VOO I? IN VROUW V Wenen, een stad met vele bezienswaardigheden p.j. zuid geluid Schuurf eesten Met twee aanhangers in z'n achteruit Milieuboeken Reis van 90 plattelandsvrouwen van 20 tot 26 mei redaktie Henk Tegels Schrijf wedstrijd onder redaktie van de Redaktiekonunis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voot Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Hoogtepunt in de reis was het bezoek aan de Oostenrijkse Platte landsvrouwen. Hierover las U vorige week het verslag van mevrouw C.G. van Arenthals-Haasdonk. Het verdere verslag van de reis volgt nu met bijdragen van mevrouw J. Klaaijsen-Hoste en mevrouw Van Arenthals. De reis werd gemaakt met 2 bussen en de beide verslag geefsters zaten in verschillende bussen. In bus 1, die al vroeg uit Vlis- singen vertrok, zaten velen die al voor de 5e of 6e keer met de Inter nationale Commissie op reis zijn geweest. Begunstigd door prachtig zomerweer reden we richting België. De eerste koffiestop was in Heerlen waar we alle 90 bijeen kwamen. Iedereen was in volle afwachting wat ons geboden zou worden. Tijdens de eerste overnachting in Landgasthof "Auerschmiede" in Irschenberg wa ren we al tussen de bruiloftsgangers in Tiroler kostuum terecht gekomen en konden we meegenieten van een vrolijke Beierse blaaskapel. Zondagmorgen na het ontbijt nog even rondwandelen in Irschenberg, daar staat een zeer hoge en mooie Meiboom met onderaan figuren die de verschillende beroepen uit de streek uitbeelden. Dan verder langs de Chiemsee, een uitgestrekt meer met middenin een eilandje waarop een klooster is ge bouwd. Overal grasland en veel va kantieboerderijen onderweg. In Salzburg brengen we een bezoek aan het Mozarthuis, wandelen door de stad, het is zondagmorgen en heer lijk rustig in de binnenstad. Om 12.30 uur gaan we richting Sint Flo- rian waar we een bezoek brengen aan het prachtige Stift (klooster). Het is gebouwd door drie opeen vol gende bouwmeesters en heeft een gang van 117 m. lengte waaraan ka mers zijn voor de Aartsbisschop en voor de Keizer en de Keizerin, de één nog mooier dan de andere. Aan de ingang grote smeedijzeren hekken en in de kerk heel veel marmer. Het hoofdaltaar geheel uit marmer en de banken alle met prachtig houtsnij werk. Bij het verlaten van het Stift worden we verrast door een fikse re genbui. Nog 162 km. is het naar Wenen, waar we om 18.00 uur aankomen na een vlotte reis. We logeren in een bij gebouw van hotel Europahaus Wien. Kleine tegenvallers hadden wij ook wel te verwerken. We wer den ondergebracht in een hotel, dat we zelf nooit uitgezocht zouden heb ben; waar echter zo veel gekke din gen gebeurden dat het bij velen meer op de lachspieren werkte dan dat het ergernis opwekte. Wat een klub tole rante vrouwen! Tegenspoed brengt de mensen bij elkaar, en dat was ze ker bij ons te merken. Maandagmorgen staat Wenen op het programma. De heer Braun, on ze gids, voert ons langs alle bekende en mooie plekjes zoals Slot Schön- brunn, Belvédère, Stefansdom, kunsthistorisch museum enz. enz. We lunchen in het centrum nabij de bekende Kartnerstrasse en de eerste Sachertorten worden genuttigd. Na de middag bezoeken we Slot Schön- brunn, de voormalige zomerresiden tie van de Habsburgers. Het slot heeft 1400 kamers waarvan we er 40 bezichtigen o.a. de Representation- saal waar Mozart voor de eerste keer optrad toen hij slechts 6 jaar oud was. Ook het ballet van het Nieuw jaarsconcert wordt hier opgenomen. Overal hangen prachtige schilderij en, staat Chinees porselein, zijn er marmeren tafels, kristallen kronen en Oriëntaals lakwerk, fraaie gobe lins. We zagen de kamer waar Napo leon logeerde, hij was tweemaal in Wenen. Na de 40 kamers wandelden we nog door het park. Terug in het centrum maakten veel dames nog een rondrit met een Fia- ker. Een van ons mocht zelfs op de bok naast de koetsier zitten! Grinzing Die avond gingen we naar Grinzing voor een Heurigenabend. De heer en Het gezelschap op het bedrijf van de familie Sauer. mevrouw Rötzer waren onze gast heer en gastvrouw. Ze brengen ons naar een gezellige zaal met een ac- cordeoniste, witte wijn en een hartig hapje. De stemming wordt