gropatax RIEMENS B.V. URSUS EN BELARUS TRAKTOREN voor vandaag en morgen P. VAN EIJZEREN B.V. VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING VAN LANDBOUWMACHINES FA. J.J. RIEMENS ZN. MECHANISATIEBEDRIJF KONTRAKTEREN Staalbouw 1WEMOLIN De specialist voor het bouwen van: VERKOOP LANDBOUW WERKTUIGEN etc. Voorheen eigenaar van Loverendale B.V. VAN DEN BERGE YERSEKE B.V. Oostsingel 35, 4454 AZ Borssele, tel. 01105-1436 Of 1746. NIEUWE VICON STROOIERS PS 802 f 2.500,- NIEUWE PZ RIJENSPUITEN 12 rij 1.800- Zachariasweg 3 - 4515 MC IJzendijke Telefoon 01176-1553 Het adres voor: van uien, knolselderij, winterpeen, sperziebonen. Voor vrijblijvende informatie: TE KOOP GEVRAAGD: landbouwgronden Bureau voor taxaties, onteigeningen en bemiddeling in agrarische objecten. TE KOOP AANGEBODEN 1. BOERDERIJ TE SLUIS 2. BOERDERIJ TE BRESKENS 3. BOUWLAND, enz. te DRIEWEGEN (Z. Beveland) TE KOOP GEVRAAGD GROPATAX - GOES tel. 01100-21010. Te zien op onze openingsshow van ons nieuw bedrijf Quistenburg 21, Borssele 26 - 27 - 28 februari van 10-21 uur. Op zaterdag 21 februari 1987 om 12 uur te Din- teloord, Noordzeedijk 114 "De Pannehoeve". Onder toezicht van notaris meester F.C.H. Stoet- zer te Steenbergen. Ondermeer omvattende: 3 tractoren H.I. 844S 80 pk 3000 uur inkl. voorlader. M.F. 465 60 pk 800 uur M.F. 148 48 pk 4000 uur, Laverda m 120 maaidorser, hak schoffel garnituur 3 m 13 ele menten 7 bladbeschermers, Ransones wentel- ploeg tsr-112/2f, Rumptstad stoppelploeg, rotorkopeg 3 m, onkruideg 4,5 m, vastetandcul- tivator 3 m 13 tanden, triltandcultivator,Saxonia- zaaimachine 3 m, 2 paar luchtbanden 9.5-36 en 12.4-36, 1 paar kooiwielen, Miedema werktui gen: 2 vierwielige wagens, mestverspreider, boxenvuller m 60, transportband, 2 hooi- transporteurs, kipwagen h 65, Nobiki hefmast 1,5 ton, P.Z. 2000 snelhooier, Niemeyer hooi- schudder, Niemeyer maaikneuzer, Muller kuil- voersnijder 291 1982, landbouwspuit 15 m, Lely kunstmeststrooier, pietmachine, roermachine met tijdklok, sorteerder, compressor, lastrans- formator, haakse slijpmachine, tafelslijpmachi ne, 2 kruiwagens, mestschuif 3 punts en verder wat er aan klein materiaal aanwezig is. 70 kavels. Bezichtiging op zaterdag 21 februari vanaf 10 uur op "De Pannehoeve". Betalingen a contant of tegen een schriftelijke bankgarantie. Broodjes en koffie zijn in een ver warmde schuur verkrijgbaar. Inl. ten kantore notaris Stoetzer, 01670-64650 K.P.J. t.n.w. j.h.p.m.bus, 01651-1493/b.g.g. 3013. Structural snarenplanter 4 rij, getrokken Vicon koningsplanter 4 rij gedragen, bj. 1986 Gruse planter 4 rij, type VL 17 Vicon Monoair 4 rij maiszaaier Nodet 4 rij maiszaaier met rijenbemester Benac 8 rij bonenzaaier met rijenbemester voor 6 rij Monocentra 12 rij S met granulaat en transportstel Monocentra 12 rij SP hydr. opklapbaar Claas combine Dominator 86, 4,50 m. bord met superbe, 680 uur, 4 jaar MF combine 625, 15 voet Roger zaaimachine 4 m. 36 rij Roger zaaimachine 3 m. 24 rij Accord zaaimachine 3 m. 32 rij Hassia zaaimachine DU, 30 rij met aangebouwde Lely rotoreg Lely rotoreg 3 m. met open rol Vicon schudeg 4,30 en 4,50 m. met rol en transportstel 2 Vicon strooier PS602 of 802 Lely centerliner 800 I. Damstraat 80, 4401 AT Yerseke