Cebeco Kipwagen.. topper in transport! Lucy, het nieuwe praktijkras met de vroege grondbedekking e e J DtTD -ertje OOGST U SNEL! MET EEN opvallend vroege grondbedekking uitstekende wortelopbrengst zeer hoge bruto suikeropbrengst ISOLEREN VAN STAL OF LOODS? CEBECO-HANDELSRAAD Lekkerlander en Prior CEBECO-HANDELSRAAD TOON v/d ADOtLAAAGOGS HEEFT" DE IDEALE SHOVEL (04199) •16 86 Kies voor onze POLYSTYREENPLAAT met alum, toplaag, lever baar in div. diktes en lengtes, met 10 jaar ga rantie, aantrekkelijk ge prijsd, kortom Uw juiste keus. Bel nu ADRI van der MAAS handels- ond., Oosterland, tel. 01114-2607. Ook na 18.00 u. TE KOOP: Gebruikte machi nes, lastrafos 250 en 350 amp., compressoren nieuw 1,5 pk vanaf 850,-. Gebruikte beu gelzaagmachines, kolomboor machines, tweedeurs metalen kasten en garderobekasten, palletsteilingen, hydr. pallet wagens, hydr. garage cricks, div. houtbewerkingsmachines. Hafco Breskens, tel. 01172-1890. SLACHTKUIKENS- STROOISELMF.ST met ge garandeerde gehaltes! De ge wasbeschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 1321 - 2935. BETONBORINGEN/BE- TONZAAGWERK. Boringen t/m doorsnede 500 mm. Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251 of 01134 - 3039. DROGE KIPPEMEST en champost. Analyse nemen bij afnemer met garanties. Twee dehands stelconplaten. Hack B.V., tel. 01650 - 54152. AC1F1T ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combines, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100 - 13602. Voor slechts enkele guldens iedere week over de vloer bij akkerbouwers, veehouders, tuinders, fruitkwekers, toeleveringsbedrijven en landbouwmechanisatiebedrijven in Zeeland en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ7,40 elk woord meer 74 cent, of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ14,80, elk woord meer ƒ1,48 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Vink-Rotadruk b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmorgen met de eer ste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zenden aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. r\Y BKTROIAYBARE PARTNER IN LANDBOl W MECHANISATtE Afd. Zaaizaden, Blaak 31,3011 GA Rotterdam Telefoon 010-4544911 PROFESSIONELE ELEC- TROHEATERS. Geen lawaai en stank. Geen onderhoud en geen rookgassen, 100% ren dement. Vanaf 1,5 kw t/m 15 kw. Voor meer informatie: Fa. v. Eekeren, Donkenweg 5, Wouw, 01658 - 2251. Vert. Henk Bruin: 01134 - 3039. 9 Bij de handel Izeer geliefd. Want ze zijn voor veel be stemmingen geschikt Bij de consument een feestmaal. Want beide zijn werkelijk overheerlijk van smaak. Ze schillen gemakkelijk, zonder pitten. Voldoende bloemig en toch vast in de kook, bakken prachtig geel. De Lekkerlander knollen zijn ovaal, die van de Prior zijn lang (voor hele lange frites). Zijn ook erg geliefd bij volks tuinders om hun probleemlo ze teelt zonder bestrijdings middelen. Pootgoed, in iedere maat, is nü beschikbaar bij uw poot- goedleverancier aardappelen als traktatie! IX' CEBECO kipwagen bewijst dagelijks dat de gebrui kers een gedegen constructie en een uitstekende afwerking op prijs stellen. Kwaliteit is dan ook één van de sterke punten van de CEBECO kipwagen. Het CEBECO kipwagenprogramma biedt eenvoudige 6-, 7-en 8-tons wagens op enkele as. maar ook 8,5-, 10.5 en 12,5 tons op tandemas met o.a. 4462 EW GOES Dr. A. F. Phillpsstraat 9 Tel. 01100-21200 Axel Heenvliet Kerkwerve Klaaswaal Middelburg tel 01155 tel. 01887 tel. 01110 tel 01864 tel. 01180 1938 Nieuwendijk tel. 01834- 1388 1055 Nieuwe Tonge tel. 01875- 1977 12455 Schoondijke tel.01173- 1305 3077 Steenbergen tel. 01670 63440 14957 Wissenkerke tel. 01107 1215 geva'rde. in hoogte verstelbare graanopzetschotten dissel maisopbouw hydraulische sleepvoet geveerde tandemas bakhoogte MOcni Alle andere specificaties staan in onze uitgebreide kleurentblder. Vraag er naar bij uw plaatselijke dealer of bij TE KOOP: Big-Bag contai- nerzakken éénmaal gebruikt. 165 x 90 x 90 cm., voor vele produkten geschikt. Hafco Breskens, tel. 01172-1890. GEVRAAGD: teeltcontracten voor winterwortelen. M. Mol, Wemeldinge, tel. 01192 - 2248. ADRI VAN DER MAAS Handelsond. Oosterland voor al Uw bestrating zoals beton platen in div. maten, sierte- gels, 2e soort betontegels, betonstraatsteen enz., voorde lig en snel geleverd. Tel. 01114 - 2607, niet gebeld, altijd mis. T.K. BESTE Belgische stieren. M.T.S.J. Moerland, Sint An- naland, tel. 01665 - 2557 2793. TELECOMMUNICATIE o.a. telefax, telefooncentrales, draadloze intercoms, alarm melders, beantwoorders (ook te huur), doorschakelappara- tuur enz. Kopieermachines (ook te huur). Fa. Becotex - Yerseke. Tel. 01131 - 2406. I In de teelt een milieu-vriendelijk gewas. Zeer vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en knolgebreken. Een Lekkerlander of een Pnorvekj hoeft u niet of nau welijks te sproeien tegen phytophthora-rot. (en de Prior is bovendien onvatbaar voor aardappelmoeheid) 24 Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 24