Maxi voor behoud van uw grond PEGLETTA NEMEX Pegletta bladrammenas Maxi gele mosterd Nemex bladrammenas CEBECO-HANDELSRAAD BLADRAMMENAS BLADRAMMENAS Zeer hoge opbrengst Bloeit vrij laat Diepe beworteling Snel groeiend Geen opslag - sterk vorstgevoelig In de praktijk bewezen Uitzaai: begin augustus tot begin september Zeer snelle beginontwikkeling Kan laat gezaaid worden Goede aaltjesresistentie Intensieve beworteling Weinig droogtegevoelig Sterk vorstgevoelig Zeer goede grondbedekking - geen onkruid, stuif- of slempp Uitzaai: half augustus tot half 2 rob leem september Bij vroeg zaaien aaltjesbestrijding Zeer laat bloeiend, kan al in juli gezaaid worden Kort en stevig gewas, gemakkelijk onder te ploegen Knolvoetresistent Snelle grondbedekking Geen opslag Vroeg zaaien, wat meer zaaizaad gebrui ken en een matige stikstofgift bevordert een intensieve beworteling en daardoor de aaltjesbestrijding Uitzaai: half juli tot half augustus Nieuwe en betere groen bemestingsgewassen hebben de laatste jaren hun intrede gedaan. Gewassen die een prima grondverbeterende werking combineren met een bestrijding van het bietec/steaaltje. Met name de door Cebeco-Handelsraad geïntroduceerde rassen van blad rammenas en gele mosterd bezitten in dit opzicht opvallende eigenschappen. aaltjesresistent e Afd. Zaaizaad en Pootgoed - 010-4 544911 MEER DAN GROENBEMESTERS ALLEEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 24