WEL EENS AAN GEDACHT? m land- en tuinbouwblad Goltix. De basis van elke tankmix. Voor bouwmaterialen naar Cehave nv r CHV/ Door de brede en veilige werking. Een goed advies en vrijblijvende prijsopgave. Speciaal uw aandacht voor isolatie. De Cehave nv levert een compleet pakket isolatiemateriaal voor woning en bedrijfsgebouwen o.a. Dupanel, Aludek, diverse glaswolprodukten, Tempex, Roofmate, Styrofoam, Styrodur, enz. Verder leveren wij alle benodigde bevestigings- en ophangmaterialen voor isolatie. Bestel nu voor het te laat is. Cehave nv Veghel VINK-ROTADRUK B.V. Droge kippemest en champost HACK B.V. Tel. 01650-54152 •DRAINAGE •DRAINAGE •MENGFREZEN •DOORSPUITEN van drainage •EGALISATIE Doorlopend te koop gevraagd: KNOLSELDERIJ UIEN WINTERPEEN Verkoop van uien en wortelenzaad en knolselderij planten Kontrakten gevraagd voor: uien, knolselderij en winterpeen VAN DEN BERGE, YERSEKE b.v. Goltix. De brede basis. Oostburg Langestraat 46 4501 BS Oostburg 01170 - 2177. Kuitaart Fr. Hendrikstraat 60 4586 AC Lamswaarde 01142 - 380. 's Heerenhoek Werrilaan 67 4453 VL 's Heerenhoek 01105 - 2150. Hoogerheide Antwerpsestraatweg 48 4631 RB Hoogerheide 01646 - 3350. Elke week verschijnt, met de regelmaat van de klok, het Z.L.M. land- en tuinbouwblad met een oplage van 10.500 exemplaren en éénmaal in de maand met een oplage van 73.500 exemplaren in Zuid-Nederland. De lezerskring bestaat uit landbouwers, veehouders, tuinders en fruitkwekers. Ook vele dui zenden particulieren ontvangen het Z.L.M. land- en tuinbouwblad omdat zij bij deze organisa tie verzekerd zijn voor hun auto's, ziekenverzekering, brand- en ongevallenverzekering etc. Dus voor u een interessante markt. Het staat boordevol nieuws. Uiteraard met marktberichten, voorlichtingsrubrieken en teelt verslagen maar ook met vele interessante zaken van algemene aard en ook met speciaal op de vrouw en kinderen gerichte pagina's. Het Z.L.M. land- en tuinbouwblad bereikt daarom een groep die u ook met uw advertentie- boodschap kunt bereiken. Het is een markt die mogelijkheden biedt voor de autohandel, de aannemers- en bouwmaterialenwereld, schildersbedrijven, timmer- en betonfabrieken, de metaalindustrie, installatiebedrijven, enz. Vraag daarom eens vrijblijvend om verdere inlichtingen en de advertentietarieven of vertegen woordiger bezoek. Postbus 16 4570 AA AXEL - tel. 01155-8000 Afd. Advertentie-exploitatie van het zuidelijke landbouw maatschappij Analyse nemen bij afnemer met garanties, Tweedehands Stelconplaten. TELECOMMUNICATIE o.a. telefax, telefooncentrales, draadloze intercoms, alarm melders, beantwoorders (ook te huur), doorschakelappara- tuur enz. Kopieermachines (ook te huur). Fa. Becotex - Yerseke. Tel. 01131 - 2406. Het adres voor vakkundige verzorging van: met sleuf/sleufloos in bestaande boomgaard met kilverbord met laserinrichting Vraag vrijblijvend inl. bij: B.V. DRAINAGE BEDRIJF SCALDIS 4454 AA BORSSEli (HOL.) - MONSTERWEG 47 - TEL. (01105) 2207 Capelleweg 13, 4416 PN Kruiningen tel. 01130 - 3310 In elk stadium Hoe groter onkruiden worden, hoe moeilijker te bestrijden. Een tijdige aanpak voorkomt dat men er al te veel tijd en kosten voor over moet hebben om de bieten schoon te krijgen. Goltix kan in elk stadium van de bieten, ook in het allervroegste. In elke tankmix Goltix is vanwege zijn goede wer king op zoveel onkruidsoorten en zijn veilig heid de basis van elke tankmix. Welke andere middelen u aan Goltix zult toevoe gen is afhankelijk van het onkruidbestand en de grootte van de onkruiden, maar ook van het bereikte bietenstadium. Altijd veilig De Goltix-kombinaties zijn een groot succes geworden omdat ze niet alleen goed werken, maar ook veilig zijn voor het gewas. Dit geldt zowel voor Goltix/Oliocin op kleine onkruiden als voor Goltix/Betanal* 1,5/3 vanaf het gestrekte kiemlobstadium en Goltix/Betanal 3/3 vanaf het 2-bladstadium. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Betanal internationaal handelsmerk van Schering A.G. 18 Vrijdag 12 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18