Egypte, een eeuwenoude beschaving onder de zon! Oplossing Kerstpuzzel Tekeningen kinderpagina 'Als wij met kerstmis om vrede vragen, moeten wij die boodschap ook uitdragen!' Agrarische Studiereizen 1989 De kinderen hebben weer erg hun best gedaan. Meer dan 30 kleur platen kregen we binnen. Vrijwel allemaal leuk en mooi gekleurd. Sommige waren zeer kreatief en versierd met glittertjes en sterre tjes. Heel mooi! De eerste prijs, een VVV-bon twv 50,— gaat naar Marieke Osté uit Ritthem. De tweede prijs een VVV-bon twv 25,komt in bezit van Tea de Graaf uit Woud- richem en de derde prijs, een VVV-bon twv 15,wordt op gestuurd naar Sharon de Putter uit Zaamslag. De vierde (weer een extra) prijs, een VVV-bon twv 10,gaat naar Cora van Velzen uit Krabbendijke. Een bijzondere vermelding ver dient Corina de Witte uit Zoute- lande. Ze had (net als met Pasen) weer een heel bijzonder "werkstuk" gemaakt waarmee ze ver boven de anderen uitstak. Maar zij is al 19 jaar en valt daar om buiten de prijzen. Zeg jongens, er waren maar heel weinig inzendingen van jullie. Wat is dat nu? De volgende keer hopen we dat ook jullie meedoen. Dit is de versierde tekening van winnares van Marieke Osté. Vooral die uil in de rechterbovenhoek vonden wij erg bijzonder, deze was gemaakt van glimmend papier, gevouwd volgens de Japanse vouwkunst. Heel apart! Van harte gefeliciteerd Marieke! Vrijdag 20 januari 1989 Een oplossing die zeer velen van u goed hadden! Weer door de 400 in zendingen mochten wij ontvangen. De eerste prijs, een VVV-bon twv 100,gaat naar: E. Schippers-Le Bleu uit Groede. De tweede prijs, een VVV-bon twv 75,is voor de familie D. van Andel uit Drongelen (N-B). De derde prijs, een VVV-bon Belangstelling voor Zeeland als vakantiebestemming blijft op peil Ondanks de sterke daling van het aantal binnenlandse vakanties in de afgelopen zomer, blijft de belang stelling van de Nederlanders voor Zeeland als vakantiebestemming op peil. In de maanden juni, juli en au gustus van afgelopen jaar brachten ruim 650.000 Nederlanders een va kantie door in deze provincie. Ver geleken met de zomer van 1987 is dit twv ƒ50,gaat naar Wim v.d. Wielen uit Nieuwerkerk en de vierde (extra) prijs komt terecht bij Anneke Flikweert uit Almere. Alle overige inzenders bedanken wij hartelijk voor het mee doen en we hopen dat de volgende keer tot de gelukkigen behoort! een stijging van 4 procent. Wel bleef men, mede door het minder goede zomerweer, minder lang dan andere jaren op het vakantieadres. Per sal do daalde het aantal overnachtingen van Nederlanders in Zeeland met 4 procent. In de meeste andere popu laire vakantiebestemmingen binnen Nederland was de daling beduidend groter: gemiddeld 8 procent. Dit blijkt uit onderzoek dat voor het tweede achtereenvolgende jaar door het toeristisch onderzoeksbureau NRIT, het CBS, het Nederlands Bu reau voor Toerisme en de provincie Zeeland is uitgevoerd. 19 Een bijzonderheid in Egypte zijn de vele dui ventillen. De duiven le veren mest voor de akkers, grondstof voor ovenkoeken en kleine eieren. Ook worden ze gebraden als delicates se beschouwd. ka. Vele Egyptenaren zijn gekleed in de traditionele dracht, de galabia, een lange katoenen of flanellen jurk, ideaal voor het Egyptische klimaat. De zakenman loopt in zijn nette pak, de moderne vrouw in moderne zomerkleding. De melaya, de sluier van de vrouw, wordt steeds minder gedragen. In het centrum wurmen glanzende diplomatenauto's en air conditioned autobussen zich door tussen aftandse auto's, volbepakte ezelwagens, gammele taxi's en over volle bussen (een groot deel van de passagiers hangt buiten de bus). Op de Nijl laveren moderne cruisesche pen tussen felluca's, de typische Egyptische zeilboten, die ook 5000 jaar geleden als transportmiddel werden gebruikt. Vervallen huizen in smalle straten in het centrum van de stad, brede boulevards langs de Nijl met schitterende hotels in palm- boomtuinen. In Cairo kijkt men zijn ogen uit: de schitterende moskeeën, het Egyptisch museum en in de woestijn de tot de verbeelding spre kende Sfinx en de piramides. Luxor In Luxor valt de tegenstelling tussen de 20e eeuw en de Oudheid het sterkst op. Midden in de stad ligt de grote Amontempel, gebouwd onge veer 1400 v Chr. Op