J m "ertie CHV Cehave nv start met Fiatagri FIATAGRI -^voor de grote iseki show MET EEN OOGST U SNEL! Mestopslagsilo's met lange levensduur Uitspraak ambtenaar rijmt niet met afspraak Cehave nv Veghel Telefoon 04130-82451 UlTNODlGlN 12 13 adverteren is bekend blijven KNLC-Kommissie Veredelingslandbouw Agrarische Studiereizen 1989 Zuid-Frankrijk, Monaco: afwisselend! Per 1 maart treedt de Cehave nv Veghel op als dealer van Fiatagri in haar werkplaatsen. Cehave nv Pater van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Divisie AB. Hierbij hebben we het genoegen U uit te nodigen een bezoek te brengen aan de grote iseki show op: Op de show is het gehele assortiment van trekkers en onderhoudsmachines te zien, zowel voor de professionele als particuliere gebruiker. Deze show wordt gehouden aan het bedrijf van Mijn tekst luidt: Cehave heeft een compleet programma hoogwaardige produk- ten, waarmee aan praktisch elke wens betreffende opslag en verwerking van mest op het bedrijf kan worden voldaan. Naast het verzorgen van de bouwaanvragen vindt tevens een intensieve begeleiding plaats tijdens de bouw van: - houten mestsilo's van 100 tot 5000 m3 inhoud; - betonnen mestsilo's; - mestbassins en mestzakken; - P.V.C. toevoerleidingen; - installatie: mixer, pompen, etcetera; - onderhoudsvrije silo-afdekking;. Onlangs maakte een ambtenaar van het ministerie van landbouw een aantal uitspraken over de toekomsti ge huisvestingssystemen in de leg- pluimveehouderij. Zijn uitspraak kwam hier op neer dat er vanaf 1994 een verbod komt van legbatterijen en in de toekomst het etagesysteem. Dit gaat verder dan de tussen de overheid en het bedrijfsleven ge maakte afspraken en de KNLC- kommissie Verelingslandbouw wijst deze uitspraak af. Het gebeurt vaker dat ambtenaren uitspraken doen die voorbij gaan aan gemaakte afspraken of al be reikte overeenstemming over het te voeren beleid. De kommissie vindt dat het KNLC middels een brief hier bezwaar moet maken. Vanuit de sektor komt het voorstel de vleeskalvermestproduktierechten (en eventueel kalkoenmestproduk- tierechten) over te hevelen van het blok 'overige' mestproduktierechten naar het blok varkens- en kippen- mestproduktierechten. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld van vleeskalveren over te schakelen naar varkens. De kommissie konklu- deert dat er in principe geen beper kingen mogen gelden voor omwisse lingsmogelijkheden. Omdat de omwisselingsmogelijkhe den niet gebaseerd zijn op ekonomi- sche faktoren maar 'toevallige' fos- faatprodukties, leidt omwisseling tot een zekere ontwrichting (richting fokzeugen). Dit laatste maakt dat de kommissie niet akkoord kan gaan met het voorstel tot ruimere omwis seling, zolang het probleem van de omwisselingsfaktor tussen mestvar- kens en fokzeugen niet is opgelost. Afwisselend is deze reis zeker: al tij dens de heenreis ontdekt u de ver schillende, stuk voor stuk mooie, landschappen van Frankrijk. Van Noord naar Zuid rijdt de bus door de wijnstreek Champagne met Reims (de op één na mooiste stad van Frankrijk), door de heuvels in de Bourgognestreek, langs de rivier de Rhone en langs nog veel meer na tuurschoon. In het zuiden van het prachtige Frankrijk aangekomen, trekken de mondaine badplaatsen als Nice en Cannes onmiddellijk uw aandacht. Monaco, schitterend gele gen aan zee met zijn brede boule vard, sjieke hotels en het Casino, is eveneens de moeite van de lange reis méér dan waard. Op het programma van deze 1 O-daagse busreis van 22 t/m 31 mei naar Zuid-Frankrijk en Monaco staat o.m. een bezichtiging