Onderneem 't met de Rabobank. Alternatieve gewassen telen? heidemij verzekeringen zlm Adverteren doet verkopen wie adverteert, die profiteert drainage KOOPSOMPOLIS klM Door het gewijzigde EG-marktbeleid staat de teelt van eiwit- en oliehoudende produkten, onder andere veldbonen, volop in de belangstelling. Nieuwe gewassen bieden interessante perspectieven. Maar dan zijn bedrijfsaanpas- singen en een alternatief bouwplan nodig. Dit vergt investeringen met de nodige conse quenties op de korte en lange termijn. De Rabobank is als geen ander thuis in de akkerbouw. Bij de plaatselijke Rabobanken zitten specialisten die zulke investeringsplan nen vertalen in een passende financiering met een scherpe prijsstelling. De Rabobank is een deskundige gesprekspartner die, soms kritisch, maar met hart voor uw bedrijfstak, kiest voor een langdurige samenwerking. Zoiets mag u ver wachten van een n w coöperatieve bank. ndDODofln Tmm Doorlopend te koop gevraagd: Fouragehandel J. v/d Wege Reinigen is onze specialiteit A.C. VAN DER PEUL B.V. Breda Julianalaan 105, Tel. 076-223131 West Brabant J. Vloet Tel.: 01612-2423 Goes Vogelzangsweg 100 Tel. 01100-27410 Zeeuws Vlaanderen R v/d Plas Tel.: 01140-19153 Schouwen-Duiveland A. Markusse Tel.: 01871-2126 Overig Zeeland L.G. Goedhart Tel.: 01102-2063 vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 24 ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag import - Export - groothandel tel. 01155-2133-1835 Inkoper voor Zuid-Beveland Inkoper voor Noord-Beveland Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Gebr. Amperse, Kortgene tel. 01108-1858 b.g.g. 01108-2131 TE KOOP: 8 tons bietenwa gen 5 m, 2 vlakke 6 m. wa gens, Spijkstaal 3-zijdige kipwagen, 1 kipkar 5 ton. J.J.J. Dieleman, Biervliet, tel. 01152 - 1407. LANDBOUWERS. Laat uw aardappelen binnen de drie a vier weken na het binnenrij den gassen. Bel voor inlichtin gen Agrarisch Handelsbedrijf P. Cevaal, tel. 01180 - 23445 of 11954. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. Vóór al Uw BETONBORIN- GEN t/m doorsn. 300 mm. Bel 01658-2251. Te koop gevraagd: Alle soor ten hooi en stro, voeraardap- pels enz. tegen contante betaling. Wij bieden aan: Droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen, tel 08387-1298. Of M. Boonman, tel. 01195-928.' ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100-13602. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 ALLES OP gebied van schrik draad app. en afrasteringen (Callager). Fa. v. Eekeren, Wouw 01658-2251, Henk Bruijn Goes 01100-11042. VOOR AGRARISCHE taxa- ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm. dik kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v., 01131-2069, Yerseke. TE KOOP: vaste tand cultiva tors nieuw; 11 t 2,6 m. 1550,—; 13 t 3.0 m. 1750,—. Triltand cultivators nieuw; 3 m. 1175,met rol 1850,—; 3.25 m 1225, met rol 1900,Aardappel poederapparaat; Kverneland ploeg 4 schaar; Kverneland ploeg 3-schaar type E; 2 Rumptstad ploeg 2 schaar TW40; Niemeijer ploeg 2 schaar 1503; Gruse stortbun- ker nieuw GSB 500; Hercules duoband 2x6 m.; Miedema boxenvuller BV50; Miedema boxenvuller BV75; Amac stortbunker BLS; Vicon schudeg 3 m en 4.25; Veenhuis vacuumtank 68001. tandem; 9 t 2 m. cultivator; aardappel loofklapper 2 rij; weiland blo ter; PZ Strela's en HS 360; Le- ly centerliner CBH 1600; Ken achter lader. Landbouwme- chanisatiebedrijf P. van Eyze- ren b.v. Borssele tel. 01105-1436 of 1746. Vrijdag 31 oktober 1986 MET INGEBOUWDE INJEKTOR Gon. tel. 01100-21021 - Middelburg, fel. 01180-25251 - Terneuzen, 01150-19555 druk en water- hoeveelheid door middel van Servo Press tot 30"C warm water zonder meerprijs 160-1000 Uu, 10-180 bar, reinigen, ontvetten en desinfekteren. Verkoop Service Onderhoud

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24