VOO It »e Vit Oil \Y Tijden; verleden tijd, tegen woordige tijd, toekomstige tijd GRONDBEWERKING Reesink nv lv Herwaardering van Arbeid Kipfilets in gesmoorde peertjes \S:-r\ P'-Umt -nr In het spoor van de Liefde LAAT UW HANDELAAR OF IMPORTEUR UITLEGGEN WAAROM KUHN KEIHARD DE BESTE IS VOOR HET ZWAARSTE WERK onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Het zijn begrippen die te maken hebben met taalgebruik en met de techniek van het taalgebruik. Als we dat leren/leerden op school dan telt alleen het foutloos gebruik en de schrijfwijze van de taal. Na de schooltijd kan dat veranderen. Het zijn dan geen regels meer om zinnen te ontleden en om het juist plaatsen van een woord. Het gaat dan meer om hoe het: was - is - zal zijn. Storm Over tijd en getijden denken we bij het aanschouwen van de laatste fase van de Deltawerken. De feestelijke ingebruikneming van de Stormvloedkering in de Oosterschelde. ZEELAND VEILIG! Dat zegt dan meteen dat Zeeland dus NIET VEILIG was tot voor 4 oktober 1986, in het verre of minder verre verleden. Heel veel Er is veel over gesproken en geschre ven in de tijd na de ramp in 1953. Er waren velen voor en evenzo velen te gen deze waterkering. Nu stonden er borden langs de weg met de kreet om ZOET water voor de landbouw. Alle argumenten die voor of tegen waren hebben in de laatste jaren pennen in beweging gebracht. Kranten gaven alle informatie zoals die op hen overkwam en de landbouw en de wa terschappen deden het op hun wijze tot het besluit viel dat het moest worden zoals het nu is. Feest Het is een groot feest geworden met een ongelooflijke hoeveelheid gasten en met enorm veel op het program- ma. Ook daarvan zullen de kranten vol staan en ieder heeft het ook thuis kunnen volgen bij de radio of aan de T.V. Maar je kunt over veel meer denken bij de tijden in deze dagen. Een groot deel van het geboden pro gramma was over: oude ambachten, volksdansen, volkskunst, kleder drachten en daarbij was het kant klossen in het geheel niet vergeten. Ook het ringrijden te paard, muziek door verschillende Zeeuwse or kesten, klompendansers en tot slot vuurwerk. Drachten Als je zo rondloopt en kijkt naar van alles dan zie je (zag je) de verschil lende drachten van de Zeeuwse ei landen op het terrein rondlopen. Bo ven op het dak van het Topshuis werd düQLde kaasmeisjes aan de ho- ge gasten hapjes aangeboden. Deze zijn dan niet in Zeeuwse dracht, maar in een voor reklamedoeleinden samengesteld kostuum dat lijkt op Volendam en/of Marken maar het geen van beide is. Daar sta je dan toch even bij stil. Niet dat het zo erg is maar met al die hoge gasten in Zeeland, was er dan geen echte Zeeuwse geweest? Er liepen op het terrein genoeg leuke jonge Zeeuwsen rond. Maar dat is niet aan de orde nu. Modern Als we kijken naar de mode door de eeuwen heen dan zien we daarin gro te veranderingen. De kleding past zich aan aan de wensen van de tijd en aan het beeld van de tijd. Een kijkje in een museum naar onze eigen klederdracht toont al dat ook daarin wel het een en ander is veran derd in de loop der tijden. En we willen niet terug naar die 'goeie ou we tijd', maar iets moois behouden dat doen we wel. We kleden een pop aan in de dracht van onze voor ouders en zetten die te pronk. En dan denk ik: kan het? Ja, zou het niet kunnen dat we een moderne Zeeuwse dracht kregen die we overal kunnen tonen. Zoals men b.v. in Noorwegen heeft, een moder ne Noosse dracht die je op alle grote feesten ziet en waarbij elke streek tockiets eigens heeft behoudep? Er zou iets te maken moeten kunnen Geen gemakkelijk onderwerp. Waardering voor werk in de vorm van loon en promotie kennen we wel. Maar hoe staat het met de waar dering voor het werk thuis en het ve le vrijwilligerswerk. Waardering voor al dat werk wat voor niet wordt gedaan blijft vaak ver beneden de maat. Zou het kunnen dat dat soms ook wel ons eigen schuld is? Als huisvrouw-bestuurslid kwam ik op deze gedachte door het volgende miw Een goed fruitjaar! Ja! Maar dan wel dankzij de goede zorgen en aandacht van de kwekers die toch ook dit jaar weer vele vijan den kenden zoals hagel, droogte, wind, vocht, insekten, enz. On danks dat hebben ze toch een goed produkt op de markt weten te brengen. Vandaar onze keuze uit dit grote skala van fruit; we pikten er voor u de stoofpeertjes uit. 4 personen: Neem 1 kilo stoofpeertjes (Gieser Wildeman), 50 gram suiker, 1/4 liter bessensap, 1/4 liter rode wijn, 2 theelepels kaneel, 1/2 theelepel kruidnagelpoeder, 1/4 theelepel gemberpoeder, 1 zakje vanillesuiker en iets aardap pelmeel. Schil de peertjes, halveer ze in de lengte en boor er met de aardap- pelboor de klokhuizen uit. Meng de suiker met de kaneel, de kruidnagel, de gember en de va nille en werk deze melange door de droge peertjes. Laat dit even staan. Zet ze vervolgens op met zoveel water dat ze voor de helft onder staan en voeg er de 1/4 liter bes sensap en de 1/4 liter rode wijn bij. Breng ze snel aan de kook, temper de warmtebron en laat ze in 2 a 3 uur gaar smoren. Bind ze op het laatste moment af met wat in koud water opgelost aar dappelmeel (redelijk dik), en roer er voor het serveren een kluitje roomboter door. Maak een beslag van de volgende ingrediënten: 150 gram bloem, 1 ei, snufje zout en 1 fles licht bier en laat het even rusten. Droog in tussen twee kippeborsten (filets) goed af, kruid ze met kipkruiden en smeer ze licht in met mosterd. Haal ze even door de bloem en vervolgens door het bierbeslag. Frituur ze in 10 a 12 minuten (fri tuur op 175 a 180 graden Celsi us). Haal ze eruit, laat ze goed uitlekken en serveer ze met de peertjes. Geef er als garnituur aardappelkroketjes bij. M.A. van der Vliet voorval: Manlief kwam van zijn werk met de mededeling dat hij voor de volgende dag een afspraak had gemaakt voor familiebezoek. Nu wilde het geval dat ik een bestuurs vergadering had. 