81 Open dage spruitkool bij Nickerson- Zwaan! Nickerson-Zwaan verzekeringen zlm Adverteren doet verkopen VEILING BOOMGAARD WOLPHAARTSDIJK AGRARISCHE OVERPRODUKTIE KWALITEIT WORDT WEER BETAALD! Fouragehandel B.V. Duynie KOOPSOMPOLIS Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas Spruitkool Nickerson-Zwaan nodigt u uit voor de bezichtiging van spruitkool. Naast reeds lang bekende rassen kunt u een 5-tal veelbelovende nieuwe hybrides zien, waarvan de vroegheid varieert van zeer vroeg tot middenlaat. Bovendien tonen wij u een aantal nieuwe uien hybriden variërend van vroege rassen voor directe afzet tot late rassen voor bewaring. Eveneens zullen enige nieuwe prei rassen te zien zijn in het type blauwgroene herfst en blauwgroene winter. Onze vertegenwoordigers/advi seurs zijn ter plaatse aanwezig en geven u graag alle informatie. Een bezoek aan het demonstratieveld is zeker de moeite waard! U bent hartelijk welkom op: 7 en 8 november van 10.00 tot 16.00 uur op het demonstratieveld aan de Striepweg, zijweg van de Delingsdijk (dit is de verbindingsweg tussen Seroos- kerke en Brouwershaven). Voor belangstellenden wordt tevens dc garage Jac. Barendregt een demonstrc tie gegeven met Massey- Ferguson traktoren en Niemeyer ploegen. MOL PRODUCTS DOET ER IETS AAN! Mol Products BV te 's-Gravenpolder gaat de industriële verwerking van uien GROOTSCHALIG AANPAKKEN! Wij zijn dan ook geïnteresseerd in partijen veldsgewas uien van uniforme kwaliteit. Tevens bestaat de mogelijkheid voor meerjarige kontrakten. Wanneer dit u aanspreekt, verzoeken wij u kontakt op te nemen met: MOL PRODUCTS BV - 'S-GRAVENPOLDER AARDAPPELSTOOMSCHILLEN VERS MAISGLUTENVOER ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege Doorlopend te koop gevraagd UIEN, KNOLSELDERIJ WINTERPEEN v.d. Berge Yerseke b.v. Damstraat 80, 4401 AT Yerseke Tel. 01131-2238-2463 VEILING BOUWLAND TE 's-HEER HENDRIKSKINDEREN EEN PERCEEL BOUWLAND EEN PERCEEL BOOMGAARD vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 Zaden verkrijgbaar bij: Nickerson-Zwaan b.v. Sportlaan 3 1747 ZG Tuitjenhorn Tel.: 02269-1644 Vertegenwoordiger: J. de Visser Bruelisstraat 57 4421 CM Kapelle (Zld) Tel.: 01102-1482 m MOL PRODUCTS BV TELEFOON (01103) 2420 een bijprodukt van de aardappelverwerkende industrie, dat met succes wordt vervoederd aan met name mestvarkens en stieren. een succesvol produkt dat het gehele jaar verkrijgbaar is, met een hoog droge stof- percentage, een hoog energiegehalte en een uitstekende VEM/VRE-verhouding. Basis D.S.: 42% VEM: 450 VRE: 68 Tevens zijn wij leverancier van: BIERBOSTEL AARDAPPELSNIPPERS SNIJMAIS VOERAARDAPPELEN VOERUIEN AARDAPPELVEZELS PERSPULP ALLE SOORTEN HOOI EN STRO van 1e kwaliteit Postbus 86, 2400 AB Alphen a/d Rijn, Telefoon 01720-76742' VIV stand nr. 6209 Doorlopend te koop gevraagd: Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag import - Export - groothandel tel. 01155-2133-1835 Inkoper voor Zuid-Beveland Inkoper voor Noord-Beveland Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Gebr. Amperse, Kortgene tel. 01108-1858 b.g.g. 01108-2131 Notaris Mr. J.W. de Beijl, Voorstad 45, Goes, zal op vrijdag 28 november 1986 des namiddags om half 3 in het "Heer Hendrikhuis", Tewerfstraat te 's-Heer Hendrikskinderen, ten verzoeke van de Hervormde Kerk van 's-Heer Hendrikskinde ren, publiek verkopen: gelegen aan de Sinoutskerkseweg te 's- Heer Hendrikskinderen, kad. bekend ge meente Goes, sectie V nummer 137 ged., groot ongeveer 8.50.60 HA. Vrij te aanvaarden na betaling koopsom. RVK-lasten 167,12 per HA. Afslibbaarheid: plm. 35 a 40%. Betaling koopsom: uiterlijk 30-12-1986. Betaling onkosten: binnen 8 dagen na gunning. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, alwaar tevens een kaartje verkrijgbaar is, tel. 01100-32520. Notaris mr J. Gmelich Meijling te Kapelle is voornemens om op dinsdag 18 november 1986 om 14.00 uur in Hotel "Royal" aan de Le pelstraat 9 te Wolphaartsdijk, ten verzoeke van de heer C.J. Zegers, publiek te verkopen: nabij de Bijsterweg te Wolphaartsdijk, kadastraal bekend gemeente Goes sec tie AE nummer 187, groot 1 hectare 57 aren en 70 centiaren. Het perceel is ingeplant met de rassen: Benoni, Discouvery, Karmijn en Rode Boskoop. Vrij van pacht te aanvaarden na betaling. Betaling: Veilingkosten: 26 november 1986. Koopsom uiterlijk: 16 december 1986. Zakelijke lasten voor rekening van de koper vanaf 1 januari 1987. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris mr J. Gmelich Meijling, Biezeling- sestraat 9 (tel. 01102-331Ó). 18 Vrijdag 7 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18