Tomaten liggen goed in de markt Slachtkoeien in vier weken fors duurder Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Noteringen jonge kaas (nog) onveranderd De tomaten brengen weer betere prijzen op. Eind vorige week zette al een prijsmatiging in. begin deze week leidde de goede vraag uit binnen- en buitenland tot een verde re verbetering. Daarmee kwam ook een einde aan de situatie dat de vleestomaten minder opbrachten dan de ronde tomaten. Het afnemende aanbod uit concurre rende landen (onder andere Spanje) op de Duitse markt geeft de Neder landse tomaten meer ruimte. Wel neemt nu ook in België de produktie snel toe. Toch naderde de prijs van de vleestomaten dinsdag al de 4, per kilo, de ronde tomaten brachten ongeveer 3,50 per kilo op. Ook komkommers en rode paprika's deden het deze week beter. Groene paprika's brachten vergeleken met een week geleden echter heel wat minder op. Ook de prijs van na- tuursla kon zich, bij een snel toene mend aanbod, niet handhaven. De aanvoer van asperges is nu groot. Dat is in de prijsvorming goed te merken. De AA Wit Super deed vo rige week gemiddeld nog 7,84 per kilo, half deze week was daar alweer bijna een gulden af. Bloemen en planten De gevreesde terugval in de prijzen van snijbloemen is vorige week mee gevallen. Ondanks het mooie weer was er sprake van een redelijke vraag. In Aalsmeer daalden de prij zen uiteindelijk met twee cent per steel. Anjers noteerden zelfs een lich te prijsstijging. De overige bloem soorten gaven gelijke of wat lagere prijzen te zien. Rozen daalden echter met gemiddeld acht cent per steel. Op Bloemenveiling Westland brach ten de grootbloemige rozen dinsdag j.l. een kwartje minder op dan in de week voor Moederdag. De kamer planten deden het wat minder. Verge leken met een jaar geleden ligt het prijsniveau echter nog gemiddeld vijftig cent per stuk hoger. Dit on danks de ruime aanvoer. Aardbeien De produktie van glasaardbeien is ook dit seizoen weer teruggelopen. De zeer grote hoeveelheden Spaanse aardbeien die steeds vroeger aan de markt komen, doen veel telers over stappen op andere produkten. Het CBT berekende dat de aanplant dit jaar bijna 30% kleiner was dan vorig jaar. De veilingaanvoer bleef relatief nog wat meer achter. Mede door de onverwacht grote vraag uit het bui tenland waren de prijzen vooral in april beter. Opvallend is met name de De opbrengst van de slachtkoeien is laatste drie tot vier weken met zo'n 50 cent per kilo geslacht gewicht gestegen. De marges in de vleeshan- del wettigen deze prijsverhogingen niet helemaal, de relatief kleine aan voeren werkten echter prijsopdrij vend. Deze week woensdag was in Den Bosch sprake van een flauwe stemming en kwam er een einde aan de prijsverhoging. Het aanbod van slachtstieren was aanvankelijk eveneens kleiner. De prijzen vertoonden een lichte neiging om iets aan te trekken. Ook daarin kwam woensdag verandering, de mindere kwaliteiten slachtstieren brachten alweer iets minder op. De afzet van het stierenvlees bleef stroef verlopen. Gebruiksvee De beste melk- en kalfdieren werden redelijk verhandeld tegen goed prijs houdende noteringen. In de gewone en afwijkende soorten tendeerde de handel iets kalmer en viel enige druk op de prijzen waar te nemen. De guste koeien en het jongvee voor de weiderij werden, bij een afnemend aanbod en vraag, voor onveranderde hoge prijzen verhandeld. Kalveren Moest vorige week iets op de prijzen voor de nuchtere kalveren worden toegegeven, nu was de handel weer vaster gestemd tegen hogere prijzen. De eerdere prijsverlagingen werden daardoor ruimschoots goed gemaakt. Ook bij de handel in vleeskalveren was een neiging tot wat hogere prij zen waar te nemen. De afzet van het kalfsvlees daarentegen verliep moei lijker. De kopers hebben moeite met de hoge vraagprijzen, terwijl het vraag naar aardbeien uit Finland. Ook Engeland is een goede klant. De aanvoer van natuuraardbeien komt nu, dankzij het mooie weer, goed op gang. Hiervan wordt een groei in de aanvoer van 25% ver wacht. Dat geldt voornamelijk voor de vervroegde en verlate teelt. Voor de vervroegde teelt blijkt het ras Elvira erg populair te zijn. warme weer in de meeste afzetlanden niet bevorderlijk is voor de con sumptie. Het vlees bracht dan ook iets minder geld op. Wolvee