Een uitstekende combinatie van hoge opbrengst en goede bakkwaliteit Vatl Ce^ert^era eco-Han^.s Nieuw in de Nederlandse Rassenlijst Een zeer produktieve wintertarwe met bijzonder stevig stro. ei CEBECO-HANDELSRAAD Afd. Zaaizaad en Pootgoed Postbus 182,3000 AD Rotterdam Telefoon 010-4544911 Onkruiden verschijnen reeds in het najaar Belangrijke onkruiden als duist, windhalm, muur, kamille en ereprijs worden met®Tribunil, toegepast kort na het zaaien,eenvoudig en doeltreffend bestreden. Toepassingsmogelijkheden in Goede onderzaaimogelijkheden wintertarwe en wintergerst Najaarstoepassingen met Tribunil bieden de Tribunil is veilig in alle wintertarwe- en gelegenheid met goed succes een onderzaai van wintergerstrassen, ook op de lichtste raaigrassen en rode klaver uit te voeren, grondsoorten. TAURUS Granta en Taurus. Een rendabel koppel. Zaaitijd =Tribunil tijd Bayer 32 VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 32