Een uitstekende combinatie van hoge opbrengst en goede bakkwaliteit Nieuw in de Nederlandse Rassenlijst Een zeer produktieve wintertarwe met bijzonder stevig stro. CEBECO-HANDELSRAAD Afd. Zaaizaad en Pootgoed Postbus 182,3000 AD Rotterdam Telefoon 010-4544911 Onkruiden verschijnen reeds in het najaar Belangrijke onkruiden als duist, windhalm, muur, kamille en ereprijs worden met®Tribunil, toegepast kort na het zaaien,eenvoudig en doeltreffend bestreden. Toepassingsmogelijkheden in wintertarwe en wintergerst Tribunil is veilig in alle wintertarwe- en wintergerstrassen, ook op de lichtste grondsoorten. Goede onderzaaimogelijkheden Najaarstoepassingen met Tribunil bieden de gelegenheid met goed succes een onderzaai van raaigrassen en rode klaver uit te voeren. GMNT£ TAURUS Granta en Taurus. Een rendabel koppel. Zaaitijd=THbuniltijd Bayer VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15