IbmiJc loc RHÖNE-POULENC HET GRANULAAT VOOR RESULTAAT TEMIK-gebruikers ondervonden het in 1988 eens te meer: Met TEMIK legt u een goede basis voor een effektieve luis- bestrijding gedurende het groei seizoen. En dus voor een goede bescherming tegen vergelings- ziekte. Daarnaast zorgt TEMIK voor een goede bescherming tegen: - bietecysteaaltjes en vrijlevende aaltjes. -Vroege voorjaarsinsekten zoals: -akkertrips - bietekever - springstaarten - bietevlieg -zwarte boneluis RHÖNE-POULENC AGRO B-V. Postbus 209 4ft7n ac r- 2°9.4870 AE Etten-Ceur, Tel. 0)680- 28920 VERGELIIiGSZIEKTE BIETENTELERS LUIZEN ER NIET MEER IN DANKZIJ TEMIK 'UUt W/ PUUKNl. temik l/l Ut li' ««•rMaii ami «ra --v,'igi'iui%ti"'rvtUi'ct'inOi!ii4-»'i u.^liTulv'!I MM*?.'*» i*4«l tH III MAIM I t*fi' ÜVMÜ'ir.'^MwjwVuuSi»'rwt*** ZZ2S2 RHÖNE-I RH fint AOUUNC AQRO CV

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 21