breedbladige onkruiden in granen TIP Staalbouw IWEMOLIN Fa. GEBR. KARELSE Groothandel in Gewas beschermingsmiddelen MESTDISTRIBUTIE J. G0RISSEN Alle soorten drijfmest De specialist voor het bouwen van: ERFVERHARDINGSPLATEN BESTELLEN? ADRI VAN DER MAAS BELLEN! Voor de onkruidbestrijding in de teelt van zomer- en winter granen is er een ijzersterke combinatie: Certrol Combin SE® Starane 200*. Onkruiden zoals kamille, kleefkruid, muur, paarse dové- netel, ereprijs, akkerviooltje, hennepnetel, akkerdistel, var kensgras en andere polygo- numsoorten worden effektief bestreden. De jonge graanplantjes krijgen daardoor de ruimte om onge remd door te groeien naar topopbrengsten. Certrol Combin SE Starane 200 (resp. 41 en 0,75 I per ha) als tankmix. Spuit deze combinatie met 400 I spuitvloei- stof per ha. Agrarisch Loon- en Handelsbedrijf Tel. 04937-2387, Someren N-Br. Biedt aan: Ook 't plaatsen van 'n kosteloze opslagsilo is mogelijk. Informeer vrijblijvend. toon v/d mm&m Oosterland, tel. 01114-2607 (ook na 18.00 u.) B.V. Luxan ontwikkelt en produceert gewasbeschermingsmiddelen die exclusief via de land- en tuinbouw- coöperaties worden gedistribueerd. Het zijn doordachte produkten, die tegemoetkomen aan de wensen van de Nederlandse agrarische sector. Certrol Combin SE Starane B.V. LUXAN Postbus 9 6660 AA Eist (Gld) (08819)72144 Extra zorg voor het gewas! TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen -veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 Perduinsweg 9, Koudekerke, tel. 01180-28255 HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Vrijdag 7 april Zadoks 10 21 25 30 30 31 32 37 39 Ga zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen om en lees voor de toepassing altijd eerst de gebruiks aanwijzing op het etiket. 9 Certrol Combin SE is een gedeponeerd handels merk van Rhöne-Poulenc Agro BV. Starane 200 is een gedeponeerd handelsmerk van The Dow Chemical Company. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19