KOGELLAGERS ROLLAGERS NAALDLAGER LAGERHUIZEN BANDENPECH ONDERWEG 01150-13981* LIGTERMOET GEBR.DE BOKX .v Wie oren heeft die..!! TECHNISCH HANDELSBUREAU B.V. of bij u in het bedrijf één kleine band, één grote band, spijkergat of een andere beschadiging. Kortom het hindert u in uw werkzaamheden. Bel dan de 24 uurs "mobiele Bandenservice" OOSTBURG TERNEUZEN BANDEN INFOLIJN 01150 13981 1 1 Arnesteinweg 18 - Middelburg Tel. 01180-13192 Advies Phytophthorabestrijding: begin op tijd; t spuit in een strak, preventief schema; kies hiervoor Liro-Matin of Liro-Macodox; pas Ridomil Delta alleen toe bij een zware infektiedruk en slechte weersomstandigheden; UGTE8M0ET Lees voor het gebruik altijd het etiket. Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. spuit Ridomil dan twee maal met een korte interval; vervolg het preventieve schema; gebruik Ridomil nooit in pootaardappelen. aannemingsbedrijf FAB Informeer naar de diverse mogelijkheden voor geheel Zeeland. Oude-Haven 32 Nijverheidsstraat 2 (aan de weg Oostburg-Zuidzande) 41 II 1,\*J1 H TE KOOP: Div. transportban den, opschepper, doseerbun- kers, partij leesbanden, kan telaar, sorteerder, ventilato ren. P. de Korne, 's Graven polder, 01103-1558/2349. SLACHTKUIKENS- STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935, 01873 - 2746. KENNES ALPHEN TE KOOP: Pluimveemest op ba sis van drogestofgehalte. Fa. Kennes-Alphen. Tel. 04248 - 1327. DOORLOPEND TE KOOP: Jonge stiertjes van diverse vleesrassen. Zeer geschikt voor de mesterij. Lft. 3-4 mnd. J. Goud, tel. 01193 - 644 b.g.g. 367. DROGE KIPPEMEST en champost. Analyse nemen bij afnemer met garanties. Tweede hands stelconplaten. Hack B.V., tel. 01650-54152. Ligtermoet Chemie B.v., Postbus 1048 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-97200 Liro-Matin en Liro-Macodox zijn geregistreerde handelsmerken van Ligtermoet Chemie BV. Ridomil is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY A.G., Bazel, Zwitserland. industrieweg 24.Terneuzen Tel 01150 13876 WEGENBOUW BESTRATINGEN GRONDWERKEN RIOLERINGSWERK VERHUUR VAN H YD RA ULISC HE KRA N EN HOOGWERKERS 'SHO VEL VERHUUR Als je in deze tijd door de polders rijdt dan valt op dat er hier veel eenden zijn. Op elke blok zie je wel een koppel zitten en ook jon ge eenden zijn er al gezien. Voor hen begint de levensgevaarlijke strijd om groot te worden, van alle kanten loert het gevaar, bo ven èn onder water. Boven water de zwart-witte plaag en onder water de snoek en de waterrat en dan op het land de bruine rat. De kraai die een een- denkrooi ontdekt, en er is weinig dekking voor de jonge eenden, blijft net zolang terugkomen tot er niets meer te halen valt. Er blijff er niet een over, en daarom kort houden die kraaien. De stadse parkeenden worden v.w.b. hun uitbreiding wel inge kort door de ratten en de katten. Van wilde eenden kun je hier niet meer praten, allerhande kleuren en afmetingen kom je tegen. Mochten deze toch nog iets van 'wild' in zich hebben en meedoen aan de avondtrek, als het even kan pik ze er uit. Het komt de fauna alleen maar ten goede. Kopakker Aktie Plan In het verleden heb ik gepleit voor de patrijs. Ook dit jaar weer mijn vraag: sparen, en als het kan zet er eens een paar uit. Ik zie er steeds minder. Misschien geeft het Kopakker Aktie Plan van de heer Beeke uit Brouwers haven uitzicht op wat meer pa trijzen: Schep het biotoop en de patrijs komt terug. Ik weet wel dat dit idee primair voor de land bouwer is bedoeld maar ik denk dat als de landbouwers dit gaan doen de patrijs zich goed thuis gaat voelen in zo'n omgeving. Ze zullen letterlijk en figuurlijk meepikken van de kruimels die van de tafel vallen. Ten slotte nog dit. We hebben al lemaal als jagers onze nieuwe jachtacte gehaald op het stads kantoor of gemeentehuis. Daar bij was een bijlage. U hebt deze natuurlijk gelezen. Op blz. 10 staat e.e.a. over wildbeheerseen- heden (overigens in 1988 stond het er ook in). Als u dit leest en nog geen lid bent van een W.B.E. wordt het dan. Ook voor het lid maatschap van de KNJV. Samen zijn we sterker, ons lijfblad van de ZLM staat er bol van. Baas blijven op eigen grond spreekt een ieder van ons aan maar er komt een tijd dat de 60-80 of 120 ha waarop u jaagt niets meer voorstelt als u geen lid bent van een WBE. Vraag eens aan uw bestuur om inlichtingen. T. Huis in 't Veld Vrijdag 12 mei 1989 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15