duphar Scler0 VOOr Rovral Aquaflo LUXAN - samen met de coöperaties goed voor het beste resultaat Dithane M45 (mancozeb) voor eerste bespuitingen op pootgoed en op consumptie aardappelen; Du-ter Mancozeb voor de daarop volgende bespuitingen en voor fabrieksaardappelen. Betrouwbare bescherming tegen blad- en knol- Phytophthora. Optimale m'angaanvoeding door mancozeb. Door het zachtere karakter van mancozeb en van fentinhydroxide lang groen blijven van het gewas en een hoge opbrengst. Breed werkingsspectrum, ook tegen Altemaria en viltvlekkenziekte. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgs maatregelen. t doe d°ROvVv-J veelzijdig en effektief tegen Botrytis en Sclerotinia mengbaar met diverse produkten vloeibaar, dus eenvoudig te verwerken ekonomisch ook toepasbaar in veldbonen LUXAN PRODUKTEN VOOR BETERE RESULTATEN B.V. Luxan ontwikkelt en produ ceert gewasbeschermings middelen voor de land- en tuinbouw, die exklusief via de land- en tuinbouwcoöperaties worden gedistribueerd. Rovral Aquaflo is een goed voorbeeld van een doordacht produkt, dat tegemoet komt aan de wensen van de Neder landse erwtentelers. B.V. LUXAN Postbus 9 6660 AA Eist (Gld.) Tegen Phytophthora in aardappelen Du-ter Mancozeb (mancozeb-tin) Mancozeb uit Dithane M45. geregistreerd handelsmerk van Rohm and Haas Company. Philadelphia. U.S.A.Du-ter. geregistreerd handelsmerk Duphar B.V.. Amsterdam. DUPHAR NEDERLAND BV. POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM. TEL 020-4409 11 Rovral Aquaflo 18 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 18