De handel in de slachtschapen en zuiglammeren had een overwegend goed verloop, tegenstaande prijzen. Alleen voor de oncourante oudere slachtschapen moest op een enkele markt met iets minder geld genoegen worden genomen. Zuivel De kaasmarkt, goed voor ruim 45% van alle in Nederland verwerkte melk, is afwachtend. Vooral de bin nenlandse handel en de West-Duitse importeurs zijn voorzichtig met hun aankopen zolang de onzekerheid over het prijsniveau voortduurt. Het zal nog wel enkele weken duren voor dat wat meer vertrouwen ontstaat. De boterproduktie is aanzienlijk ho ger dan in de overeenkomstige perio de van 1988, maar de botermarkt blijft vast omdat veel boter onder de particuliere opslagregeling wordt ge bracht. De export van boter en boter- olie is laag, mede doordat de verlaagde restituties tot hogere ex portprijzen hebben geleid. De vraag is of de Sovjet-Unie tegen de huidige prijzen aan de markt zal komen. Mager melkpoeder voor de kalver- melkindustrie daalde verder in prijs, ditmaal met 6 gulden per 100 kilo. De prijzen voor vol melkpoeder blij ven stabiel. Schema biggenprijzen In de week van 29-5-1989 tot 5-6-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met ƒ0,65 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,87. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,25-9,25 1,72-1,71 week 11/05-18/05 57-61 gr. 9,50-10,50 - 1,67-1,72 - 64 gr. 11,10-11,40 - 1,73-1,78 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,25 6,75 7,65 8,10 - 8,95 - 9,75 12,25 dd 5,33 6,85 7,76 8,22 - 9,07 - 10,63 13,14 bruin ld 5,50 7,15 8,30 8,65 - 9,95 - 10,70 11,25 dd 5,59 7,25 8,41 8,78 - 9,95 - 10,70 12,00 - Evadag wit 7,00 7,75 8,35 9,05 - 10,50 bruin 7,20 - 8,00 8,60 - 10,20 - 10,90 Roveco wit 4,50 6,60 7,00 8,00 9,00 10,15 12,70 bruin 4,50 6,60 7,00 - 8,25 9,25 10,40 12,95 Ven wit 4,45 6,55 6,95 8,05 9,05 10,20 12,65 bruin 4,45 6,55 - 6,95 - 8,30 9,30 10,45 12,90 ex btw, bintje/100 kg/ Telersprijzen Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen ex btw./100 kg. 35 mm Emmeloord 18/05 22,00-23,00- 4,50-5,00- Leeuwarden 19/05 25,00-29,00 4,50-5,00 - Zeewolde 19/05 22,50-22,75- Goes 23/05 17,00-20,00- 19,00-21,00 - 5,00-6,00 Dronten 24/05 17,50-18,00 - Middenmeer 24/05 17,25-18,25 - 5,00-6,00 Groothandels- prijzen Rotterdam 22/05 Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardapp. 22,00-25,00 23,00-25,50- 4,00-6,00 - Per 100 kg, ex btw. Vor.week.Vorige Deze week dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm mei '89 21,50 22,00 22,00 50mm+ juni '89 31,10 25,70 23,50 40-50mm april '90 18,00 20,00 20,00 50mm+ april '90 36,60 36,20 36,00 GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst (16%) Zomergerst Voergerst Haver ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad** Karwijzaad** Goes di 23/05 -43,25 45,50 39,75-40,00 35,00-38,50 225,00*** 165,00*** Groningen' di 23/05 44,50-45,25 41,50-42,40 Middenmeer wo 24/05 42,25-43,25 40,00-42,00 32,00-39,00 100,00-147,50 franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon prima doorsnee 195,00-215,00 125,00-142,50 GOES, di ROTTERDAM, ma Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 64,00-65,00 71,50 Veldbonen 60,00 Kapucijners 62,50-67,50 72,50 Bruine bonen 197,50 220,00 Veilinggegevens Sorte Aanv- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 15-05/20-05 ring trend prijs trend week 15/05-20/05 ring trend prijs trend week 15/05-20/05 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 110 Witlof kort I 251 Tomaten rond A I 236 Boskoop groen 75/85 169 EF Tomaten vlees BB - 230 - Boskoop rood 70/80 - 176 - Bloemkool 8 211 - Kropsla 21/22 - 39 - Jonagold 75/80 - 152 Witte kool deense - 35 - Komkommers 41/51 - 42 Elstar 75/80 109 0 Rode kool A 25 - Paprika groen 75/85 - 583 - Gloster 70/80 - 101 Spitskool - 77 - Paprika rood 75/85 - 777 Winston 70/80 94 - Chinese kool 195 - Aubergines 225/300 263 Conference 65/75 - 292 Broccoli 583 - Radijs midden - 33 - Aardbeien kl.l 141 Spinazie Andijvie Waspeen Breekpeen Prei Asperge Kroten Sperziebonen Snijbonen Al 200/400 blok 2 AA A 34 77 114 71 266 694 105 737 616 Courgette 7 77 Veilinggegevens week 15/05-20/05 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 40 - Roos kleinb. 