Racer van ICI. Rekent definitief af met kleefkruid. Racer, een krachtig bodemherbicide in de aardappelteelt. Agro Racer in het kort: Het resultaat is het best, als u op een paar dingen let. - uitstekende bestrijding van kleefkruid - breedwerkend onkruidbestrij dingsmiddel - in aardappels geen rassen- beperking - mengbaar met de gangbare bodemherbiciden Racer bestrijdt op uiterst effectieve wijze kleefkruid en zwarte nachtschade, bekende probleemonkrui- den in de aardappelteelt. Maar ook muur, ganzevoet- achtigen, straatgras, hoenderbeet en zwaluwtong ontkomen niet aan de krachtige werking van Racer. Racer geeft uw aardappels dus eindelijk de ruimte. Voor een zo goed mogelijk resultaat van Racer, is het be langrijk dat u zich goed aan de aanwijzingen houdt die op de verpakking staan. Lees dus altijd het etiket en neem voor eventueel nader advies even contact op met uw leverancier. Als u goed geïnformeerd aan de slag gaat, zult u merken dat uw aardappelgewas straks uitstekend 'uit de voeten' kan. mCBR Racer is een gedeponeerd handelsmerk van Stauffer. ICI AgroPostbus 551,3000 AN Rotterdam, Telefoon (010) 4171911

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18