'n komplete onkruidbestrijder in het najaar jfvSnte' Slfenixn mm m LUXAN - samen met de coöperaties goed voor het beste resultaat Met Bifenix'N' kunnen nu ook reeds in het najaar kiemende probleemonkruiden worden bestreden, zoals kleefkruid, kamille, ereprijs, paarse dovenetel en akkerviooltje. Bovendien is Bifenix'N' op alle grondsoorten een duistbestrijder bij uitstek. Ook windhalm en straatgras krijgen geen kans. KortomUw graan gaat schoon de winter in. Een uitstekend "duistmiddel". Breedwerkend tegen kleefkruid, ereprijssoor ten, kamille, muur, paarse dovenetel en akker viooltje in het najaar. Een veilig middel voor alle wintertarwerassen. Kan direkt na zaai of na opkomst vanaf 2- bladstadium worden gespoten, nachtvorst is geen bezwaar, de bodem is dan bezakt, de onkruiden zijn gekiemd en de werking van het middel wordt dan optimaal benut. Kan ook over de vorst woraen gespoten. Even tueel kan om bevriezing van de spuitvloeistof te voorkomen 1 kg ureum per 100 liter spuit vloeistof worden toegevoegd. Bij late zaai vanaf 20 oktober kan direkt na zaai worden gespoten en wordt het perceel vrij van onkruid gehouden tot einde van de winter. Bifenix'N' is een veilige basisbespuiting. 3BÏV. LUXAN ontwikkelt, produceert en löjifeMjueert gewasbeschermings middelen die zijn afgestemd op de behoefte van de Nederlandse markt. Door voortdurend onderzoek met eigen produkten èn produkten die elders in de wereld zijn ontwikkeld komen voor de Nederlandse boer en tuinder regelmatig nieuwe produkten beschikbaar, produkten die essentieel zijn om de produktie van de gewassen op een kwalitatief en kwantitatief hoog peil te brengen. Bifenix'N' is één zo'n produkt, daarnaast zijn vele andere Luxan- produkten bij de coöperaties verkrijgbaar. B.V. LUXAN Postbus 9 6660 AA Eist (Gld.) f3üif?QtiïjhSts?. ifenix

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24