BEWAARTECHNIEK CHV. VERHAAT kogellagers rollagers naaldlagers lagerhuizen Uienrooidemonstraties onder ideale omstandigheden CHV/ gropatax Voorkom spuitsporen LANDBOUWVENTILATOREN A N ventilatoren. Capaciteit van 4400 tot 75.000 m3/h. capac IMAG beproefd. VENTILATIEKANALEN (i !i [t Driehoeks ventilatiekanalen. Spiro ventilatiekanalen. KEERWANDSYSTEMEN Demontabel. Hoogtes 3. Vk en 4 mtr. MEET EN REGELAPPARATUUR Insteek thermometers. Digitale thermometers. igj Differentiaal thermostaten. Emi bewaarcomputer. Schakelkasten. ii REDAKTIE-ASSISTENTE landbouwgrond VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. 01196-13293 x Bon voor meer informatie Naam: I Adres: Plaats: I Telefoon: MET BEWAARTECHNIEK GEZOND DE WINTER DOOR Cehave nv Veghel TE KOOP Door inruil verkregen: CHV NU BIJ Onder gunstige weersomstandigheden vonden woensdagmiddag 8 oktober jl. de erkende landelijke demonstraties plaats van uienoogst- machines. Ondanks de drukte rondom de oogst van de aardappelen was de belangstelling groot. Vanuit het hele land en zelfs vanuit En geland en België waren ca. 400 a 500 loonwerkers, akkerbouwers en fabrikanten naar het demonstratieperceel te Oosterland (Schouwen- Duiveland) gekomen. Een vijftiental firma's demonstreerde er de re cente ontwikkelingen op het gebied van loofklappen, rooien en de kombinatie van beide in één werkgang. Bij de oogst van uien is de laatste ja ren in de mechanisatie een verdere specialisatie op gang gekomen. Voor het CAT te Goes, de Snuif, de Tak- organisatie Akkerbouw Zeeland, de Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting Schouwen-Duiveland en de Fe deratie Het Landbouwwerktuig vol doende reden om de verschillende methodes en technieken in een de monstratie met elkaar in kompetitie te brengen. Bij het loofklappen is er de laatste jaren een ontwikkeling waarbij het geklapte loof via een zij af-voer wordt verwijderd. Hierdoor wordt versme ring van het produkt dat vooral on der nattere omstandigheden ge schiedt voorkomen. Naast de grote rooimachines van de loonwerkers die uiteraard een grote kapaciteit per uur hebben waren er op het veld toch nadrukkelijk ook kleine, specifiek op het rooien en loofklappen van uien afgestemde machines aanwezig. De heer L.E. Blikman van het SNUIF: "Deze kleine rooiers en loofklappers heb ben weliswaar een geringere kapaci teit maar het werk dat ze maken is evengoed en doordat de prijs interes sant is (voor ca. 25.000,heb je een rooier en een klapper), kan de individuele boer (eventueel samen met een kollega) al gauw tot aan schaf van deze machines overgaan. Voordeel is dat hij dan altijd kan oogsten op het moment waarop dat het meest gunstig is en dat moet uit eindelijk een positieve uitwerking hebben op de kwaliteit van het pro dukt." Bij de rooibek zijn de laatste jaren ook wat veranderingen aangebracht. Zo heeft enkele jaren geleden de vierkante rooistaaf zijn intrede ge daan. Op zachte grond maakt deze machine zeer schone zwaden. Na deel is, aldus de heer Blikman, dat deze zwadrooier, waarbij de staaf de uien als het ware van onderaf om- drukt, ongeschikt is om ingezet te worden op zwaardere gronden. Dan treedt teveel kneuzingen op. Bij de uienoogst lijkt het klappen en rooien in één werkgang wat meer op gang te doen. Toch stelden enige loonwerkers zich sceptisch op tegen over deze ontwikkeling: of het klap pen of het rooien gaat in te höog of te laag toerental en daardoor wordt volgens hen geen goed resultaat ver kregen. Opvallend bij het rooien van het overigens nog vrij groene gewas, was dat relatief veel werktuigen op te brede banden stonden. 8.3 is maximaal maar er reden er met 9.5 en zelfs 11Daardoor werden te veel uien gekneusd en stuk gereden. Ove rigens zijn smalle banden in ons land praktisch niet meer verkrijgbaar. Voorts merkten enige attente toe schouwers op dat sommige loofklap pers helemaal open waren. In feite een gevaarlijke situatie. Schadevergoeding gevraagd voor vernietiging Nederlandse schapen. De Nederlandse Euro parlementariër Teun Tolman (CDA) heeft dinsdag in schriftelijke vragen aan het Europese Commissie aange drongen op schadevergoeding voor de Nederlandse en Belgische scha pentransporten, die vorige week in Frankrijk werden vernietigd. Ver ontwaardigde Franse landbouwers openden de deuren van verscheidene vrachtwagens, omdat zij te lage prij zen krijgen voor hun eigen dieren. Volgens Tolman moeten er maatre gelen worden genomen om de scha- pemarkt uit het slob te halen, maar dient er ook een schadevergoeding te komen voor de slachtoffers van "dergelijke wandaden". -'W/ma CHV. m a *1 postbus 200,5460 BC Veghel Telefoon 04130-82360 zuidelijke landbouw maatschappij De Zuidelijke Landbouw Maatschappij (ZLM) vraagt op de redaktie van het ZLM Land- en Tuinbouwblad wegens vertrek van de huidige medewerkster een Bij deze veelzijdige funktie behoren onder meer de behandeling van post en telefoon gesprekken, het bijhouden van de agenda, het uitwerken van marktberichten en de verzor ging van het archief. De redaktie-assistente moet in het bezit zijn van minimaal MAVO-diploma, de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen, goed kunnen typen en beschikken over goede kon- taktuele eigenschappen. Leeftijd 20 jaar. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de sekretaris van de ZLM, Postbus 2116, 4460 MC Goes. Bureau voor taxaties, onteigeningen en bemiddeling voor agrarische objecten. 5 ha. goede onder Brouwershaven "Den Osse" Inlichtingen Gropatax - Goes tel. 01100-21010 J. Vroegop 01682-2373 Amac stortbak BLS 4 rol. Taarup loofklapper 2 r. Grimme bunkerrooier 2 r. Climax telescoopband CD 45. Herder Poederapparaat. Roger zaaimachine 4,5 m. 37 r. Roger zaaimachine 6 m. 48 r. pneum. Bergmann bunkerrooier K60E 1 r. Breston Zelfrijdende aardappel- opschepmachine. Unsinn bietenlader RAS 79. Unsinn bietenreiniger 10 t/uur. Bergmann wagenrooier K 125, 2 r. Hofstede boxervuller. Tegen zeer scherpe prijzen: Climax boxenvuller CB 65 ZC. Climax stortbak CSB 700. Climax hallenvuller CTHV 1100 K. Cehave nv Steenbergen. Telefoon 01670- 64591/64412. FAC Technisch Handelsbureau B.V. 14 Arnesteinweg 18 - Middelburg - tel. 01180-13192 VRIJDAG 10 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14