28 - Freesia 18 - Troschrysant 57 - T rosanjer 26 Gerbera 28 - Gypsophila 69 Iris 21 - Lelietak 45 - Limonium 40 - Alstroemeria 26 - Matthiola 28 - Duizendschoon 22 - Snijbl. totaal 36 Kamerpl. totaal 241 - Veilinggegevens week 15/05-20/05 prijs in ct./kg. Door- Aanv.- Gem. Prijs- snede trend Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 70 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 prijs trend 4,69 3.40 2,73 2,32 2,20 Uitvoer pluimveehouderij vooral gericht op de bondsrepubliek In het eerste kwartaal werden uit Ne derland 1,66 miljard konsumptie- eieren uitgevoerd, 2,1% minder dan in 1988. De opbrengst steeg met 5,2% tot ƒ199,22 miljoen. De afzet naar de EG-landen daalde van 1,59 tot 1,49 miljard, de uitvoer naar der de landen steeg van 95,5 tot 167,9 miljoen, vooral door de stijging van de uitvoer naar Hong Kong van 6,8 tot 95,7 miljoen. De Bondsrepubliek Duitsland bleef de grootste afnemer met 1,13 mil jard stuks vergeleken met 1,29 mil jard in 1988. Het betekent dat ruim 68% van de eieruitvoer door de Bondsrepubliek werd opgenomen, vergeleken met ruim 76% in 1988. Opmerkelijk is o.a. de sterke toena me van de afzet naar Spanje tot 115,2 miljoen stuks (1988: 4,8 miljoen). Pluimveevlees De uitvoer van geslacht gevogelte steeg met 0,2% tot 63.544 ton, de opbrengst steeg met 2,7% tot ƒ239,25 miljoen. De afzet naar de EG-landen daalde van 55.789 ton tot 51.493 ton. De Bondsrepubliek bleef de grootste afnemer, al daalde de af zet daarheen van 39.128 ton tot 38.214 ton. Ongeveer 60% van de afzet ging naar Duitsland vergeleken met bijna 62% in 1988. De uitvoer naar derde landen steeg van 7599 ton tot 12.051 ton, mede door een toename van de uitvoer naar Hong Kong van 950 ton tot 2808 ton. Aan de totale uitvoer van gevogelte hebben de delen van gevo gelte een aandeel van 33.350 ton of 52,5%. In 1988 was dat 27.642 ton of 43,6%. Broedeieren De uitvoer van broedeieren, voorna melijk broedeieren van slachtrassen steeg met 6,8% tot 88,9 miljoen stuks. De opbrengst daalde met 1,4% tot ƒ29,6 miljoen. De uitvoer naar de EG-landen steeg van 41,85 tot 42,7 miljoen stuks. De Bondsre publiek was met 27,7 miljoen (27,8) de grootste afnemer. Verandering veiltijden CVZ (Kapelle) Vanaf 22 mei is er elke dag kleinfruit veiling om 12.00 uur met o.a. aard beien en frambozen. De overige veil tijden blijven ongewijzigd. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van dinsdag. Gloster: I 70/80: 25 ƒ1,04; tot. I: 50 ƒ0,94; II 70/80: 1 ƒ0,69; tot. II: 22 ƒ0,72. Golden Delicious: I 70/80 (bl. II): 29 ƒ1,18; tot. II: 64 1,07. Jona gold: I 70/80: 5 ƒ1,73; tot. I: 43 ƒ1,48; II 70/80: 4 ƒ0,99; tot. II: 20 ƒ0,79. Conference: I 55/65 (bl. II): 6 ƒ2,53; tot. I: 19 ƒ2,63; II 55/65: 3 ƒ1,67; tot. II: 10 ƒ1,76. 22 Vrijdag 19 mei bleven de noteringen voor de jonge kaas opnieuw onver anderd. Er is, gezien de terughou dendheid bij kopers, in het binnen land en het buitenland voldoende re den voor de veronderstelling dat bin nen zeer afzienbare tijd de noterin gen omlaag zullen gaan, mogelijk met zelfs 20 cent tot ƒ6,50. De eksport naar derde landen wordt moeilijker, alsmede ook de eksport naar enkele landen van de Gemeen schap. Daarbij komt een weinig gun stige ontwikkeling van de binnen landse konsumptie. De botermarkt bleef vast, ondanks een .niet-onaanzienlijk grotere pro duktie. De uitvoer van boter en bo- terolie naar derde landen stelt teleur. Dat houdt verband met de verlaging van de derde-landenrestituties, als gevolg waarvan de prijzen voor de buitenlandse kopers nogal stegen. Kommissaris O'Dwyer heeft er vrij dag in Scheveningen geen mis verstand over laten bestaan dat het braadboterprogramma ten einde loopt. De Officiële notering voor mager poeder voor veevoeder en van wei poeder werden met resp. 6 en 2 cent verlaagd tot ƒ5,23 en ƒ0,96. De im portheffing voor mager poeder is verlaagd, wat een deel v an de onze kerheid in deze markt kan wegne men. Vol melkpoeder blijft op prijs. Kleinfruit CVZ dinsdag 23 mei 1989: Aardbeien (a ds 200 gr): 810 ds; mid denprijs: ƒ1,45; Gorel (a ds 200 gr): 396 ds; middenprijs: ƒ1,24; Primel (a ds 200 gr): 99 ds; middenprijs: ƒ1,19; Frambozen (a ds 150 gr): 1.260 ds; middenprijs: ƒ2,97; Rode bessen (a ds 150 gr): 60 ds; midden prijs: ƒ4,30. Vrijdag 26 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22