De besturingen van To/sma C. VERMEULEN B.V. Automatisch de beste. GEBRUIKTE TREKKERS: Staalbouw IWEMOLIN TOLSMA BEWAARTECHNIEK "Urban is een baktarwe met tóp-kwaliteit die óók nog een goed teeltrendement geeft!" MECHANISATIEBEDRIJF 'DIE P/ I 101 NI /E[R/S/ Omdat voorsprong bewaard moet blijven. De specialist voor het bouwen van: Dat zegt akkerbouwer L.Tonkes uit Zeewolde over de door hem geteelde Urban baktarwe. "Urban is een korte, zéér stevige wintertarwe, door z'n goede lichtdoorlaat erg geschikt als dekvrucht. Urban is bijzonder gezond, spuiten hoefje bijna niet". Naast de goede teelteigenschappen en de uitstekende korrelopbrengsten heeft Urban de beste bakkwaliteit; een zéér hoog valgetal, een bijzonder hoge sedimentatiewaarde en de beste deeg- en broodkwaliteit. Niet voor niets werd Urban in Duitsland geplaatst in de hoogste (A9) kwaliteitsklasse! Vraag uw zaaizaadleverancier om meer informatie over de teelt van Urban. Of bel: GEERTSEMA ZADEN BV. Telefoon: 050-18.32.33 Ford 8700 4 w dr. super Cab. Ford 6710 2 w dr. Super Cab. 455 uur Ford 6600 2 w dr. Bril cab. dual power- stuurbekr. Ford 6600 2 w dr. Bril cab. dual power- stuurbekr. Ford 5000 4 w dr. Bril cab. Ford 5000 2 w dr. Bril cab. Ford 5000 2 w dr. Bril cab. Ford 5000 2 w dr. sirocco Ford 5600 2 w dr. Super Cabine dual power- stuurbekr. Ford 5600 2 w dr. Super Cab. stuurbekr. Ford 4600 2 w dr. Super Cab. stuurbekr. Ford 4000 2 w dr. Bril cab. Ford 4000 2 w dr. Bril cab. Ford 3600 2 w dr. sirocco op 11-32 banden Ford 3000 2 w dr. Ford 2000 2 w dr. met sirocco Ford Super Dexta Ford Super Dexta Ford 7000 2 w dr. met cabine MF 590 2 w dr. met cabine/frontlader en riek Eicher werktuigendrager Ursus 60-35 met cabine Hennequinstraat 1, Oostburg tel. 01170-3255 Crijnssenstraat 1, Axel tel. 01155-1845 vert. T. de Jonge, 01170-3071 1954: Tolsma krijgt patent op een door hem ontwikkeld besturingssysteem voor de aardappel- bewaring. 1980: na ook al de elektronika in de bewaartechniek- te hebben geïntro duceerd, heeft Tols ma de primeur van de afstandsbesturing. 1982: Tolsma presenteert de be- waarcomputer en breidt deze in 1983 uit met een boek- houd-unit. Sinds we al weer 30 jaar geleden begonnen met de automatisering van de bewaring zijn we hierin automatisch de beste gebleven. Dat geldt voor de Tolsma- Starcontrol, ons goedkoopste elektronische besturingspaneel met differentieel- thermometer en doorbouwmogelijkheden, tot en met het beste van het beste, de bewaar- computer. Met Tolsma stuurt u regelrecht aan op het hoogste resultaat. Altijd! ACIFIT ACCU'S Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken Traktoren, Auto's, Kranen Combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE, Kloetinge. Tel. 01100-13602. SCHAPENFOKKERS. Te koop: beste Texelse ram reser vekampioen '86 wegens fam. teelt en VA jaar ram. Beste ramlammeren en nog enkele ooilammeren dit alles veel pref. bloed. Tel. 01189-1305. TE KOOP: beste bonte en zwartbles fokram- men 2 en 3 lingen. Van zeer melkrijke moeders. J.C. Snoep. 01687-2380 b.g.g. 01687-3323 of 2404 niet op zondag. Tractoren Werktuigen VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland tel. 01877-1309. TELEFOONINSTAL- LATIES en telefoon- hulpapparatuur voor be drijven en particulieren. Becotex Telecommuni catie - Yerseke. Telefoon 01131-2406. Stortbak Amac BLM met 6 rollen; Miedema SB 25 met 6 rollen; duo Miedema 2 x 6 m; Mullié kipwagen 12 ton tan dem; Hercules 8+10 ton tandem. Tel. 09-3237734013. J. Anné - Kieldrecht. Voor al Uw BETONBOR1N- GEN t/m doorsn. 300 mm. Bel 01658-2251. ALLES OP gebied van schrik draad app. en afrasteringen (Callager). Fa. v. Eekeren, Wouw 01658-2251, Henk Bruijn Goes 01100-11042. SLACHTKUIKENSTROOI- SELMEST met GEGARAN DEERDE GEHALTES! DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935 GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed Dirksland, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. KUILPLASTIC WIT, zwart t/m 12 mtr. breed. Tuinbouw- plastic, bouwfolie, bindmate- rialen en wildafweernetjes voor de fruitteelt, gewasbe schermingsmiddelen en gron- dontsmetting. M. de Witte 's Gravenpolder 01103-1245. TOLSMA TECHNIEK B.V. POSTBUS 165, 8300 AD EMMELOORD. TEL.: 05270-14755. 28 TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 28