Zomerweer stuurt de veilingklok Eieren Vlasoogst zal achterblijven Aardappelen Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Grondstoffenmarkt Het zomerse weer heeft grote in vloed op het veilinggebeuren. De aanvoer van veel produkten is fors toegenomen. De prijsvorming van de bloemen is slecht, bij de groenten is naar bepaalde produkten meer vraag ontstaan, zodat de prijs zich wat beter kan handhaven. De plotselinge weersverbetering leid de in de loop van vorige week tot een flinke aanvoerstijging op de groente veilingen. Zo kwamen er twee mil joen komkommers meer voor de klok dan in de voorgaande week en twee miljoen kilo vleestomaten. Ook deze week meldt men grote aanvoe ren. Bij de komkommmers bereikten zowel de aanvoerstijging als de prijs daling afgelopen vrijdag een hoogte punt. Deze week trok de prijs, onder meer door de goede vraag, toch weer iets aan. De ronde tomaten konden zich deze week redelijk handhaven op het eerder flink gedaalde prijsni veau. Anders is het bij de vleestoma ten. In de loop van de week zakte de prijs tot nog maar de helft van die van begin vorige week. De natuur- slag brengt maar ongeveer twee dub beltjes op. Een tamelijk stabiele aanvoer is er van de rode paprika's. De prijs loopt regelmatig op en overschreed deze week al de zes gulden per kilo. Bloemen en planten In de sierteeltsector zette de week slecht in. Maandag was er, als ge volg van het fraaie weer in de voor gaande week, sprake van een zeer grote aanvoer. In veilingkringen werd zelfs gesproken van een "moe- derdagaanvoer". Op Bloemenvei ling Westland bijvoorbeeld kwam er een kwart meer voor de klok dan op de vergelijkbare maandag in 1988. De omzet bleef echter ruim een vijf de achter. Zes procent van de aange voerde bloemen werd deze week maandag doorgedraaid. Dinsdag ging het alweer iets beter, al bleven de bloemen slecht betaald. Ook bij de kamerplanten staat de prijsvor ming onder druk. De vraag van de consument valt, ge zien het warme weer, nog niet tegen. De lage prijs vormt in elk geval een stimulans om eens een bos bloemen te kopen. Fruit Terwijl de laatste appels en peren van oogst '88 worden geveild, ver schijnen er al weer ramingen voor de EG-oogst van dit jaar. De bekende prof. Winter verwacht voor de ap pels een heel wat kleinere opbrengst dan vorig jaar. Op basis van de stand van zaken in de belangrijkste teeltgebieden komt hij op een ra ming van 7,2 tot 7,7 miljoen ton. Vorig jaar is 8,7 miljoen ton appels geoogst. Met name Italië en Zuid- Frankrijk zullen dit jaar minder pro duceren. In Nederland lijkt de appel- oogst wat groter te worden. Vanuit Zeeland komen echter berichten dat een sterke rui is opgetreden, boven dien is er hier en daar wat vorstscha- de. Als de voorspellingen uitkomen, mag voor de appels een betere prijs vorming worden verwacht dan in het afgelopen seizoen. Het te grote aan bod drukte voortdurend de prijzen op. Misschien kan dat ook in het ko mende seizoen het geval zijn, de EG- perenoogst wordt duidelijk kleiner dan normaal. Prof. Winter verwacht zelfs minder dan 2,5 miljoen ton. