VOO It m Vit OIIW De reis naar Lechbruck in Ost Allgau, 18-22 mei 1987 Puzzel Icrubriek c G Basilicum A B D E F H 1 J K onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P. J. van Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Na goede voorbereidingen van de Internationale Commissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Zeeland werd de reis ondernomen. Het was voor de deelneemsters "vroeg uit de veren" op de ochtend van vertrek. Begonnen in Tholen en via Zierikzee - Goes - Vlissingen - Kruiningen, waar de laatste deelneemsters instapten, gin gen de 53 Plattelandsvrouwen per bus richting Duitsland. De gezelli ge sfeere in de bus deed de lange reis naar Lechbruck minder lang lijken. De koffie stops geven steeds even gelegenheid de benen te strek ken en "handen te wassen". Na een half uur kan men er dan weer tegen. Tijdens de rit hielden de reizigsters el kaar bezig met een gedicht, zelf gemaakt, en zo was de bus al om 14.00 uur in Ludwigshafen waar de lunch werd gebruikt. Heel mooi wa ren onderweg de bloeiende koolzaad velden. Deze niet zo grote stukken tussen al het groen geven het land schap iets heel bijzonders. Voor de boer is het misschien niet zo ekono- misch en zou een verkaveling goed zijn, maar het is een prachtig gezicht. Dan zien we de eerste kersenbomen en even later in het Arhdal de eerste wijngaarden. Tot dan scheen de zon maar hier naderde de eerste regenbui die door veel andere zou worden gevolgd. We zien mooie grote aardappelvel den, passeren de Rijnbrug met de gro te moderne overspanning en rijden langs de vestiging van "Claes- combines". We laten Stuttgart met z'n enorme flatgebouwen links liggen en zien rechts het grote vliegveld. De laatste koffiestop is in de buurt van Ulm nadat we genoten van het prach tig landschap langs de Neckar, het was toen vijf uur en dus druk in de spits. Tussen Memmingen en Kempten kunnen we de eerste Meibo men bewonderen. Veel gezongen Mevrouw Boogert, deze eerste dag de reisleidster, maakt goede afspraken met ons voor de komende dagen en als alle deelneemsters zich aan de re gels houden is dat voor allen en ook voor de Internationale commissie leden erg prettig. Het is alles prima geregeld en mijn komplimenten daar voor! Om de tijd wat te korten werd er het laatste stuk in de bus veel ge zongen. Om 20.00 uur waren we in Lechbruck en kreeg ieder de sleutel van de bungalow en het levensmidde lenpakket uitgereikt. Om 20.30 uur het diner in het nabijgelegen restau rant. Het was een lange dag geweest, de eerste deelneemsters zaten al om 06.00 uur in de bus, dus zochten al len daarna al snel hun bed op. Op de tweede dag Om 10.00 uur vertrekken we naar Schwangau onder leiding van me- Een zeer subtiel geurend, heel aromatisch en één van de fijnste keukenkruiden. Ook wel koningskruid genoemd en oor spronkelijk afkomstig uit Azië. Behoort tot de familie lipbloemi gen en is goed zelf te kweken. Onder glas in het vroege voorjaar uitzaaien om daarna vroeg in de zomer verder te kweken op een wat beschut en zonnig plaatsje in uw tuin (niet vorstbestendig). De basilicum is zowel gedroogd en als poeder in de handel ver krijgbaar. Het wordt bijzonder veel ge bruikt in de Italiaanse keukens in gerechten zoals trinette al pesso met kaas en olijfolie. Of bij ge vulde tomaten met rijst en piz za's en nog vele vele andere be roemd geworden gerechten. Ook speelt basilicum een belangrijke rol bij het maken van likeur en olieën (parfum). Vroeger werd de basilicum in onze keukens een bescheiden rol toebedacht maar in de laatste jaren is daar een merkbare verandering ingeko men en is men deze kruiderij meer en meer toe gaan passen in onze gerechten, zoals in diverse soepen (groente en schildpad), garnalen, krab en kreeftencock tails, vele dressings, kruidenazijn en witte bonen! En zeker niet te vergeten, zeer belangrijk bij de bereiding van lams- en varkens vlees. Ook kan een mespunt basi licum in uw zuurkool of kwark een verrassend resultaat geven! Maar genoeg hierover. Hier is een receptje voor vier per sonen waar de basilicum in rijke mate wordt toegepast, en dat op de volgende wijze wordt klaarge maakt: Neem vier kipfilets spoel ze goed af met koud water, droog ze goed af met keukenrol of theedoek. Zout ze licht aan de binnenkanten en smeer ze goed in met 4 a 5 theelepels