tel. 01131-2238-2463 Autotel. (overdag) 06.52.10.47.65 In Zeeland, West-Brabant of op Zuidhol landse eilanden, zoeken wij voor een be legger een goed verkaveld complex van circa 30-35 ha. waarvan de huidige eigenaar pachter kan worden. Uw reakties kunt U richten aan: Heidemij Beheer en Grondzaken BV, postbus 9, 5700 AA Helmond, tel. 04920-33815. y Bedrijfsgrootte: plm. 20.75.00 ha. De grond ligt in één kavel en bestaat in hoofdzaak uit bouwland. De gebouwen bestaan uit een woning, landbouwschuur c.q. veeschuur, hangar. Aanvaarding in overleg. Bedrijfsgrootte: plm. 20.80.00 ha. De grond ligt in drie kavels bij elkaar ge groepeerd en bestaat voor plm. 19 ha uit bouwland. De gebouwen bestaan uit een woning en stenen landbouwschuur. Afm. 37 x 10 m. Aanvaarding: Gebouwen 1 mei 1987 Bouwland rovenoogst 1987. a. 0.91.87 ha goed bouwland aan de Cou- dorpseweg, tegen de kom van Driewe gen. Op de kom staat een kleine stenen schuur, geschikt voor de stalling van b.v. paarden of de stalling van twee auto's. b. 1.04.00 ha grond tegen de kom van Driewegen, waarop een zeer degelijke nieuwe bedrijfsloods, afm. 20 x 12 m en plm. 3300 m2 Venlo-kassen, geschikt voor diverse teelten. Aanvaarding in overleg. Plm. 20 ha bouwland in de omgeving van Oostburg, Nieuwvliet, Groede. Oplevering vrij op gebruik op een nader over een te komen tijdstip. Voor alle objecten, nadere inlichtingen of bezich tiging: WIE KOOPT MIJN: graan- wagens, kunstmeststrooier, zesschaarploeg, tweewielskar, giertank, bruinebonenploegje, deelbalken. Tel. 01179-1432. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. ZAKKEN voor aardappelen, uien. Okker's Zakkenhandel, Ooltgensplaat. 01873-1692-1203. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed' Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 TE KOOP: Gebruikte trans portbanden, gebruikte elec tro- en trommelmotoren, do- seerbunkers, div. leesbanden, zware transportbanden voor zand, grind enz., weegschaal 750 kg. P. de Korne 's-Gra- venpolder, 01103-2349-1558. Telefooninstallaties en tele- foonhulpapparatuur voor be drijven en particulieren. Becotex Telecommunicatie - Yerseke. Telefoon 01131-2406 TE KOOP GEVRAAGD: Al- le soorten hooi en stro, voer- aardappels enz. tegen contan te betaling. Wij bieden aan: droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen, tel. 08387-1298. Of M. Boonman, tel. 01195-928. ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 31100-13602. Geperforeerd plasticfolie, tun nelfolie, landbouwplastic, hand- en rugspuiten, bindma- terialen, tonkinstokken, ge wasbeschermingsmiddelen. M. de Witte h.o. b.v. 's-Gra- venstraat 4, 's-Gravenpolder 01103-1245. TE KOOP: Busatis 1102 maai- balk met messen en toebeho ren. Tel. 01155-2177 na 18.00 uur. TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 TE KOOP: Stegsted zaaima chine 3 m., 30 pijpen, Cappon vastetand cultivator 3 m., Bu satis dubbele messenbalk, Vi con maaiers 1.65, nieuwe triltand cultivators 3 m. met verkruimelrol 1.850,-. Mol- con dubbellucht wielen 11-28, Molcon kooiwielen 11-36, smalle wielen 7-36 passen op M.F. en Ford. Nieuwe wei desiepen 4 m., opklapbaar 850,-. K. van Houte Polder weg 2, Kruiningen. Tel. 01130-2480. TE KOOP: snelweger 100 kg, garagekrik 25 ton.uie- nafstootmachine 0,75 t/m 5,5 pk ventilatoren, 8 m trans portband, graanvijzel, electr. zakkenheffer. 