Luxan Corbel,* Daconil 2787 en CorbePStar voor 9' TOLSMA BEWAARTECHNIEK luxaFT lui LUXAN - samen met de coöperaties goed voor het beste resultaat Voorkom spuitsporen VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. Geopend te Kruiningen: NOODSLACHTHUIS NIEUWENHUIJSE KRUININGEN D0PPEGIETER Luxan Corbel, effektief tegen: Daconil 2787, in handige 2,5 kg WOF verpakking: Corbel-Star, Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa radepaard deïoltronic Bewaarcomputer. Vooreen perfekt geregelde bewaring met de beste techniek van vandaaa. Maak een afspraak voor een demonstratie. 'DIEI IPIIIOINII IE/RIS, 01196-13293 F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 voor al uw noodslachtingen. 01130-2503 auto tel. 06-52114682 voor: Mr. Haarmanweg 39a Terneuzen Tel. 01150-12264 gele roest, bruine roest, meeldauw en afrijpingsziekte in tarwe meeldauw in gerst en haver heeft een uitstekende werking op Septoria tritici, Septoria nodo rum en andere aarziekten in tarwe de ideale mengkomponent; met Luxan Corbel voor de afrijpings- ziektebestrijding in tarwe tegen gele roest, bruine roest, meeldauw en afrijpingsziekte in tarwe met een uitstekende werking op Septoria tritici, Septoria nodorum en andere aarziekten in tarwe LUXAN PRODUKTEN VOOR BETERE RESULTATEN B.V. Luxan ontwikkelt en pro duceert gewasbeschermings middelen voor de land- en tuinbouw, die exklusief via de land- en tuinbouwcoöperaties worden gedistribueerd. Luxan Corbel, Daconil 2787 en Corbel-Star zijn goede voor beelden van doordachte pro- dukten, die tegemoet komen aan de wensen van de Neder landse graantelers. B.V. LUXAN Postbus 9 - 6660 AA Elst(Gld.) cd 5 (3 II 5> S 0>-s> ■e c DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Tolnop keerwand. De enige in Nederland met: - voetplaat met ronde hoeken; - demontabele steun plus losse voetplaat; - voet plaat van 4 mm. dik; - afstandstangen en pennen 19 mm. dik. Omdat voorsprong bewaard moet blijven. Postbus 165,8300 AD Emmeloord. Tel.: 05270-14755. Telex 42475 tolem nl. Bedrijfsgebouwen Mestopslagenvoorzieningen Renovatie Onderhoud en inbraakpreventie Woningbouw Onwerkbaar weer kennen wij ook. Dat de kwaliteit van het produkt daar zeker niet onder hoeft te lijden, weet U ook. Wij leveren die kwaliteit. Op maat en volgens duidelijke afspraken. In heel Zeeland. Heeft U bouwplannen? Laat er geen gras overgroeien en bel ons. Aannemersbedrijf Geschiere-Wattel B.V. Oostperkweg 19, Postbus 161, 4332 SB Middelburg 4330 AD Middelburg tel. 01180-33424 MAC0 B.V. Oostperkweg 19, 4332 SB Middelburg, 01180-36451 Postbus 304, 4330 AH Middelburg Aannemingsbedrijf Peeters B.V. Ambachtsveld 2, Postbus 1004, 4388 AV Oost-Souburg, 4388 ZG Oost-Souburg tel. 01184-62140 BOUWGROEP PETERS BEHEER B.V. Vraag -vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: industriële slangen: beregening weide- Gier Boomspuit zuig pers slangen -ei 0: c/j Qt/i <b "Ca <o O 5 Q. O) CO -ö -i. 22 4) CS) O Q Vrijdag 8 mei 1987 24

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 24