'Die zeg je toch af, het is toch maar voor die vrouwen- klub'. Kijk, tot dan toe gingen mijn aktiviteiten buiten de deur geruis loos aan hem voorbij. Hij vond het wel aardig een hobby waar je niet al te druk mee was. Maar nu door kruiste dat ineens zijn plannen en dan wordt het anders. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat deze 'baan' dan wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend en dat ook hier geldt afspraak is afspraak. Dat wij voortaan met eikaars agenda reke ning moesten houden. Na een beetje nagemopperd te hebben was hij het toch wel met mij eens. En zowaar, zijn belangstelling voor mijn werk nam toe en daarmee ook zijn waar dering. Veel vrouwen zijn geneigd om hun vrijwilligerswerk buiten de deur on dergeschikt te maken aan de ge zinsleden: die mogen er vooral geen hinder van ondervinden. Maar waarom eigenlijk. Onbekend maakt ook hier onbemind. De arbeid die wij verrichten, wat het ook zijn mag, is het waard om gezien te worden. En als je daar zelf waarde aan hecht en dat ook laat merken, zullen de ge zinsleden en anderen dat ook gaan doen en groeien we zo een stukje verder naar die herwaardering van arbeid. huisvrouw/bestuurslid Kursus erf beplanting en snoei De kursus erfbeplanting en snoei (zie ook deze rubriek in het nummer van 6 oktober jl.) wordt georganiseerd door de tuinkommissie i.s.m. de agrarische kommissie en de ZLM in West en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Opgeven vóór 15 november a.s., tel. 01177-1325. zijn en is er niet b.v. een mode ontwerpster/er, die zich daarmee eens bezig zou willen houden? Zelf doen Misschien is er wel een Plattelands vrouw die zelf iets kan. Probeer het eens op b.v. een pop, zeer velen be gonnen weer met het breien van kra- lenbeursjes. Zou dat een begin kun nen zijn? We zien uit naar uw inspiratie op dit gebied. En zo zie je maar waartoe een bezoek aan de Stormvloedkering in de Oosterschelde kan leiden. Het was een schitterende dag, echt heel feestelijk en prima georganiseerd. Maar ook iets om later nog eens op het gemak te gaan bezoeken en al is er dan geen groot programma rond om de Stormvloedkering het zal toch heel interessant zijn. P.J. de Rooy-Janse Het museum voor volkenkunde in Rotterdam is na een grondige ver bouwing weer voor publiek open. De tentoonstelling die er nu te zien is is een bezoek aan het museum zeker waard. Nederland en Japan, een halve we reld bij elkaar vandaan zijn hier te zien. De eerste ontmoeting tussen Nederlanders en Japanners was in het jaar 1600 toen het Rotterdamse schip 'LIEFDE' in Japan aankwam. Men wist in die tijd weinig of niets over Japan, de mensen aten met stokjes en dronken thee. De taal was onverstaanbaar. Op hun beurt werden de Hollanders in Japan aangeduid als roodharige vreemdelingen. Toch werd het juist de Hollanders als enige westerlingen toegestaan om ook na 1641 handel te blijven voeren met Japan, al moch ten de kooplieden niet buiten Deshi- ma komen. Dit kunstmatige eilandje in de baai van Nagasaki zou voor Ja pan twee eeuwen lang het enige venster op het westen vormen. Anno 1986 zijn Rotterdam en Kobe zusterhavensteden. In Nederland groeit de belangstelling voor Japan, niet alleen voor de technologische prestaties maar ook voor design en mode uit dat land. In hoeverre heb ben de twee kuituren elkaar beïn vloed sinds 1600? Met die vraag in gedachten heeft het Museum voor Volkenkunde het Spoor van de Lief de gevolgd. Van 6 september 1986 tot en met ja nuari 1987 brengt een ekspositie van ongeveer 500 voorwerpen, waaron der een honderdtal unieke oude stukken uit Japanse musea, de we reld van de Liefde en Deshima en het eeuwenlange spoor van kuituur- historische ontmoetingen in beeld. FREZEN Van 0,8 tot 3,05 m. steunwielen zware konstruktie tandwielaandrijving schakelkast bij EL 100 N met doorgaande aftakas: 8 rotorsnelheden 101-122- 187-189-225-228-344-413). Tandwielaandrijving EL. ROTORKOPEGGEN Van 2,5 tot 4,5 meter. zware konstruktie dikke bodemplaat dubbele kegellagers tandhouders met verzonken bouten schakelkast met doorgaande aftakas (type HR 300: 8 rotorsnelheden 118-156-216-218-286-289-400-530) Doorsnede HR. het merk met de vele EXTRA'S IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: Postbus 20 - 7200 AA ZUTPHEN Telefoon 05750-85551. Telex 49136 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19