01662-2329. TELERS GEVRAAGD voor Oost-Indische kers. Inl. L. Hoek, Ouddorp, tel. 01878-1780. B+ Gekeurde G.Y. Beren met gezondheidscertificaat. Maat schap Maas, Laagweg 3, Moerstraten. 01658-1485. TE KOOP. POOTAARDAP- PELEN: bintje, eersteling, premiere, irene, lekker lander, doré, koopmans blauwe, meerlander, pipo. Agr. Han delsbedrijf P. Cevaal Grijsker- ke. Tel. 01180-23445-11954. HH VEEHOUDERS op bestelling te leveren, Koltec en Gallagher schrikdraad appa raten voor 220 V en op batte rij genap plastic, palen, draad en toebehoren. Agr. Handels bedrijf P. Cevaal Grijpskerke. Tel. 01180-23445-11954. TE KOOP: 2 luchtbandenwa gens (5 tons), Fordson-tractor, triltand cultivator, vier- veldstractoregge. Tel. 01130-2725. Lely roterra 300/32 hydr. hef Lely roterra 300/20 Rau Combi 270 cm zaaibedkombinatie Cappon cultirol 3m NIEUW Kverneland zaaibedkombinatie 450 cm NIEUW Nokkenraadzaaimachine 16-19-21-24 pijpen 3 m breed GLB 4-5 rijenfrezen aanaarders Rumptstad 5 rij rijenfrezen aanaarders PZ 21 m velspuiten PZ 12 rij rijenspuit hydr. hef Hassia 6/12 rij bietenzaaiers Vicon monozentra 6/12 rij bietenzaaiers Stanhay M I en M II zaaimachines, div. uitvoeringen Gruse 4 rijer aardappelpootmachine, vaste - hydr. bak SPECIALE PRIJS Amazone breedstrooiers SPECIALE PRIJS Div. gebruikte kunstmeststrooiers International 856 XLA 2300 uur International 844 FWD Comfort 2000 International 824 FWD kabine International 744 FWD kabine International 724 FWD kabine International 724 agrio S kabine International 624 agrio S beugel International 1246 FWD kabine International 533 kabine International 633 beugel en jas International 423 beugel en jas Ford 5000 winterjas en beugel Ford 4600 kabine Ford 3600 smalspoor MF 590 FWD 2 deurs kabine John Deere 2130 kabine Deutz 4006 beugel Unimog 50 pk Unimog 80 pk M.B.trac 700/800 Renault smalspoor R 60 Mechanisa tiecen trum Industrieterrein EINDEWEGE Tel. 01106-1592 - 1502 (Dhr. v.d. Salm) Tel. vert. 01102 - 1911 (Dhr. Harinck) Ri Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Smedinghuis, Lelystad De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is van plan diver se landbouwmachines en materialen te verkopen w.o.: wiel- trekkers, tuinbouwtrekkers, een landbouwrupstrekker (Cat. D4), maaidorsers, (New Holland 8080), hydraulische graaf machines, dumpers, trilapparatuur, grondbew. machines, kunstmeststrooier, zaai-spuit- en plantmachines, aardappel rooier (Amac), div. maaiapparatuur, landbouwwagens, kantoor- en schaftwagens, aggregaten, motorpompen, mo- torvlet, diverse onderdelen en kleinmateriaal etc. Kijkdagen 10,11, 12, 13,14 en 16 maart a.s. bij de Werktuig kundige Dienst, Bedrijventerrein "Noordersluis", Vaartweg 83 te Lelystad van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De inschrijving sluit op 18 maart a.s. om 12.00 uur. Kavellijsten schriftelijk aan te vragen bij voornoemde Rijks dienst, Postbus 600, 8200 AP Lelystad of ter plaatse af te ha len bij de Werktuigkundige Dienst, Bedrijventerrein "Noordersluis", Vaartweg 83 te Lelystad. 16 Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 16