BIETEN AARDAPPELEN... EN NU OOK KOOLZAAD EN BLOEMBOLLEN GRASURIJ LAAT ER GEEN GRAS OVER GROEIEN RHONE-pm n DE NIEUWE NORM VOOR GRASSENBESmUDMG. -±' Of het nu gaat om kweek, raaigras- opslag, duist of graanopslag, TARGA blijkt een na-opkomst grassenbestrijder zonder weerga. Dat kunnen veel telers inmiddels beamen op grond van hun erva ringen vorig jaar. Z'n snelle aanvangswerking, z'n regenbestendigheid - na één uur- en z'n verbluffend eindresultaat op alle bovenvermelde grassen maken dat TARGA in korte tijd de nieuwe norm is geworden voor grassen- bestrijding. En dat kunt u dit jaar zelf ervaren. TARGA is inmiddels toegelaten in de volgende gewassen: bloembol len, uitgezonderd tulp (nieuwe toe lating), suikerbieten, voederbieten, konsumptieaardappelen, fabrieks aardappelen en koolzaad. Verpakking: 1 en 5 liter can. De 5 liter verpakking maakt de bespuiting extra voordelig. J A BM Postbus 209, 4870 AE Eften"Leur, Tel. 01680- 28920 TARGA \r.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21