Welger persen...kentUbetere? e VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN PERCELEN BOUWLAND TE BIERVLIET GEBRS. VERK00YEN el 5/5 heeft de breedste werking werkt uitstekend tegen - afrijpingsziekten in tarwe - bladziekten in gerst - roest in tarwe (baktarwe!) en gerst werkt goed tegen Septoria verhoogt de op brengst èn het duizendkorrelgewicht MESTDISTRIBUTIE CEBECO-HANDELSRAAD c a 1 S SP e ss 1. EEN PERCEEL BOUWLAND 2. EEN PERCEEL BOUWLAND Droge kippe- en Drijfmest mestbanktarief analyse nemen bij de afnemer met garanties. 2e Hands Stelcon betonplaten, keerwanden en klinkers. HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350-67227 Bemiddeling taxaties en advies in onroerend goed Advies: Met meer dan 15 jaar ervaring. Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest Vloeibare schuimaarde. MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN Jazeker, het nieuwe persenprogramma van Weiger. In de nieuwe AP530, AP630, AP730 en AP 830 zijn de technische kwaliteiten van Weiger nog verder door gevoerd: - volledig kettingvrije aandrijvingen - moderne beplating met nieuwe vergrendeling - meer tandenrijen op brede oprapers (AP530 en AP630) - knoopapparaat met automatische knoperafslag - spankleppen in zijkant van het perskanaal (van af AP 630) Wie veeleisend is, maakt spoedig kennis met de nieuwe Weiger persen. Vraag eens naar de uitvoerige folders bij de dealer in uw omgeving of bij: 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tal. 01100-21200 UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE O 2 Cv 5 2 oi 2 G i© O O CO G ZONDER MÉÉR BETER: ®Tilt is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY AG Notaris Mr. J. van den Berg te Oostburg is voor nemens ten verzoeke van zijn principalen bij in schrijving te verkopen: in de Geertruidapolder te Biervliet, ka dastraal bekend gemeente Terneuzen, sec tie BA nummer 516 groot 1.77.60 ha; in de Paulinapolder te Biervliet, ka dastraal bekend gemeente Terneuzen, sec tie BB nummer 216 groot 1.75.60 ha; Per roven oogst 1987 vrij van pacht en in eigen gebruik te aanvaarden bij de betaling van de koopsom, welke dient te worden voldaan bij het passeren van de transport akten, uiterlijk op 1 juni 1987; Kosten volgens veilingtarief, zakelijke lasten voor rekening van de koper(s) vanaf 1 juni 1987. VOORWAARDEN: 1. Prijs waarbij volle last wordt gegeven is bij voornoemde notaris gedeponeerd; 2. Inschrijfbiljetten kunnen tot uiterlijk don derdag 14 mei 1987 om 14.00 uur in gesloten enveloppe met vermelding "Inschrijving land Geertruidapolder en/of Paulinapolder" ten kantore van genoemde notaris worden ingele verd, waarna aldaar de biljetten zullen wor den geopend, waarbij alle inschrijvers aanwezig kunnen zijn. 3. Verkoop geschiedt aan de hoogste inschrijver, met dien verstande dat indien door meerdere inschrijvers op hetzelfde perceel hetzelfde hoogste bod is uitgebracht, deze hoogste in schrijvers het recht hebben deel te nemen aan een tussen hen direct na het openen van de biljetten te houden opbieding; indien de prijs van volle last niet is gehaald, hebben van de aanwezige inschrijvers per perceel de 3 hoogsten eveneens het recht deel te nemen aan een onmiddellijk tussen hen te houden opbieding. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, Nieuwstraat 34 te Oostburg, telefoon 01170-3851. Champignonnemest in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties. bestuurscompensatie; onteigening. Makelaardij o.g., Ing. A. J. Honse Postbus 25.4328 ZG BURGH-HAAMSTEDE jüüi Telefoon: 01115-3424 QQj Ing. A.J. Hanse. beedigd rentmeester, makelaar o.g Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terrein voertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Wij plaatsen gratis mestopslagsilo's voor Uw bedrijfsoppervlakte. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 Vrijdag 8 mei 1987 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 15