Franse mosterd. En maak een kruiden mix van de volgende ingrediën ten. Drie theelepels basilicum, 2 theelepels kipkruiden, 2 theele pels strooiaroma en 1 mespunt knoflookpoeder. Meng dit alles goed door elkaar en strooi de mix op de ingesmeerde kant van de fi lets, vouw vervolgens de filets dicht en bind ze op met een stuk je vliegertouw of steek de twee delen vast met een saté-stokje. Verhit vervolgens in een ruime braadpan 2 a 3 eetlepels margari ne en 1 eetlepel maisolie. Wentel de kipfilets goed door de bloem, klop ze af en bak ze in 15 a 20 minuten mooi bruin en gaar! En serveer ze tot slot met jonge tuin- boontjes en kleine gekookte aardappelen. M.A. van der Vliet vrouw Willemse. We logeren steeds in Lechbruck, een dorp met 2200 inwo ners gelegen aan de Lech, die in Oostenrijk ontspringt, en het vakan tie/bungalowdorp ligt op een hoogte van 800 m. Slot Neuschwanstein Hoofdreisdoel deze dag is het be roemde slot Neuschwanstein dat werd gebouwd door Ludwig II. De hele bouw duurde ongeveer 15 jaar en Ludwig heeft het slechts een half jaar bewoond. Hij werd krankzinnig en verdronk in 1886. Het slot is gebouwd aan de rand van een rots op 100 m. hoogte en geeft een prachtig uitzicht, maar voor enkelen is de klim teveel. In het kasteel is vooral de grote mu ziekzaal indrukwekkend, Ludwig was een groot Wagner-vereerder en dat is in het slot goed te zien. Jammer dat de regen weer spelbreker was, waar door we niet langer konden genieten van het mooie uitzicht. ze veel over de geschiedenis van Mün- chen. De vader van de ons reeds be kende Ludwig II had grote invloed gehad op de bouwstijl in de stad, had diverse gebouwen in de door hem be wonderde Egyptische stijl laten bou wen. Na de middag namen we afscheid van München en reden via een zeer mooie route terug naar onze bungalows. We reden langs de Starn- bergersee en iedereen was er stil van zo mooi als het was. Daarna oefen den we het Zeeuwse Volkslied en werd nog een Duits liedje ingestudeerd. Tij dens het oefenen werd heel wat afge- lachen. Landfrauen De avond zou een "verrassingsa vond" worden met de Plattelands vrouwen uit Lechbruck. We kwamen bijeen in de zaal van een restaurant en na hartelijke woorden van welkom door de voorzitster kwam een lid van het Provinciaal Bestuur vertellen hoe de Landfrauen in die streek werken. Ze zijn allen daadwerkelijk boerin en vertelden later ook in de persoonlij ke gesprekken over hun leven en wer ken. Het is hard werken in Allgau, -sommige boerderijen liggen hoger in de bergen en het is voornamelijk vee teelt. De boerinnen proberen hun in komen wat te vergroten door het verhuren van kamers aan toeristen. Allgau en Lechbruck is een prachti ge streek en erg in trek bij de toe risten. De burgemeester van Lechbruck, ook aanwezig deze avond, heette ons van harte welkom in zijn gemeente en maakte van de ge legenheid gebruik om de streek te pro moten. Verder was het een heel Prem, een dorpje op 800 m. hoogte aan het Lechmeer. 's Middags brachten we een bezoek aan de boerderij "Moarhoff" van de familie Geiger in Schwangau. Frau Geiger ontving ons zelf, haar man hebben we niet gezien én ook niets wat op de landbouw betrekking had. Ze vertelde, staande onder een afdak, (en wij dus ook, of buiten het dak on der een paraplu) haar relaas. Ware kunstenaar De boerderij was 22 ha. groot en er werden 25 koeien gemolken. Omdat dit te weinig inkomsten gaf werd in 1958 begonnen met de verhuur van kamers met ontbijt. Eerst 2 kamers en nu 9. De heer Geiger moet een ware kunstenaar zijn, want daarna kwam de rondleiding en overal in het huis was houtsnijwerk te zien. Van de kel der tot de zolder, alles mochten we zien en het zag er geweldig uit. Vroeger was de boerderij eigendom van de kerk en nu van de familie Gei ger. In 1867 is ze afgebrand en op nieuw opgebouwd. Nu werd er weer een nieuwe schuur bijgebouwd. De heer en frau Geiger hebben geen kin deren maar een neef zal het bedrijf overnemen. Frau Geiger zelf zat in de politiek en kon goed praten maar ze faalde als gastvrouw door ons niets aan te bieden. Ze was puur zakelijk. Na de gebruikelijke dankwoorden vertrokken we naar de konditorei in Füssen waar de "koffie met koeken" goed smaakten. Omdat -het weer re gende gingen we direkt op huis aan, de huisjes waren warm en komforta bel, waar om 19.00 uur