BIFENIXU bestrijdt alle onkruiden agriben in wintertarwe Staalbouw IWEMOLIN MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN De specialist voor het bouwen van: drainage Uw wintertarwe schoon de winter NIX'N' is veilig voor uw in. graangewas. UIEN, KNOLSELDERIJ WINTERPEEN v.d. Berge Yerseke b.v. A.C. VAN DER PEUL B.V. ir. W. M. Markusse StlïDEDU )AI!l tI oE 5CEODE Bemiddeling taxaties en advies in onroerend goed Pachtzaken. Rentmeester, Ing. AJ. HOPSO Met meer dan 15 jaar ervaring. Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest Vloeibare schuimaarde. MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN BIFENIX'N' bestrijdt nJ. meer dan duist, kamille en muur; ook onder andere kleefkruid, ereprijs, paarse dovenetel en akkerviooltje worden goed be streden, mits toegepast na 20 oktober. Die mogelijkheid heeft u alleen BIFENIX'N"! met Om optimaal te profiteren van de brede werking van BIFENIX'N' adviseren wij u: Bij een vroege zaai (vóór ±20 oktober) even geduld te hebben met een bespuiting tot het tweebladstadium of later. U wordt dan beloond met het meest komplete resultaat op alle onkruiden. Als u zaait na 20 oktober, spuit dan BIFENIX'N' direkt na zaai en profiteer van de voordelen van BIFENIX'N'. /VjRIBEtl, dynamisch en deskundig in akker- en tuinbouw Doorlopend te koop gevraagd Damstraat 80, 4401 AT Yerseke Tel. 01131-2238-2463 F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 Reinigen is onze specialiteit. Wij verzorgen voor u graag machinale drainage en alle voorkomende grond- en verhardingswerken Voor inlichtingen bellen: MERTENS B.V. Uitvoerder: Rijks Middelbare Agrarische School Ravelijn de Groene Jager 8 4461 DJ Goes tel. 01100 -27203 Op 1 oktober j.l. heeft dé direkteur van onze school zijn functie neergelegd. Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit voor een bij eenkomst waarin afscheid van hem kan worden geno men. Deze bijeenkomst wordt gehouden op: vrijdag 24 oktober 1986 van 16.30-18.00 uur in Motel GOES A. Fokkerstraat 100 4460 AR GOES. A.vanderJagt adjunct-direkteur. Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 31-33 4423 AC Schore Telefoon 01102-14(9 Deskundig advies en begeleiding. Burghseweg 57.4328 LA Buigh-Haamstede. Tel. 01115 - 3424 Lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Wij plaatsen gratis mestopslagsilo's voor Uw bedrijfsoppervlakte. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 Breda Julianalaan 105, K» Tel 076 223131 I16I(I6II1IJ Goes Vogelzangsweg 100 Tel. 01100-27410 West Brabant J. Vloet Tel.: 01612-2423 Zeeuws Vlaanderen R v/d Plas Tel.: 01140-19153 Schouwen-Duiveland A. Markusse Tel.: 01871-2126 Overig Zeeland L.G. Goedhart Tel.: 01102-2063 Geduld is letterlijk 'n"schone"zaak met Bifenik'fi' AGRIBEN NEDERLAND B.V. Postbus 209, 4870 AE Etten-Leur, Tel. (01680) 28920. Agriben staat midden in de wereld van akker- en tuinbouw. Agriben leeft mee, denkt mee, werkt mee. In de vorm van advies, begeleiding en ontwikkeling van nieuwe, effektieve BIFE gewasbeschermingsprodukten. NIX'N' is er een voorbeeld van. agribenvoor een gezonde groei Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: REINIGEN DOORMIDDEL VAN SERVOPRESS Wateropbrengst en werkdruk regelbaar met het pistool. Zoals gas geven in uw auto regelt u druk- en wateropbrengst. Een Kflrcher wereldprimeur VOORDELEN SERVOPRESS Gering energie- relnlglngsmlddel- water- en brandstofverbruik Kortere reinigingstijden. Verkoop Service Onderhoud Goes, tel. 01100-21021 - Middelburg, tel. 01180-25251 - Terneuzen, 01150-19555 Tholenseweg 29, C.P. van der Vorst 4661 PB Halsteren Binnenpad 12, Halsteren tel. 01641-2407 tel. 01641-3314 24 Vrijdag 17 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24