WEL EENS AAN GEDACHT? land- en tuinbouwblad IIGTERMOIT MET EEN OOGST U SNEL! TURKSE ZAAIWIKKEN KLOUWERS-TERNEUZEN Ze zijn er weer: F. HENDRICKX CONSTRUCTIE Mijn tekst luidt: nak-gekeurd Langereksestraat 10 01150-12714/13170 VINK-ROTADRUK B.V. TOON v/d ABSlUftAGOK) (04199) 16 86 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! ZLM-ertjes zijn succesvolle kleine advertenties voor zakenman en particulier. Voor slechts enke le guldens komt uw advertentie elke week bij 10.500 abonnees en één maal per maand bij 73.500. Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 7,60 elk woord meer 76 cent, of voor een maxi- ZLM-ertje tot 10 woorden 15,20, elk woord meer 1,52 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdag morgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. te Ossendrecht Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffende uw Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen Levering en montage van isolatie materialen Ossendrecht Tel.: 01647-4143, Elke week verschijnt, met de regelmaat van de klok, het Z.L.M. land- en tuinbouwblad met een oplage van 10.500 exemplaren en éénmaal in de maand met een oplage van 73.500 exemplaren in Zuid-Nederland. De lezerskring bestaat uit landbouwers, veehouders, tuinders en fruitkwekers. Ook vele dui zenden particulieren ontvangen het Z.L.M. land- en tuinbouwblad omdat zij bij deze organisa tie verzekerd zijn voor hun auto's, ziekenverzekering, brand- en ongevallenverzekering etc. Dus voor u een interessante markt. Het staat boordevol nieuws. Uiteraard met marktberichten, voorlichtingsrubrieken en teelt verslagen maar ook met vele interessante zaken van algemene aard en ook met speciaal op de vrouw en kinderen gerichte pagina's. Het Z.L.M. land- en tuinbouwblad bereikt daarom een groep die u ook met uw advertentie- boodschap kunt bereiken. Het is een markt die mogelijkheden biedt voor de autohandel, de aannemers- en bouwmaterialenwereld, schildersbedrijven, timmer- en betonfabrieken, de metaalindustrie, installatiebedrijven, enz. Vraag daarom eens vrijblijvend om verdere inlichtingen en de advertentietarieven of vertegen woordiger bezoek. Postbus 16 4570 AA AXEL - tel. 01155-8000 Afd. Advertentie-exploitatie van het zuidelijke landbouw maatschappij TE KOOP: aardappel kisten- GEVRAAGD: boerderijtjes rooier Amac D.I.; Stortbak of landelijk gelegen wonin- Miedema met 6 rollen; 1 Voorlader voor Ford, geheel compleet. 01667-2549. gen. Immoflandria B.V., Post bus 1, 4570 AA Axel. Tel. 01155 - 4312. KENNES ALPHEN TE KOOP: Pluimveemest op ba sis van drogestofgehalte. Fa. Kennes-Alphen. Tel. 04248 - 1327. DROGE K1PPEMEST en champost. Analyse nemen bij afnemer met garanties. Tweede hands stelconplaten. Hack B.V., tel. 01650-54152. SLACHTKUIKENS- STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935, 01873 - 2746. TE KOOP: nieuw hout, bal ken 6 x 16 cm. 5,95 p/m. IVi x 17 Zi cm. 7,95 p/m en IVi x 20 cm 8,95 p/m. Ribben 5 x 7 cm. gesch. 2,75 p/m. Raggels 22 x 50 mm. 6,90 p/m en 2 x 6 cm 1,00 p/m incl. BTW. Franco thuis, beta ling bij aflevering. Bouw- en houthandel Jan P. Boogert, Oosterland, tel. 01114 - 2682. DOORLOPEND TE KOOP: Jonge stiertjes van diverse vleesrassen. Zeer geschikt voor de mesterij. Lft. 3-4 mnd. J. Goud, tel. 01193 -644 b.g.g. 367. TE KOOP: Div. transportban den, opschepper, doseerbun- kers, partij leesbanden, kan telaar, sorteerder, ventilato ren. P. de Korne, 's Graven polder, 01103-1558/2349. TELECOMMUNICATIE o.a. telefax, telefooncentrales, draadloze intercoms, alarm melders, beantwoorders (ook te huur), doorschakelappara- tuur enz. Kopieermachines (ook te huur). Fa. Becotex - Yerseke. Tel. 01131 - 2406. ALLES OP GEBIED van schrikdraad en afraste ringsmaterialen. Callager dealer: Fr. v. Eekeren, Wouw 01658 - 2251; Henk Bruyn, Oostdijk 01134 - 3039; Peter Perdaems, Nw. Vossemeer 01676 - 2555. MENGMESTOPSLAG IN di- verse uitvoeringen. Oerdege lijke beton konstruktie. Mestzakken vanaf 100 m' t/m 1000 m3 (geen bouwvergun ning nodig). Mestsilo met bin- nentank als zelfbouwpakket eenvoudig en supervoordelig. Voor pompen en div. aanslui tingen. Informatie: Fa. v. Ee keren, Donkenweg 5, 4724 SN Wouw, 01658 - 2251. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100 - 13602. TE KOOP: Claas Senator Kombine met transportkar; zaaimachine Stegsted 3 meter 25 pijpen; kachel Master 40.000 kcal.; halfronde kokers van Mooy, 28 meter; ventila toren, 3 pk. Nieuwenhuyzen, Dinteloord, 01672-2329. TE KOOP: 1 LEMKEN 5.2 mtr. Koralle 2 zaadbed.combi natie als nieuw; 1 HASSIA aardappelz.; 1 Ransomes 3,5 mtr. cult.; 1 Plantmachine, 6-rijig Accord; 1 RAU-combi 3,5 mtr.; 1 Vicon schudegge, 3 mtr. Cehave stb.; 01670 - 64591 01652 - 17839. TE KOOP: Atlas 1202 hydr. kraan. Ford 4000 - Ford 3000 - Zeton 4911 Vicon en P.Z. maaiers. P.Z. strela en p.z. h.s. 360, vicon acrobaat hooima- chines. Cappon en Rumptstad vastetand cultivators. Cappon 7 schaar kokerbalk stoppel- ploeg. Vicon kunstmeststrooi er. Goudland 3 schaar hydr. wentelploeg. Satonia 3 m. zaaimachine 25 pijpen. Voor lader voor Ford 4000. H. van Houte, Polderweg 2, Kruinin- gen. Tel.: 01130-2580. TE KOOP: draadloze tele foon. 01134-1573 (na 18.00 uur). UGTïRMOET Advies Phytophthorabestrijding: begin op tijd; spuit in een strak, preventief schema; kies hiervoor Liro-Matin of Liro-Macodox; pas Ridomil Delta alleen toe bij een zware infektiedruk en slechte weersomstandigheden; Lees voor het gebruik altijd het etiket. Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-97200 Liro-Matin en Liro-Macodox zijn geregistreerde handelsmerken van Ligtermoet Chemie B.V Ridomil is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY A.G., Bazel. Zwitserland. spuit Ridomil dan twee maal met een korte interval; vervolg het preventieve schema; gebruik Ridomil nooit in pootaardappelen. 18 Vrijdag 26 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18