het goede di ner gereed stond in het restaurant. Op 20 mei verzamelden we ons opge wekt bij de bus. Vandaag was me vrouw van Dijke "de baas" en we gingen via Lechbruck - Rottenburch- Böbing - Weilheim naar München. Mevrouw van Dijke vertelde onder weg over de bezienswaardigheden waar we langs kwamen. In München kwam de gids, Nicolet Büchner in de bus. Tijdens de stadsrondrit vertelde gezellige avond met zang van beide kanten en jodelen door de Duitse Landfrauen. De verrassing was het optreden van een muziek- en dans groep, gekleed in Beierse dracht. Een onvergetelijke avond met aan het slot het uitdelen van de meegenomen pre sentjes o.a. Zeeuwse boterbabbelaars. Ook de Intern. Comm. kreeg een pre sentje: een mooie kaars en een poster van Lechbruck. Terug naar de bun galows; het sneeuwde! De volgende dag is mevrouw Mande- maker de gastvrouw. De sneeuw ligt nog op de bergen en de zon maakt al les nog mooier. Ademloos maken we een schitterende tocht door de "Am- mergauer Alpen" in Oostenrijk. Te rug in Duitsland zijn we meteen bij het "Köningsschlosz Linderhoff" en daar drinken we gezamenlijk koffie met taart. Daarna rondleiding door het kasteel. Ludwig II heeft hier de langste tijd gewoond en bij de inrich ting niet op een cent gekeken, 't Is een en al weelde en rijkdom. Daarna be kijken we de blauwe grot. Deze kunst matige grot, gebouwd door Ludwig II, met sprookjesachtige lichteffekten werd gebruikt om er alleen voor zich zelf concerten van Richard Wagner te laten opvoeren. Vervolgens bezoeken we Garmisch- Partenkirchen. Een gedeelte bekijkt het stadje en winkelt wat, de anderen gaan met de kabelbaan omhoog de Zugspitze op. Jammer dat het boven wat nevelig was en daardoor het uit zicht niet optimaal. Beide groepen waren van mening dat ze een gewel dige middag hadden gehad. Dan gaat het van Oberau naar Obe- rammergau en verder over de Echels- bacher Brücken, die in 1929 gebouwd werd over het 76 meter diepe Ammer- tal en via Steingaden terug naar Lechbruck. In het restaurant stond 's avonds een typisch Duits Warm- en Koud Buffet voor ons klaar met specialiteiten uit de streek. We genoten van de heerlij ke feestelijke maaltijd. Dank aan de kok en de serveersters ging vergezeld van een geldbedrag in de spaarpot voor een avondje feesten. Enkele blik jes met Zeeuwse babbelaars werden gegeven en wij kregen allemaal nog een schnaps aangeboden. Talentenjacht Aan al het goede komt een eind zo ook aan deze reis. Om half acht vrij dag vertrekken we weer voor de lan ge rit naar huis. Deze rit leek echter meer op een talentenjacht. Er werd voorgedragen - gezongen - grappige verhalen verteld en zelfs een sonnet en dit laatste opgedragen aan mevrouw Van Tiggem. Een geweldig slot aan een onvergete lijke reis. De internationale commis sie is er weer in geslaagd een fijne en informatieve reis te organiseren. Het is heel waardevol om op deze wijze kennis te maken met plattelandsvrou wen in een ander deel van Europa. Vriendschapsbanden zijn geknoopt tussen de Nederlandse/Zeeuwse vrou wen onderling en ook met de Duitse Plattelandsvrouwen in Lechbruck. Het laatste diner in Antwerpen en dan is de reis voorbij. Echt afscheid ne men we niet, we hopen elkaar weer te zien op de reünie 3 september a.s. in Middelburg. Samenvatting van het verslag van de dames J. Klaaysen-Hoste L. Capelle-Mandemaker Eerst dienen - van boven naar bene den - elf woorden van zeven letters te worden ingevuld. Daarna moeten de letters aan de hand van de cijfers wor den overgebracht naar de buitenste rand, waar dan in de vakjes 1 tot en met 42 een uitspraak van Plutarchus te lezen valt. A. schildwacht te paard; B. kle dingstuk; C. licht katoenen weefsel; D. dans op een strak gespannen koord; E. satijnweefsel; F. oud cul tuurvolk uit Mexico; G. soldatenhuis- vesting; H. roodachtig marmer; I. eeltig; J. schuifbout; K. zonderling van vorm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 42 14 41 23 18 21 23 14 2 5 22 22 28 35 15 40 7 37 2 39 36 30 4 3 11 8 26 16 39 17 7 40 19 28 6 30 9 37 16 24 17 38 31 20 18 41 20 36 42 25 16 40 32 18 37 41 33 38 9 33 1 26 32 29 17 15 19 36 6 29 7 35 27 15 13 27 8 34 10 20 35 29 14 1 12 4 13 34 42 17 19 5 21 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 Vrijdag 10 juli 1987 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 19