Meer dan alleen 'n stille werkplek. OPSLAG OPMAAT! j"! HOEKMAN verzekeringen zlm AKKERBOUWBEDRIJF IN NOORD-GRONINGEN LANDBOUWSCHAP KARTERING AARDAPPELPERCELEN AKKERBOUWBEDRIJF Ford's nieuwe Super-de-luxe kabine biedt u komfort die de produktiviteit verhoogt bij BOUWLAND MUS ONROEREND GOED DIRKSLAND adverteren het medium uitstek VEILING BOUWLAND WAARDE Te koop aangeboden in pri ma staat verkerend akker bouwbedrijf groot plm. 61 ha. Uitstekende gebouwen, woonhuis 20 jr. oud, twee kap-schuur 40 x 35 m. Aan vaarding in overleg. Bel voor nadere informatie: U'S Tebbens Torringa Landbouwschap, Gewestelijke Raad voor Zeeland Te koop: 1e klas Meer dan alleen maar 'n goede traktor. KOOPSOMPOLIS Agrarisch bemiddelingsburo Zuurdijk Voor het district Zeeuwsch-Vlaanderen vragen wij in het kader van het Besluit Bestrijding Aardappelmoeheid een ge gadigde voor het in kaart brengen van aardappelperceien en het benamen van de geteelde rassen. De werkzaamheden zullen een perio de van 10 a 12 weken omvatten in de maanden juni - juli - augustus. Sollicitaties vóór 10 december a.s. te richten aan: Postbus 2133 4460 MC GOES van 51 ha. op Goeree Overflakkee Lichte kleigrond, afslibbaarheid 17-240/0. Vrijstaand woonhuis, in prima staat verkerende veldschuren met 1200 ton vorstvrije koeling deels mecha nisch, wagenhuis en aardappelbe waarplaats. Zeer goede drainage en verkaveling in twee tegenover elkaar gelegen percelen. Alle teelten zijn op deze uitstekende kleigrond mogelijk. Vrij van pacht en aanvaarding in overleg. Inlichtingen 's avonds tussen 19.00 en 22.00 uur. Tel. 01877-1309 De nieuwe Super-de-luxe kabine van Ford. Het eerste dat opvalt is de stilte. De rust. Een interieur met perfekte akoestiek. Want Ford specialisten ontwik kelden verbeterde metho den in geluidsisolatie. Het geluid van een groot prestatievermogen is in de nieuwe kabine drastisch teruggebracht, gemiddeld tot maar liefst 78 dB(A). Zo'n fluisterstille kabine heeft u nog nooit aange boden gekregen. En... hij kan geleverd worden op alle 4-en 6-cilinder Genera tie II traktoren. Maar de Super-de-luxe kabine is meer dan alleen maar een stille werkplek. Er is een overvloed aan ruimte in de nieuwe kabine. Voor hoofd, armen en benen. Om ontspannen te werken. Vanuit een super-komfortabele stoel, met verstelbare armsteu- nen en nog meer verstel- mogelijkheden voor optimaal komfort. Uitgebreide studie met betrekking tot de bestuur der en zijn traktor hebben geresulteerd in de Super- de-luxe kabine, met vlakke vloer, hangende pedalen en een verstelbaar stuurwiel. De bestuurder werkt in een komfortabele, natuurlijke houding. De nieuwe vloerschakeling ligt gemakkelijk in de hand. Evenals de bedie ningshendels voor de af- takas en de hydrauliek. En de veelzijdige de-luxe regelventielen zijn voorzien van kleurcoderingen voor eenvoudige bediening. Het instrumentenpaneel is overzichtelijk en gemakke lijk af te lezen. De kabine is kompleet uitgerust met o.a. een digitale ldok en AM/ FM radio met twee luid sprekers. En een prestatie meter/computer op de TW modellen. Zes invididueel afstelbare halogeen-schijnwerpers waarborgen een perfekte verlichting als het donker wordt. De totale kabine- hoogte is teruggebracht met het oog op lage door rij hoogten. Air-conditio ning is standaard op de 6-cilinder traktoren. En een daWuik op alle modellen. Komfortabel. Gemakkelijk. Produktief. Dat is de nieuwe Super-de-luxe kabine. Meer dan zo maar een fluisterstille werkplek. Het is de laatste evolutie in kabine-ontwerp. BeWjk de nieuwe Ford Generatie II traktoren. En de Ford Trak- tor-dealer, die er achter staat. PALLETS In- en verkoop van nieu we en gebruikte pallets Elke pallet uit voorraad leverbaar Ook kunnen wi| uw pallets repareren Pallets voor elk soort van opslag HOUTINDUSTRIE Spinnerstraat 19.7460 AC Rijssen Telex 44421 HOPAL vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 Notaris J.P.M. Sarneel te Kruiningen (gem. Reimerswaal) is voornemens t.v.v. de fam. van Houte op woensdag 3 december 1986 te 14.00 uur, in het Dorpshuis, Mauritsstraat te Waarde, in het openbaar te verkopen: a.d. Nolleweg te Waarde, kad. Waar de, sectie E nrs. 449, 450 en 451, te zamen groot 6.84.55 ha. Vrij van pacht te aanvaarden bij betaling koop som en onkosten. Lasten vanaf 1 jan. 1987. Herverkavelingsrente f 301,29 per jaar. Betaling koopsom uiterlijk 3 jan. 1987. Betaling onkosten binnen 8 dagen na toe wijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, Burg. Elenbaasstraat 16, tel. 01130-2620, alwaar tevens een kaartje te verkrijgen is. Vrijdag 21 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24