"Urban is een baktarwe met top-kwaliteit die óók nog een goed teeltrendement geeft!" "Veecentrale neb" Agrarische Studiereizen 1986: Verzorgd reizen in vertrouwd gezelschap Dat zegt akkerbouwer L.Tonkes-uitZeewolde over-de - door hem geteelde Urban baktarwe. "Urban is een korte, zéér stevige wintertarwe, door z'n goede lichtdoorlaat erg geschikt als dekvrucht Urban is bijzonder gezond, spuiten hoefje bijna niet". Naast de goede teelteigenschappen en de uitstekende korrelopbrengsten heeft Urban de beste bakkwaliteit; een zéér hoog valgetal, een bijzonder hoge sedimentatiewaarde en de beste deeg- en broodkwaliteit. Niet voor niets werd Urban in Duitsland geplaatst in de hoogste (A9) kwaliteitsklasse! Vraag uw zaaizaadleverancier om meer informatie over de teelt van Urban. Of bel: GEERTSEMA ZADEN BV Telefoon: 050-18.32.33 Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege Doorlopend te koop gevraagd UIEN, KNOLSELDERIJ WINTERPEEN v.d. Berge Yerseke b.v. Damstraat 80, 4401 AT Yerseke Tel. 01131-2238-2463 BOXTEL Voor Zw. eilanden H. SMET Eikenlaan 34, KOEWACHT 01146-1210 De heer Bosma heeft een uiterst gezond bedrijf. En hij werkt hard om dat zo te houden. Maar natuurlijk komt eens de tijd dat hij zijn florerende bedrijf uit handen moet geven. Zelf wil hij dan verzekerd zijn van een oudedag met financieel ruime armslag. Bij Amro gaven we hem tot volle tevredenheid advies wat hij tussen nu en straks kan doen om zijn doel te bereiken. Dat betekende o.m. dat wij hem erop wezen hoe hij gebruik kon maken van bepaalde fiscale aftrekmogelijkheden. Bovendien konden wij hem als grootste bank op het gebied van effecten met goed gefundeerde beleggingsadviezen van dienst zijn. Steeds meer agrarische ondernemers doen een beroep op onze bank. Bij Amro nemen we de specifieke bedrijfssituatie als uitgangs- punt. Want goed, zakelijk samenspel is bijna ondenkbaar zonder maatwerk. AllHX) Bi»* In 1986 nog twee mogelijkheden voor deelneming aan een geheel ver zorgde en begeleide Agrarische Stu diereis: Londen, 29 november - 2 december, T-daagse reis "per treiriT ~nacfiTboot,~ bus. In het programma o.a. bezoek aan de Royal Smith field Show, de uitgebreide landbouwmachine tentoonstelling met veekeuringen; bezoek aan groot agrarisch bedrijf met lunch, uitgebreide stadsrondrit met bezichtiging van belangrijke monumenten; overtochten Hoek van Holland-Harwich vv met over nachting in komfortabele twee persoonshutten. Londen is al echt gezellig en sfeervol verlicht voor de naderende feestdagen. Voor beide reizen zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie, uw aanmel ding of overleg kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Stu diereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arn hem, 085 - 512087, tussen 08.00 en 18.00 uur. Wenen, 5-9 november, 5-daagse vliegreis, vier overnachtingen in bui tengewoon goed hotel, kompleet programma met o.a. stadsrondrit, Schloss Schönbrunn, wandeling door de oude binnenstad van We nen, tocht door het Wienerwald, tocht door de Wachau met bezoeken aan agrarische bedrijven, foklore- avond met muziek, dans èn wijn, be zichtiging van het Stift van Melk aan de Donau, operette-voorstelling en de demonstratie in de Spaanse Rij school. Vijf volle dagen genieten van de prachtige stad Wenen met om geving. Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag import - Export - groothandel tel. 01155-2133-1835 Inkoper voor Dhr. D. Nijssen, Yerseke, Zuid-Beveland tel. 01131-3335 Inkoper voor Gebr. Amperse, Kortgene Noord-Beveland tel. 01108-1858 b.g.g. 01108-2131 Voor aanschaf en afzet van: ClICCbC MESTVARKENS KALVEREN GEBRUIKSVEE BUITENLANDS VEE SLACHTVEE VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 óöVi rtdtiuiÜil Vi JAiiüÜf

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21