yvonne van Vluchtenburg van Gebr. Ovaa, Oost- Souburg is een best ontwik kelde dochter van Gamin met een vlot goed type een goede benen. lc. Brenda van Noordduin van W. Maljaars, Dom burg en Frits dochter met een goede hoogtemaat en wat royale lengte. Tweejarige merries kleine maat: 1. en jaargangkampioene: Tineke van Steen zwaan van A.N. Steendijk. Gespierde, malse, forse en ruim gebouwde dochter van Guido van de Lindehof. lb. Kitty van de Bosweij, correcte en soortige Horace-dochter van St.M. v.d. Velde, Zonnemaire. Uitrusten van een vermoeiende reis. 16 Te grote maat: la. Monica van Veere zicht. Goed gelijnde Guido, dochter van A. Paauwe. lb. Sarina "te Zande". In drukwekkende machtige dochter van Ga min van Stal "de Zande". Driejarige merries, kleine maat: la. jaar gangkampioenen: Desiree uit de Brede- weg van C.P. Oele, Kloetinge. Beste Gamin-dochter. Zeer goed van type, cor rect gebouwd en met zware benen die goed en correct worden gebruikt, lb. Ce lesta de la Colline een goed typische Ga min van L.A. Hoebeke, Nieuw- en St. Joosland. lc. Mirella van Doorn werd van A.L.C. Brooymans en Zn. Correcte soortige dochter van Harold van Oost kapelle. De grote maat werd gewonnen door Jen ny van de Bunderhoeve van B.E.A.M. IJsebaert. Malse, zeer typische correcte dochter van Neron van 't Rivierhof. lb Claudia van de kleine Horst van M.J. Mol en Zn. is een goede gespierde en cor rect gebouwde dochter van Hardi van 't Ooievaarsnest, lc. Miset van de Kievits- hoek van P. Dingemanse, Grijpskerke een robuuste correct-gaande, voldoend gelijnde dochter van Gamin. Merries van 4 en 5 jaar kleine maat. la. Natasja van Z.A. de Buck, Oostkapelle. Goed gelijnde correct gebouwde merrie met uitmuntende bewegingen. 11b. Ca rola van Noorduin van W. Maljaars is zeer aantrekkelijk van type lc. Jumelle de La Colline van L.A. Hoebeke. Malse zeer evenredig gebouwde vlot gaande merrie, ld. Anneke van de Lempferdin- gen. Zowel boven als onder zeer correcte, voldoend gerekte vos van D. v.d. Dorpel. Vervolgens Marie van de Pyramide van Mts. de Buck en Geelhoed, Selma van Ceres van M.J. Kloet en Susanna van St. Janskerke van L. Vos, Zoutelande. In de middenmaat werd eerste de in top vorm verkerende Regina van A. de Lan ge. Zware, gespierde zeer typische en cor rect gaande merrie. lb. Elvira van Veerezicht van J. Gabriël- se, Middelburg. Vlotte sympathieke, har monisch gebouwde zwarte merrie met overschot, lc. Rena van S. v.d. Broeke, Serooskerke (W) is fors gebouwd, ty pisch en mooi gelijnd met goede benen en void, gezonken, ld. Ramona van Steen zwaan is een goedsoortige merrie van A.N. Steendijk. le Mirza van Veerezicht een malse vosschimmel van A. Langebee ke. Marina "te Zande van Stal te Zande" en lg. Anne-Marie van St. Janskerk, eig. Gebr. Geldof hebben beide een goede ty pische romp. De grote maat: was voor de machtige zeer typische Carla van 't Berrekenshof van A.L.C. Brooymans en Zn. Een zeer goed paard met veel overschot, lb. Rita van Driewegen goede rastypische merrie van J. de Visser met vlotte correcte gan gen. le. Promesse te "Zande", van stal "te Zande". Blauwe merrie met brede malse romp. ld. Bianca van 't Hof "De Dankbare" van J.D. Wagenaar, Kloetin ge, is een gelijnde, typische merrie met iets minder volume, en le Katja van het Zwaanen Heike, van J. de Visser Vlis singen. Bij de 66 tot en met 10 jarige merries, kleine maat was de voorstop voor de fraaitypische Mina van de Potterie van Stal "te Zande". lb. Vicky van 't Laar, de zeer vlotte achter iets wijd gaande ty pische merrie van A.L.C. Brooijmans en zn. lc. De correcte diepe vos Carla van de Graaf Jansdijk van G. v.d. Driest, Se rooskerke (W). ld. Brigitte van M.J. Kloet, Zierikzee. le Shirley van de Goede Polder van J.C. de Roo, Heinkenszand. lf. Carla van 't Hof "De Dankbare" van C.M. Vader-Verhulst. lg. Bianca van Nieuw Zoetendale van A. Verhage en 1 h. Odette van Bleijendaal van Gebr. Geldof. De middenmaat werd gewonnen door oud kampioene Norma van de Linge. Zij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 16