(...over Fusilade willen we nog even wat kwijt) V ««f hh uil uU 0t< \\u im i fusilade net even sterker. 0 Agro M»f «Mlf O i \U( M I M m r, <«r Mlf MD «iri^ Ml// O i *r' «<f n'/ u/f Hf »H# fH/ 4 «n Hf/ Na opkomst van uw gewas rekent Fusilade genadeloos af met onkruid zoals duist, hanepoot en graanopslag. De kracht van Fusilade ligt in z'n systemische werking. Daardoor verspreidt de actieve stof zich naar de groeipunten en wortels, waardoor het onkruid van binnenuit wordt gedood. Niet alleen bij kweek is dit van belang, maar ook bij wat gro tere éénjarige grassen zoals duist en hane poot. De kans op her- groei is door de systemische werking bijzonder klein. Effect kan dan ook niet uitblijven, kijkt u maar eens naar de grafieken. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Fusilade is toepasbaar in een brede reeks van akkerbouwgewassen zoals o.a.: Aardappelen, Bieten, Uien, Bonen, Karwij, Koolzaad, Blauwmaanzaad, Luzerne, Bos- en Waspeen en Witlof pennenteelt. Mil mil Oyer graéhoeven we vender niet uit te. weiden HU Mi 4 Uil 4 M H 4U \{U é4ii i W 'f 4 e I 4 4 4 4 t' t .4 U, 5 10 IS 20 25 30 35 40 45 Dogen II I II l Stuif dekgerst 1,51. Fusllade 21. Agral LN voor 1 ha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dogen _j11 Itallaans Raaigras 21. Fusilade 21. Agral LN voor 1 ha. Graanopslag 1,51. Fusilade f21. Agral LN voor 1 ha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dogen _i111 1 1~J1 Duist 1,51. Fusilade f21. Agral LN voor 1 ha. Groene Naaldaar 11. Fusllade 21. Agral LN voor 1 ha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Dogen -i11111 i i Gladvtngergras 1,51. Fusllade 21. Agral LN voor 1 ha. (O geen bestrijding en 10 volledige bestrijding). ICI AgroPostbus 551,3000 AN Rotterdam, Telefoon (010) 4171911 f

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 24