prima, mede door een groep leden van een kerkkoor. We hebben het daar sa men erg gezellig gehad. Alsof we nog niet genoeg indrukken hadden opgedaan bij het bezoek aan de Oostenrijkse Boerinnen, brachten we 's avonds nog een bezoek aan het kunsthistorisch museum. Eén der rijkste musea ter wereld, gebouwd in Italiaans renaissance stijl, in de tweede helft van de 19e eeuw. Veel werken van Italiaanse meesters; wij vonden het echter heerlijk nu eens oog aan oog te staan met de Neder landse meesters, zoals Rembrandt, Jan Steen, Ruijsdael, Frans Hals, Vermeer, Rubens en vooral Breug hel. Echt, in Nederland hadden we nog nooit zoveel oude meesters bij elkaar gezien. Wienerwald De volgende dag, weer allemaal tij dig in de bus (bijna altijd was ieder een op tijd), voor een tocht door het Wienerwald met als hoogtepunt een bezoek aan het Stift te Mellek. Het Mei en juni zijn de favoriete maanden voor de schuurfeesten van de plattelandsjongeren. Naast de grote avonden zijn de schuurfeesten over het algemeen de drukst bezochte aktiviteiten van de afdelingen. Ook vele niet- leden komen hierop af. Het schuurfeest is daarom meestal niet alleen goed voor de kas van de afdeling, maar vaak levert het ook nieuwe leden op. Een paar voorbeelden van zulke schuur feesten staan hieronder be schreven. Schuurfeest Noord-Beveland Op 19 mei jl. mocht de afdeling Noord-Beveland de spits afbijten wat de schuurfeesten van dit jaar be treft. Het opbouwen van de schuur voor dit feest was voor alle deelne mers al een feest op zich. Wie zich aangesproken voelt, kom het vol gend jaar helpen en proef die sfeer. Iedereen is van harte welkom. Dit jaar was het feest niet op de ge bruikelijke plek 'de Stekeldijk' te doen, maar op de boerderij van Charles v.d. Bilt te Kats. Dit bete kende dat alles wat in de schuur stond, verhuisd moest worden: in- klusief ons wc'tje. Hoewel het schuurfeest druk bezocht werd kan het in de ogen van de organisatoren natuurlijk altijd nog beter. Voor de muziek zorgden de 'Dreams'. Dit bleek een fantastische band te zijn, met 'te gekke num mers'. Om half vier gingen de laatste 'stam-gasten' aanstalten maken om huiswaarts te gaan. Al met al kan er 20 teruggezien worden op een geslaagd schuurfeest. Heb je bij het lezen hiervan spijt dat je dit alles hebt 'moeten' missen? Zorg er dan voor dat je er het ko mende jaar wel bij bent. Vraag de bestuursleden wat er allemaal geor ganiseerd wordt. Er is voor iedereen wat wils bij de PJZ. Country Schuurfeest afd. Goes e.o. Na weken van voorbereiding: uitno digingen versturen, band bespreken, convocaties maken, inkopen doen, schuur optuigen was het vrijdag avond 16 juni dan zo ver. Het schuurfeest kon beginnen. De band was om 20.00 uur aanwezig en ze waren al een beetje in de stemming. We waren de laatste ballonnen nog aan het opblazen toen de eerste "cowboy's" zich al meldden. De stemming was al snel op peil en de schuurfeest gangers druppelden zoetjes aan binnen. De band "Bree ze" begon om ongeveer 21.30 te spe len. Ze speelden voornamelijk coun try muziek maar konden ook nog een heel ander repertoire ten beste brengen. Ons thema "country" was duidelijk aanwezig. Van spijker broeken tot cowboy hoeden en van geborduurde hemden tot cowboy laarzen, alles was aanwezig. Enkele weken voor het schuurfeest waren we al begonnen met uitnodi gingen te versturen. We haden adressen gekregen van ZLM afdelin gen. Door deze jongeren te benade ren hoopten we een grotere groep enthousiast te krijgen voor ons schuurfeest. Op het schuurfeest wa ren inderdaad veel nieuwe gezichten te zien. We hopen natuurlijk deze nieuwelingen op onze volgende ac tiviteit, een barbeque opnieuw te zien. Omdat een schuurfeest zonder schuur geen schuurfeest is zeggen we fam. Van Nieuwenhuyze, die haar schuur weer beschikbaar stelde, na tuurlijk veel dank. En dankzij de overburen (fam. D) hadden we de hele avond koud bier. Volgend jaar hopen we iedereen weer te zien op ons schuurfeest. Bestuur PJZ Goes PJZ AGENDA Land van Heusden, Altena en Bies- bosch, 23 juni: Schuurfeest op ini tiatief van de agrarische gespreks groep bij de familie Quartel, Hey- mansgatweg 1 te