van de beroemde kathedraal van Reims, waar alle Franse koningen gekroond werden, stadsrondrit Avignon met bezichtiging en, bezichtiging van de oude Romeinse hoofdstad Arles, be zoek aan een akkerbouwbedrijf en een rijstplantage, bezoek aan de groenteveiling, in Nïmes bezoek aan de talrijke Romeinse monumenten, bustocht langs de Rivièra, Antibes en het vorstendom Monaco, rondlei ding bloemenveiling in Nice met in formatie over de Zuidfranse afzet markt, bezichtiging van Nice, be zoek aan een parfumdistilleerderij, bezoek aan een modern melkveebe drijf op de weg naar Zwitserland. Voor uw aanmelding, verdere infor matie over deze en volgende reizen of het aanvragen van de brochure, kunt U opbellen naar het Sekretari- aat van Agrarische Studiereizen, mw. L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087 tus sen 08.00 en 17.30 uur. Diverse modellen 45 tot 180 PK Extreem zuinige motoren Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak met Multi- Cover" Hydraulisch systeem met Lift-O-Matic Nieuwe kabines Dashbord met uitgebreid kontrole- systeem (check-control) Wenst u meer gedetailleerde informatie over de Fiatagri range stuur dan deze coupon in. Cehave nv. Pater van den Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: woensdag april van 10-22 uur donderdag april van 14-22 uur C' CEBECO-HANDELSRAAD Dr. A. F. Philipsstraat 9, Goes Telefoon 01100 - 21200 Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 7,60 elk woord meer 76 cent, of voor een maxi- ZLM-ertje tot 10 woorden 15,20, elk woord meer 1,52 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdag morgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. HETELUCHT KANONNEN Masters en Arco's, 85.000 cal. diesel 2.975,Verrijdbare propaan stralers 14.000 cal van 2.375,voor 1.250,—. Compressors - las apparaten CO: - 50 kg stalen Duitse aambeelden 273, Professionele 160 1. betonmo lens 475,Scherpste prij zen in Kabel TL armatuur P.V.C. Buizen. Diepvriezers, wasmachines, drogers, alles- branders, gereedschap. Inkoop-verkoop van alles. D. Nijssen 6x24 uur service, ei gen reparatie koel-vries- monteur, Molendijk 40, Yerse- ke, 01131 - 1979. Snuffelhal. TELECOMMUNICATIE o.a. telefax, telefooncentrales, draadloze intercoms, alarm melders, beantwoorders (ook te huur), doorschakelappara- tuur enz. Kopieermachines (ook te huur). Fa. Becotex - Yerseke. Tel. 01131 - 2406. TE KOOP: 1 20 tons banden wagen, kolomboormachine, lastrafo, lasaggregaat, com pressor, O K banden sho vels, L4 en L5. 01130-3154. DROGE KIPPEMEST en champost. Analyse nemen bij afnemer met garanties. Tweede hands stelconplaten. Hack B.V., tel. 01650-54152. ALLES OP GEBIED van schrikdraad en afraste ringsmaterialen. Callager dealer: Fr. v. Eekeren, Wouw 01658 - 2251; Henk Bruyn, Oostdijk 01134 - 3039; Peter Perdaems, Nw. Vossemeer 01676 - 2555. KENNES ALPHEN TE KOOP: Pluimveemest op ba sis van drogestofgehalte. Fa. Kennes-Alphen. Tel. 04248 - 1327. KIPPEMEST te bevragen bij: C. Steendijk - Axel. Tel. 01155 - 1875. SLACHTKUIKENS- STROOISELMEST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 1321 - 2935. PINKENVAARSJES en PIN- KENSTIERTJES van opfok- bedrijf Van Nes, Zaaidijk 4, Axel. Tel. 01155 - 1663. t Oostburg Langestraat 46 4501 BS Oostburg 01170 - 2177. Kuitaart Fr. Hendrikstraat 60 4586 A("" Lamswaarde 01142 - 380. yhV/ K 's Heerenhoek Werrilaan 67 4453 VL 's Heerenhoek 01105 - 2150. Hoogerheide Antwerpsestraatweg 48 Cehave nv Veghel 4631 RB Hoogerheide 01646 - 3350. 14 Vrijdag 7 april 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14