GEBR. DEKKER KIES VOOR HANDIGE KADO'S F GULDENS RETOUR VEILING BOUWLAND 's-GRAVENPOLDER EEN PERCEEL BOUWLAND H.H. LANDBOUWERS PROFITEER VAN DE VYDATE 10G TEGOED-AKTIE Nickerson-Zwaan VYDATE 10G. KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN SHELL Ook dit voorjaar hopen wij U weer van dienst te kunnen zijn met o.a. het klaarleggen van Uw land en het zaaien van bieten, uien (371/2 cm of rijpadensysteem) erwten, veldbonen (50 cm met rijen- bemesting), het precisie zaaien van teunisbloemen en tuinkers, verder alle gra nen en grassen (met onze nieuwe rotoreg-zaaicombi- natie in 1 werkgang) het planten van aardappellen en frezen daarvan. Verder houden wij ons nog be leefd aanbevolen voor het doorspuiten van Uw drainage. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Mr. F.J. Haarmanweg 10 4538 AR Terneuzen, 01150-12367-13406 M- 1 a 3 Het bestrijden van aaltjes en insekten neemt een verrassende wending, als u daarvoor nu Vydate 10G inzet. Niet alleen geeft u uw gewassen daarmee een uiterst effektieve bescherming, maar bovendien kiest u met Vydate 10G voor handige kado's of guldens retour! Bij elke Vydate 10G verpakking ontvangt u namelijk een tegoed-cheque ter waarde van f 2,-. In plaats van geld kunt u die cheques echter ook inwisselen voor vele nuttige gebruiks- en veiligheidsartikelen, zie de afbeeldingen. Bestel daarom snel Vydate 10G bij uw gewasbeschermingsmiddelen handelaar. Op de cheque, die op de verpakking is aangebracht, vindt u alle informatie over de Vydate tegoed-aktie en een kompleet kado-overzicht. Witlof Praktisch ongevoe lig voor bruine pit. - Voor middelvroe- ge en late trek. - Mooie gesloten vaste kroppen. -Zeer goede totaalopbrengst en een extreem goede opbrengst aan kwaliteit I lof. Kies nu het juiste ras: Spectra, extra aanbevolen. Ook leveren wij 1e klas zaad van: Toner F1, Flash F1, Zoom F1 en Bea F1. Mr. J.W. de Beijl, notaris te Goes, zal t.v.v. de fam. de Kraker op woensdag 4 maart 1987 te 14.00 uur in 'Ons Dorpsleven' te 's- Gravenpolder, Poelvoordestraat 3 in het oper- baar verkopen: aan de Schoorkenszandweg, kadastraal bekend gem Borsele sektie W nr. 783 groot 1.46.00 ha. 1. Vrij van pacht te aanvaarden bij betaling der koopsom. 2. Betaling koopsom uiterlijk 3 april 1987. Be taling onkosten binnen 8 dagen na de veiling. 3. Totale bietenreferenties 1987 bedraagt 3.606 overeenkomend met 17 ton bieten. 4. Ruilverkavelingsrente 181,15. 5. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris Voorstad 45 te Goes, tel. 01100-32520. SScBSS' s 1 UN 7 8 9 -r V- MS A 5 6 X M* O -f cx WERKHANDSCHOENEN CALCULATOR ZAKLANTAARN COMMANDO TRUI ACRYL TWEE GULDENS PORTEFEUILLE SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V. - POSTBUS 2960 - 3000 CZ ROTTERDAM m f verkrijgbaar in Nederland bij: Nickerson-Zwaan b.v., Postbus 4,1747 ZG Tuitjenhorn. Telefoon 02269-1644. In België bij: Nickerson-Zwaan, Berlaarbaan 83, St. Katelijne-Waver. Telefoon (015) 209765. m 20 Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 20