Werkendam. Aan vang: 21.00 uur. Afd. Schouwen-Duiveland, 1 juli: Schuurfeest. Ook dit jaar weer bij de fam. Binck, Zuidhogeweg 1 te Ou- werkerk. PJZ-provinciaal, 24 juni: DB-dag in de Caisson te Kapelle. Aanvang: 9.30 uur. 10 juli: HB-vergadering in het Pan- nenhuis te Hoogerheide. Aanvang: 20.00 uur. Ooit iemand zien zwoegen om twee gelede trekker-aanhangers via een parcours achteruit te rijden! Mis schien is dit wel het toppunt van leedvermaak. Voor dit leedver maak en nog veel meer, kun je op woensdag 28 juni aanstaande de Walcherse trekkerbehendig- heidswedstrijden bezoeken. Deze wedstrijden worden georga niseerd door de RAK-Walcheren. De wedstrijden worden gehouden op een weiland aan de Zwanen- burgseweg in Grijpskerke (dit is tussen Grijpskerke en Oostkapel- le). Het terrein is gemakkelijk te vinden. Wil jij getuige zijn van deze regio nale wedstrijden, kom dan om 19.00 uur naar de Zwanenburgse- weg. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. Drankjes zijn te verkrijgen op het wedstrijdter rein. Natuurlijk ben je ook wel kom als je nog geen agrarisch lid van de CPJ of PJZ bent! Tot ziens op woensdag 28 juni om 19.00 uur op de Zwanen- burgseweg. Namens het RAK-bestuur, Co Remijnse, tel. 01189-1555 De milieuboeken, die Het Kleine Loo onlangs heeft uitgebracht, zijn een groot sukses geworden. Van het in maart verschenen werkboek Mest en Milieu zijn inmiddels 12.000 ek- semplaren aan lagere en middelbare scholen toegezonden. Van het werk boek Milieu en Land- en Tuinbouw, de jongste uitgave van Het Kleine Loo, zijn in de vier weken dat het werkboek uit is, ruim 6.000 eksem- plaren verspreid op scholen. Stift te Mellek beheerste het stads beeld en we waren onder de indruk van de grote weelde in de kerk. Vroeger leefden dochters van adellij ke families als nonnen in het Stift, zonder dat ze de gelofte hadden af gelegd. Zo kwamen veel schenkin gen binnen, waardoor de overdadige verfraaiingen in de kerk konden worden aangebracht. Het uitzicht over de rivier de Wachau was fan tastisch en de boekenverzameling van 100.000 boeken op de vergulde rekken imponerend. Langs de Scho ne Blaue (blauw?) Donau terug naar Wenen, waar we een paar uurtjes op eigen gelegenheid konden door brengen. Volksopera 's Avonds stond nog een bezoek aan de Volksoper op het programma. We zouden gaan kijken en luisteren naar "Eine Nacht in Venedig", een operette van Johann Strauss. Heer lijke muziek. Een schitterende voor stelling. Jammer, dat sommige da mes zo moe waren, dat ze er niet meer ten volle van konden genieten. Over het algemeen een zeer waardig slot van ons bezoek aan Wenen. Wat kunnen de dames van de reiskom- missie trots zijn op zo'n geslaagde reis. Op donderdag moest de terugreis worden aangevangen. De eerste dag nog heel rustig, 's Morgens op het gemak koffie gedronken en 's mid dags al tijdig in onze verblijfplaats; de driestromenstad Passau. Onze chauffeur, reed ons eerst naar boven om te kunnen genieten van het mooie uitzicht over drie rivieren: de Donau, de Inn en de Ilf. De grote Dom stak boven alles uit en velen bekeken het rijke interieur. Passau, een mooie stad in feesttooi, omdat het Sacramentsdag was, een katho lieke feestdag die in die streek volop gevierd wordt. De laatste avond brachten we door in een komforta bel hotel. Dat vonden we allemaal wel erg prettig. Naar huis Ieder had zich ingesteld op een lange warme rit. Bus nr. 1 vermaakte zich met het alfabeth-spel en bus 2 ging heel vlot richting Zeeland, maar de brandstofleiding ging kapot. Dat kostte een vertraging van 2 uur en hadden ze de ingelopen uren ver speeld. Maar na zo'n schitterende reis is een kleine tegenvaller weer snel vergeten. Dank aan de dames van de interna tionale kommissie en dank aan het provinciaal bestuur die het mogelijk maakt dat dergelijke reizen georga niseerd kunnen worden. En dank aan zo veel geweldige reisgenoten! J. Klaaijsen-Hoste C.G. Arenthals-Haasdonk Denkt u aan de schrijfwedstrijd: 'Aarzel niet, waag de sprong'. Inzendingen tot uiterlijk 1 augus tus a.s. (over ruim een maand al weer). Zie ook ZLM-blad 26 mei jl. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20