INFORMATIE-DAG GEWASBESCHERMING groene school A.P. VAN WIJNEN FA. GEBR. J. EN C. DE FEIJTER JE CARRIERE BEGINT OP DE AGRARISCHE HOGESCHOOL DELF! DAAROM MAG JE ZATERDAG 28 JANUARI A.S. NIET MISSEN, BEDRIJFSKUNDE - LANDBOUW Lager Agrarische School Individueel Landbouwonderwijs: Vakscholen: Cursussen op het gebied van de land- en tuinbouw OPEN DAG: Wij bieden U aan tegen scherpe prijzen BALKEN STAALPLATEN BUIZEN Studeren aan de AHS, daar kom je verder mee! Diverse hoek-plat-rond-vierkant en profielijzer. Loon- en handelsbedrijf 1 februari 1989 van 14-18 uur in zaal Wijffels te Schoondijke. Aanwezig zijn voor gewasbescherming: Asepta Bayer Duphar Hoechst I.C.I. Ligtermoet Rhone Poulenc Agro AVIA met brandstoffen en smeermiddelen. Kimberly-Clark met spuitoveralls. ADRI VAN DER MAAS OPEN DAG IN DELFT van 10.00 tot 13.00 uur_ Agrarische Hogeschool Delft. Brasserskade 1,2612 CA Delft. Biezelingseweg 10, Kapelle, telefoon 01102-41812 4-jarig: afdelingen: Akkerbouw Dierhouderij Bloementeelt/Bloemsierkunst Aanleg en onderhoud van tuinen - Akkerbouw - 2-jarig - Groenverzorging A - 2-jarig (voor ilo en ibo) - Groenverzorging B - 2-jarig (hovenier) - Groenverzorging Sec. - 2-jarig - Fruitteelt - 2-jarig Vooropleiding: lbomavo/havo. woensdag 25 januari van 14.45 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas Handelsonderneming "STAALCENTRUM ZEELAND" Op maat gezaagd, event, gestraald en gelasmenied. In alle diktes. Zowel rond als vierkant. Opslag en kantoor: Sportweg 3 Wolphaartsdijk (4470 AA) Telefoon 01198-1103 en 1133 Telefax 01198-1724. Vfc LOONWERK GRONDVERZET BRANDSTOFFEN GEWASBESCHERMING Dorpsstraat 49A - 4507 BJ Schoondijke - Werkplaats: Pr. Beatrixstraat 61A - Tel.: 01173-1904 WORDT DIT MISSCHIEN UW NIEUWE VERHARDINGSPLAAT? Dan feliciteren wij U met Uw goede keus. Want met zijn afmeting van 65 x 130 x 12 cm. gemakkelijk door Uzelf te leggen. Door zijn hoge betonkwaliteit belastbaar tot 11 ton asdruk. Precieze maatvoering en vlakheid garanderen een prima resultaat. Bovendien snel leverbaar en aantrekkelijk geprijsd. Bel voor verdere informatie: Handelsond., Oosterland Tel. 01114-2607 (ook na 18.00 uur) Ook leveren wij betonklinkers en betonplaten in andere maten. TE KOOP: Tandensleepeggen 3-6 m, in de hef, ook als 3 m. achter Uw rotoreg te gebrui ken. Mooi vlakzaaibed, spe ciale kooiwielen, karretjes. Vrowenpolder, 01189 - 1227. KENNES ALPHEN Te koop: pluimveemest op basis van drogestofgehalte. Fa. Kennes - Alphen. Tel. 04248 - 1327. TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Afstuderen aan de Agrarische Hogeschool Delft, na een studie Bedrijfskunde of Land bouw, betekent datje een leidinggevende funktie kunt gaan vervullen in een belangrijke bedrijfstak: de Agrarische Industrie; waarin het gaat om ons voedselpakket en nog veel meer. Er werken al zo'n 600.000 personen en dat het belangrijk is, blijkt wel uit het gegeven, dat ons natio naal inkomen er voor zo'n 25% door bepaald wordt. Mede door het grote exportvolume. Door die export en de Europese eenwording wordt veel aandacht besteed aan de internationale problematiek. Dat gebeurt o.a. door buitenlandse kontakten. De studierichting Bedrijfskunde leidt vooral managers van orga nisaties op. Belangrijke onderdelen van de studie: logistiek, informatiekunde, marktkunde, financiën en internationaal management. De studierichting Landbouw is voornamelijk gericht op het managen van de natuur en haar produkten. Onderdelen als milieubeleid, agro-biologie, landbouwvoorlichting, Europese land bouw en de toelevering/afzet van agrarische produkten zijn daar belangrijke onderdelen. Er is een grote vraag naar goed opgeleide mensen. Afgestudeerde studenten van de Agrarische Hogeschool vinden snel hun weg naar het bedrijfsleven en de overheid. Vergeleken met andere HBO-opleidingen is het aanvangssalaris belangrijk hoger. Dus als je later een baan wilt, waar beweging in zit, is de keuze niet moeilijk meer: kom kijken op de Agrarische Hogeschool Delft! Het instituut is bereikbaar vanaf NS-station Delft of NS-station Den Haag (CS en HS) met tramlijn 1. Voor nadere informatie kun je bellen: 015-150250 Voor leerlingen met 8 jaar basisschool. Voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben; geen 8 jaar basisschool hebben gevolgd. REGELMATIG te koop: Bel gische blauwe en Piemontese stiertjes voor de mesterij leef tijd 3 mnd. J. Goud, tel. 01193 - 644 of 367. TE KOOP gevraagd: voor on ze afnemers hooi en stro. Te gen contante betaling. N. Slootweg, Kruiningen, 01130 - 3308. Rechtstreekse levering vanuit 't hart van Zeeland 18 Vrijdag 20 januari 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 18