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 6,70-8,50 - 1,40-1,57 week 08/06-15/06 57-61 gr. 10,00-12,10 1,75-1,98 64 gr. 12,50-13,00 1,95-2,03 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 4,25 - 5,75 - 7,25 8,65 10,25 11,25 13,25 dd 4,33 - 5,85 - 7,36 8,77 10,52 11,63 13,50 - bruin ld 4,25 - 5,75 - 7,25 9,25 11,25 12,50 13,50 - dd 4,34 - 5,85 - 7,36 9,38 11,39 12,40 - 13,65 - Evadag wit 5,85 - 7,25 8,85 10,60 12,25 bruin 6,00 - 7,30 9,15 11,60 12,75 Roveco wit 4,50 6,40 6,90 7,95 9,40 10,30 12,90 - bruin 4,50 6,40 7,15 8,20 9,65 10,80 13,40 Ven wit 4,45 6,35 6,85 8,00 9,45 10,35 12,95 bruin 4,45 6,35 7,10 8,25 9,70 10,85 13,45 Ondanks het grotere areaal, zal de West-Europese vlasoogst dit jaar in kwantitatief opzicht niet geweldig zijn. Ook wat betreft de kwaliteit zijn de vooruitzichten niet erg gunstig. In ons eigen land valt voor al in Zeeland de stand van het gewas tegen. Het vlasareaal in West-Europa is dit jaar ongeveer 76.500 hectare groot, 7,5% meer dan vorig jaar. Een groot deel van de uitzaai vond eind maart, begin april plaats, de rest kon pas begin mei worden gezaaid. De droge en warme periode in mei leidde er toe dat het vlas in veel gevallen een zeer lichte stand vertoont. De lengte van het gewas blijft sterk achter. De regen van enkele weken geleden heeft vooral het later gezaaide vlas goed gedaan, voor het gewas dat al bijna bloeide kwam het te laat. Al met al zal er dit jaar sprake zijn van een laag oogstgewicht, terwijl ook de kwaliteit te wensen over zal laten. Sommige partijen zullen zelf te kort blijven om voor het normale verwerkingscircuit in aanmerking te komen. Omdat een laag vezelrende ment wordt verwacht zal de grondstofvoorziening voor de vlas vezelbereiding moeilijker verlopen dan in voorgaande jaren. De vezelproducenten nemen reeds een afwachtende houding aan in hun verkopen. De kopers van gezwingeld vlas tonen een toenemende belang stelling voor de aankoop van lange vezel. Zelfs de lagere kwaliteiten, waar eerder geen belangstelling voor was, vinden nu vrij vlot afnemers te gen hogere prijzen. Ook voor de korte vezel is enige verbetering van de marktsituatie op te merken. Aardappelen Bij een erg flauwe stemming konden de noteringen op de aardappelmarkt zich niet handhaven. Vooral de Bin tjes 40/50 mm maakten een forse duikeling. De export voor verse con sumptie loopt sterk terug nu de nieu we aardappelen in diverse afzetlan den de markt overnemen. Dat is met name goed te merken bij de afzet in Duitsland. De Bintjes 50 mm opw. vinden nog redelijk hun weg naar de verwerkende industrie. Zowel in ei gen land als in de ons omringende landen. Daardoor kon vorige week toch nog een export van 25.000 ton geregistreerd worden. Nu juni al weer voorbij is, lijkt het herstel van de aardappelprijs zeer onwaar schijnlijk. De aardappeltermijn- markt reageerde op de opnieuw in getreden droogte. Er wordt vooral op gespeculeerd dat er weinig grote aardappelen komen, zodat sprake kan zijn van een krap aanbod van grondstof voor de fritesfabrieken. Als gevolg daarvan deden Bintjes 50 mm opw. voor levering april 1990 deze week maandag 42,80. Twee weken geleden was dat nog 31,20. Dinsdag trad een lichte daling op bij een als 'zeer flauw' omschreven stemming. Granen Op de binnenlandse graanmarkt zijn weinig activiteiten te melden. De ter- mijnmarkt in Chicago vertoont een vrij grillig beeld. Vorige week daal den de tarwenoteringen onder in vloed van de situatie in China. Men hield rekening met verminderde ex portmogelijkheden. Positieve gelui den over de komende oogst in de Verenigde Staten versterkten dit beeld. Begin