een paar km af stand de tempel van Karnak, een majestueuze komplex uit de tijd (vanaf 2000 v Chr) dat de Egyptische stad Thebe (nu Luxor) één van de machtigste steden ter wereld was vanaf 2000 v Chr. Aan de overkant van de Nijl bevinden zich de mis schien wel mooiste overblijfselen van de Rijke Egyptische Beschaving, de Dodenstad Thebe. Thebe lag op de oostoever, de oever van de leven den, waar de zon opgaat. Op de westoever (waar de zon ondergaat) werden imposante graftempels ge bouwd voor de gestorven Koningen. De grafkamer van Toetanchamon is de bekendste. Aboe Simbel Een wonder van de oude en de nieu we tijd: Aboe Simbel. Omstreeks 1250 v Chr. bouwde farao Ramses II de tempel met 4 kolossale frontbeel- den. Door het aanleggen van de dam in de Nijl bij Assoean zou de tempel onder water verdwijnen. Door een grote Unesco-reddingsaktie, een operatie die door 47 landen on dersteund werd en 36.000.000 dollar kostte, werd dit juweel onder de Nu- bische tempels gered. Egypte, 31 maart-11 april 1989: on derga de schoonheid van de antieke monumenten; bezichtig oude en mo derne landbouw in de Nijl-delta. En verder: Madeira; 7-14 maart, 8-daagse vlieg reis, zonnig Madeira vol bloemen pracht. Tenerife; 21-28 april, 8 daagse vliegreis naar dit mooie Ca- narische eiland. Zuid-Frankrijk; Monaco; 22-31 mei, 10-daagse rond reis per bus. Turkije; 23 mei-2 juni; 11-daagse vliegreis/rondreis per bus. Voor uw aanmelding, voor nadere informatie of voor de over enkele weken te ontvangen brochure "Agrarische Studiereizen 1989" kunt u opbellen naar het Sekretari- aat van Agrarische Studiereizen, Roermondsplein 2, 6811 JN Arn hem, 085-512087, tussen 08.00 en 17.30 uur. Onder de onmetelijk blauwe hemel en de stralende zon staan overal in het uitgestrekte woestijnlandschap de bewijzen van een eeuwenoude be schaving. Al omstreeks 2750 vóór onze jaartelling werd de eerste pira mide gebouwd, de graftempel voor de farao, de heerser over het Egypti sche Rijk, die vereerd werd als de zoon van de zonnegod. Vele pirami des en tempels zouden volgen. Nóg langer geleden, méér dan 60 eeuwen, leefden er al mensen langs de Nijl. Boeren legden de moerassen droog en probeerden door middel van dammen, dijken en kanalen het wa ter van de Nijl te beheersen. Ook nu nog is de Nijl de levensader van Egypte. Ondanks de irrigatie via een uitgebreid netwerk van kanalen en sloten kan de Nijl (1450 km in Egypte) slechts een 5% van Egypte, dat 30 keer zo groot is als Nederland bevloeien. Het land telt meer dan 53.000.000 inwoners, die voorname lijk in het dal en de delta van de Nijl wonen. Iedere 10 maanden komen er een 1 miljoen mensen bij.... Meer dan de helft van de beroepsbe volking is werkzaam in de land bouw. Een groot aantal boeren heeft in 1952 tijdens de agrarische hervor ming land in eigendom gekregen. Veel land, vooral in het zuiden, wordt nog op de traditionele manier, met hak en houten ploeg, bewerkt. Omdat door de grote bevolkingstoe name de voedselvoorziening te kort schiet, wordt veel aandacht besteed aan de verhoging van de produktivi- teit door middel van drainage, bete re gewassoorten en mechanisatie. Uitbreiding van het landbouwareaal door ontginning brengt hoge kosten met zich mee en vele problemen moeten worden overwonnen, zoals slechte bodemkwaliteit, verzilting en te hoge grondwaterstand. Veel ont gonnen land gaat weer verloren door verstedelijking. De belangrijkste landbouwproduk- ten zijn: katoen, tarwe, maïs, rijst, klaver, vlas, zonnebloemen, peul vruchten, uien en suikerriet. Tijdens de suikerrietcampagne van decem ber tot mei wordt onafgebroken ge werkt, omdat het suikerriet binnen 30 uur na het afsnijden in de fabriek verwerkt moet zijn. Veel geteelde groenten zijn tomaten, meloenen, uien en aardappelen. Egyptisch fruit: dadels, druiven, manga's, vijgen, bananen, abriko zen, sinaasappelen, citroenen en an dere citrusvruchten. Het meeste rundvee wordt ook als trekdier ge bruikt, zodat de melkproduktie ge ring is. Cairo, hoofdstad van Egypte Nergens zijn de tegenstellingen tus sen de oosterse en de westerse we reld, tussen nieuw en oud, tussen schoon en vuil zo sterk aanwezig als in Cairo, de grootste stad van Afri-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19