HARVESTORE MESTSILO'S P. VAN EIJZEREN B.V. lou nieuwenhuizen agratechniek b.v. heeft de breedste werking werkt uitstekend tegen - afrijpingsziekten in tarwe - bladziekten in gerst - roest in tarwe (baktarwe!) en gerst werkt goed tegen Septoria verhoogt de op brengst èn het duizend korrelgewicht MET EEN Zlm -ertje OOGST U SNEL! NOODSLACHTHUIS Voorkom spuitsporen van 200 m3 tot 4.000 m3 - 30-jarige wereldwijde HARVESTORE ervaring met mestopslagsystemen; - kwaliteit met 25-jarige garantie is betaalbaar; - altijd ophoogbaar. TE K00P: Wegens inruil Vermeer oprolpersen hooi, stro, voordroog en vlas. VERMEER INTERNATIONAL BV Goes 01100-32232 TE KOOP AANGEBODEN: Een ZLM-ertje is het proberen waard! Geopend te Kruiningen: voor al uw noodslachtingen. NIEUWENHUIJSE KRUININGEN 01130-2503 auto tel. 06-52114682 y VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. 01196-13293 Tel. 01105-2040 Quistenburg 21, 4454 PZ Borssele WILLEMSE B.V. Aagtekerke Tel. 01188-1448 - 10 Gasbranders propaan (evt. butaan) 80.000 k.cal. merk Heylo Gebruike uienkisten (140x110x124/110 mm.) - Driehoekskanalen (aardappelkoeling) - Diverse aardappeldrukwanden - Ventilatoren - Diverse bloembollenkisten - Gaasbakken "Spoorsingel 16, Anna Paulowna, tel. (02233) 2126. Verkoop en advies: Fred Jongejans (02233) 3005, Theo Glim (02279) 2204, Jan Appelman (02233) 3635. H.H. VEEHOUDERS. Op bestelling te leveren: Koltec en Gallagher schrikdraad appa raten voor 220 V en op batte rij Genap plastic, palen, draad en toebehoren. Agr. Handelsbedrijf P. Cevaal, Grijpskerke, tel. 01180 - 23445 - 11954. TE KOOP 1H 644 met uien voorlader, 01676-2337. "MESTPUT IN stal of schuur" d.m.v. sloop- graafwerk met de juiste ma chine zelfs door een deur van 75 cm. Voor rayon Brabant- Zeeland informeer Bas Be- zooijen 01682-2522, ook voor stal uitmesten. UW SCHAPEN SCHEREN? Jan mol telefoneren, tel. 01153-2097. TE KOOP: Ursus 55 p.k., PZ Strela, h.s. 360 en Vicon CR 330 hooimachines, Vicon 165, PZ 135, 165 en 215 maaiers. Vicon 2-rijige loofklapper, Rumptstad 3-rijige aanaarden Dubbellucht wielen 11-32 en 11-36, Cappon vastetand culti vator 3 m., Lely rotereg 3 m., weidesleep 4 m. opklapbaar (nieuw) 800,K. van Hou- 'te, Polderweg 2, Kruiningen. Tel. 01130-2580. ®Tilt is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY AG 9C Voor slechts enkele guldens iede re week over de vloer bij akker bouwers, veehouders, tuinders, fruitkwekers, toeleveringsbedrij ven en landbouwmechanisatiebe- drijven in Zeeland en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ7,20 elk woord meer 72 cent, of voor een maxi ZLM-ertje tot 10 woorden ƒ14,40, elk woord meer ƒ1,44 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v. Axel in en wij plaatsen uw tekst nog dezelfde week, mits deze dinsdagmor gen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8, 4560 VL Axel. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 31100-13602. TE KOOP. DRIE POOT RUITERS. Bestel ze op tijd. Agr. Handelsbedrijf P. Ce- vaal, Grijpskerke, tel. 01180 - 23445 - 11954. GROTE PARTIJ betontegels 30 x 30 x 4,5 cm., bij afname 1200 st. levering franco Pe- kaar Bestratingsmaterialen Yerseke, 01131 - 2069. H BALKEN 30 cm., 6 m. lang, licht beschadigd. Koop- je. 01153-2272. TE KOOP: FAHR maaier km 20 en km 22, PZ maaier cm 165 en 215, PZ Strela schud- ders en HS 360, Fella schud der 5.2 m, Miedema opraap- wagen, dubbellucht 12x38 5 ster, kunstmeststrooier Vicon PS 602, Schuitemake'" Kipper 5 T, Schuitemaker en agrc met mestverspreiders, spuitmachi- ne Douven 800 I T 200 1 pomp, MF 155 en 575, Vicon maaier cm 165, Busatis maai- balken. P. van Eijzeren b.v., Borssele, tel. 01105-2040. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877 - 1200 - 1321 - 2935. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS 8 cm., Pekaar Bestra tingsmaterialen "b.v., 01131-2069, Yerseke. ALLES OP gebied van schrikdraad en afrasteringen. Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658-2251. Henk Bruyn, Oostdijk, 01134-3039, onbet wist de Callager specialist. TE KOOP: Nieuwe en ge bruikte pallets en kisten. In alle soorten en maten. Han delsonderneming Dirk v.d. Jagt. Tel. 01131 - 2921. Telefooninstallaties en tele- foonhulpapparatuur voor be drijven en particulieren. Becotex Telecommunicatie - Yerseke. Telefoon 01131-2406 TE KOOP GEVRAAGD: alle soorten hooi en stro, voer- aardappels enz. tegen contan te betaling. Wij bieden aan: droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen tel. 08387 - 1298 of M. Boonman, tel. 01195 - 928. Vrijdag 29 mei 1987 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 21