deze week noteerde de tarwe echter hoger, daarna zette weer een lichte daling in. Het Ameri- ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen Middenmeer Emmeloord 15/06 16,75-17,25 Leeuwarden Zeewolde 16/06 15,50-16,50 Goes 20/06 10,00-13,00 - 13,00-15,00 Dronten 3,50-6,00 6,00-8,00 Groothandels- prijzen Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardapp. Rotterdam 19/06 9,00-15,00- 18,50-19,00- 6,00-7,50 Per 100 kg, ex btw. 40-50mm april '90 50mm+ april '90 Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag 20,00 20,00 34,60 38,80 Deze week dinsdag 24,90 41,50 GRANEN Tarwe (basis 16%) Zomergerst Wintergerst Haver ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad** Karwijzaad** Koolzaad Goes di Groningen* di 20/06 44,00-44,55 41,25-41,55 40,75-41,25 100,00-142,50 Middenmeer wo 21/06 41,75-42,75 40,00-41,50 32,00-39,00 195,00-212,50 122,50-140,00 franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon prima doorsnee De beurs in Goes levert voorlopig geen noteringen voor granen, zaden en peulvruchten. Groene erwten Veldbonen Kapucijners Bruine bonen GOES, di Telersprijzen ROTTERDAM, ma Groothandelsprijzen 71,00 68,00 72,50 225,00 kaanse ministerie van Landbouw raamt de wereldtarweoogst in het Veilinggegevens wk 12-06/17-06 Golden Delicious Boskoop groen Boskoop rood Jonagold Gloster Lombart's Calv. Conference Aardbeien Meloenen Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs- ring trend prijs trend week 12/06-17/06 ring trend prijs trend week 12/06-17/06 ring trend prijs trend 70/80 106 Witlof kort IEF 298 Tomaten rond A 1 114 75/85 - 159 Kropsla 23/24 18 Tomaten vlees BB 128 - 75/85 184 - Bloemkool 8 - 126 - Komkommers 41/51 43 75/80 - 149 - Witte kool deense 45 - Paprika groen 75/85 - 408 75/80 111 Rode kool A - 78 - Paprika rood 75/85 - 575 - 70/80 96 - Spitskool - - 51 - Aubergines 225/300 273 - 65/75 - 272 - Chinese kool - - 59 - Radijs midden - 63 kl.l 93 - Broccoli - - 541 - Courgette, groen 7 - 67 oog4 455 Spinazie Andijvie Waspeen Breekpeen Prei Asperge Kroten Tuinbonen Al 200/400 blok 2 AA A 58 45 84 71 292 1267 73 84 Veilinggegevens week 12/06-17/06 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Roos grootbl. Roos kleinb. Freesia Troschrysant Trosanjer Gerbera Gypsophila Iris Lelietak Limonium Alstroemeria Matthiola Duizendschoon Snijbl. totaal Kamerpl. totaal trend prijs 27 18 17 31 32 25 24 - 17 33 32 24 - 28 - 19 27 - 193 Prijs- trend Veilinggegevens week 12/06-17/06 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- Klasse I Klasse I Klasse II 2 Klasse II 3 Klasse III 3 snede trend prijs trend fijn - 3,60 middel 2,64 70 2,44 100 2,13 - 100 1,81 De aanvoer appelen bestond deze week uit 60 ton Golden Delicious en nog 15 ton Gloster en Jonagold. Bij de Gloster was de I 70/80 10 cent duurder dan de voorgaande week. De overige prijzen blijven op een vrij konstant niveau. De laatste weken wordt duidelijk dat de rui heviger is dan verwacht werd en veel fruittelers verwachten dan ook een minder gro te oogst dan het voorgaande jaar. Op verschillende plaatsen in Zeeland en Brabant heeft ook hagel reeds schade toegebracht aan diverse per celen appelen en peren. Door het zonnige weer is het aanbod van de kleinfruitrassen deze week sterk toegenomen en het wordt dui delijk dat er ongeveer een week vroe ger geoogst kan worden dan het voorgaande jaar. Door de snel stij gende aanvoer zijn de middenprijzen deze week gedaald. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en- middenprijs. Noteringen van week 12 tot en met 16/6. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Gloster: I 70/80: 6 1,11 (-- tot. I: 13 0,97 --); II 70/80: 1 0,83 (-- - tot. II: 1 0,83 (9 0,45). Golden Del.: I 70/80: 18/ 1,14 (16 1,27); tot. I: 27 1,01 (24 ƒ1,14); II 70/80: 20 0,78 (2 ƒ0,95); tot. II: 32 ƒ0,69 (2 ƒ0,92). Jonagold: II 70/80: 1 ƒ1,33 tot. II: 2 1,12 --). Kleinfruit CVZ Ras, kwaliteit, hoeveelheid en mid denprijs. Tussen haakjes notering van dinsdag. Rd. bes a 250 gr: 4.689 ds 1,56 (4.347 ds 1,76); R. Lake a ds 200 gr: 414 ds 1,30 Bramen a ds 150 gr: 492 ds 5,47 (696 ds 3,38); Frambozen a ds 200 gr: 917 ds 2,02 (531 ds 0,82); Glen (gl.) a ds 200 gr.: kl. I: 1.296 ds 2,45 (1.629 ds 1,92); Frambozen (gl.) a ds 150 gr: kl. I: 3.372 ds ƒ2,70 (228 ds 1,20); Rd. bes a ds. 150 gr: kl. I: 1.116 ds 1,76 (-- --); Korona (n.): kl. II b: 1.096 kg 3,86 (kl. II 510 kg 2,05); Aardbei (n.): kl. II: - -- (76 kg ƒ2,10); Aardbei (n.) a ds 500 gr.: - - (60 ds 1,40); Elvira (n.): kl. II: - - (76 kg/ 2,34); Rd. bes a ds 500 gr: - - (114 ds 3,77); Kruis bes a ds 200 gr:(9 ds 1,80); Schonem. a ds 200 gr:(72 ds 1,50). De veevoedergrondprijzen blijven vrij stabiel. Daarbij moet wel wor den bedacht dat in het apriljaar 1988/1989 de gemiddelde verbrui- kersprijzen voor rundveevoeders met ruim 12% zijn gestegen, die van varkensvoeders met ruim 10% en die van pluimveevoeders met ruim 8.5%. Voor zover het de prijzen van dit jaar betreft, zijn deze nog als voorlopig te beschouwen, aldus me dedelingen van het Produktschap voor Veevoeder. Opmerkelijk is dat de vrij sterke prijsstijging van de Amerikaanse dollar slechts weinig invloed had op de prijzen van de grondstoffen bestemd voor de mengvoederin dustrie. In de eerste plaats is de ruw- 22 seizoen 89/90 op 531 miljoen ton, tegen 501 miljoen ton in het seizoen 88/89. Het Produktschap Granen, Zaden en Peulvruchten verlaagt de minimum-broodprijs per 3 juli aan staande met zeven cent tot 1,77 voor een heel brood. Daarmee is een begin gemaakt met het voorgeno men beleid, de effectiviteit van de minimumprijs als beschermings maatregel te verminderen. Uien De laatste weken vond nog een rela tief goede export plaats van de laat ste vriesuien. Vooral Engeland maar ook Frankrijk, namen nogal wat af. Binnen enkele weken komt de leve ring van de nieuwe plantuien op gang. Er is nog maar een matige be langstelling voor dit produkt. Veiling St. Annaland: Doré gewoon 40-106 ct; bonken 73 ct.; driel. 92-104 ct.; kriel 215-237 ct. Première gewoon 65-79 ct.; driel. 91-96 ct.; kriel 196-198 ct. Gloria ge woon 77 ct.; driel. 86 ct.; kriel 196 ct. Aanvoer: 158 ton. voederpositie gunstig, terwijl ook voor de meeste artikelen er voldoen de voorraden zijn. Dat geldt in het algemeen voor de meeste Europese landenMaisglutenvoermeelpellets brokkelden in prijs af, evenals tapio- kapellets. Ook bieten- en citruspel- lets waren tegen verlaagde prijzen te koop. Er is interessant aanbod van Amerikaanse pulpbrokjes tegen in teressante prijzen. Mais brokkelde iets af, doch tarwe en gerst bleven ruim prijshoudend. De sojaprijzen van diverse origine schommelden vrij sterk. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22