GEERTSEMA ZADEN BV J.B.C. Bolt, Garsthuizen. Kraka baktarwe is toegelaten tot de rassenlijst voor 1987! Kraka heeft de allerbeste bakkwaliteit en zeer gunstige teelteigenschappen voor alle grondsoorten. Kraka heeft sinds kort een belangrijke plaats in het granenbouwplan van akkerbouwer J.B.C. Bolt in Garsthuizen. De heer Bolt heeft het afgelopen teeltjaar bijzonder goede ervaringen opgedaan met Kraka. Hij vertelt: "Ik heb m'n Kraka vorig jaar begin oktober gezaaid op voorvrucht aardappelen in een perceel van 20% afslib- baar. De stand van het gewas was voor, tijdens en na de winter zeer goed. Kraka is erg winterhard gebleken. Al met al gaf Kraka een mooi gelijkmatige opkomst en groei te zien, en gaf een'mooi gesloten gewas. M'n Kraka is erg gezond gebleven en kon duidelijk met een bespuiting minder toe dan m'n andere tarwe. Naast de plezierige teelteigen schappen is Kraka ook nog een échte baktarwe, die een uitstekende korrelopbrengst levert!". Bij de juiste groeibesturing geeft Kraka op alle grond soorten een uitstekende korrelopbrengst. Kraka is een vrij lange redelijk stevige wintertarwe. Een goed zaaibed en een niet al te late zaai geven de beste resul taten. Stikstof dient voor een optimaal resultaat in meerdere trappen toegediend te worden, waarbij de eerste gift niet hoog hoeft te zijn. Kraka heeft een formidabele vorst- resistentie. Het gebruik van groeiregulatoren is aan te bevelen. Een intensieve ziektebestrijding is bij Kraka over bodig. Kraka is goed resistent tegen meeldauw en gele roest, en niet gevoelig voor bladvlekkenziekte en kafjesbruin. Kraka verdraagt toepassing van alle in ons land gebruike lijke herbiciden. De korrelkwaliteit, deegverwerkbaarheid en broodkwaliteit van Kraka zijn uitzonderlijk goed. Kraka is de best bakkende wintertarwe in de rassenlijst. Naast een zeer hoog valgetal en een uiterst hoge sedimentatiewaarde heeft Kraka bij de juiste teeltwijze een erg hoog eiwitgehalte. Om een optimaal eiwitgehalte in de korrel te bewerkstelligen verdient het aanbeveling een extra overbemesting toe te dienen. Vanwege z'n uitmuntende kwaliteit valt Kraka onder de certificatenregeling voor kwaliteitsgranen. Vraag uw zaaizaadleverancier naar Kraka baktarwe. Hij kan u Kraka uit voorraad leveren. Voor meer informatie over Kraka wintertarwe kunt u bellen met: Postbus 405 9700 AK Groningen Telefoon: 050-183233 Telex: 53099 grtsm nl „Kraka is een gezonde baktarwe met een prima opbrengst!"

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22