TOLSMA BEWAARTECHNIEK vmzmw VEILING WEILAND TE YERSEKE (met quotum) EEN PERCEEL WEILAND HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Meer dan ooit is Tolsma uw keuze als er bewaard moet worden. Voor alles wat u oogst. Met oplossingen naar maat. In een programma voor rendementsbewaring, dat volkomen is uitontwikkeld. Met als pa radepaard de Toltronic Bewaarcomputer. Vooreen perfekt geregelde bewaring met de beste techniek van vandaag. Maak een afspraak voor een demonstratie. Elk drainagesysteem vraagt om onder houd. En dat is zwaar en tijdrovend werk. Tenzij... Met PZ-drainreinigers gaat 't wel heel makkelijk. U bekijkt het, hoog en droog. Vanuit detrekkerkabine. Twee hydromotoren zorgen voor moeiteloos inbrengen en ophaspelen van de slang. De 13-gaats deelbare spuitkop garandeert een optimale reiniging. De 4- cylinder membraanpomp levert daarbij konstante druk. Drainreinigen met PZ: Een smerig karwei snel en schoon afwerken. Droge kippemest op afroep na oogst in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer met garanties Drijfmest WIJ LEVEREN NU UIT VOORRAAD Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS nieuvvTNDIJK 255664 HB GELDROP TEL 040854155 I elektromotoren Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal op donderdag 20 november 1986's morgens om 10.00 uur in "De Haven", Dreef 6, Yerseke, ten verzoeke van de Diaconie van de Hervormde Ge meente te Yerseke publiek verkopen: gelegen in de Yerseke Moer aan de Oost- hoeksewegeling, groot 3.52.10 HA Vrij te aanvaarden na betaling van de koopsom en onkosten. Het quotum op genoemd perceel bedraagt plm. 5100 kg per HA. Betaling koopsom: uiterlijk 19 december 1986 en de onkosten binnen 8 dagen na gunning. Lasten voor rekening koper vanaf 1 januari 1987. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, tel. 01100-32520. DEPERFEKT GEREGELDE BEWARING Tolnop keerwand. De enige in Nederland met: - voetplaat met ronde hoeken; - demontabele steun plus losse voetplaat; - voet plaat van 4 mm. dik;- afstandstangen en pennen 19 mm. dik. Dorpsstraat 92 4451 AC Hainkansiand (2101. Tal 01106 1201 y hydromotor 4-cylinder membraanpomp 110 l/min. mestbanktarief analyse nemen bij de afnemer met garanties Da's pas gemak! 24 TECHNISCH HANDELSBUREAU B.V. Arnesteinweg - Middelburg Tel. 01180-13192 Vrijdag 7 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24