ONKRUIDBESTRIJDIHG IN WINTERTARWE BIFENim: VOOR TARWETELERS DIE VERDER RIJKEN DAN T NAJAAR Vorig jaar is opnieuw gebleken dat Bifenix N zeer betrouwbaar duist en kamille bestrijdt en veilig toepasbaar is in alle rassen. Niet zo verwonderlijk dus dat steeds meer telers bewust overstappen op Ook kleefkruid, muur, ereprijs, paarse dovenetel, akkerviooltje, windhalm en straatgras worden goed bestreden. En dat merkt u in het voorjaar! Onderzaai blijft mogelijk (6 weken na bespuiting). Advies: Bifenix N toepassen direkt na het zaaien of bij een vroege zaai vanaf het tweebladstadium. Het resultaat is dan zelfs nog beter doordat het zaaibed bezakt is en geprofiteerd wordt van de kontaktwerking van Bifenix N. agriben, v/oor een gezonde groei AGRIBEN NEDERLAND B.V, Postbus 209, 4870 AE Etten-Leur, Tel. 01680.-28920. IS UW GEWOONTE NOG WEL 'N GOEDE GEWOONTE? Bifenixrr

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 24