EEN KIPWAGEN OF MENGMEST- VERSPREIDER KOPEN, informeer naar P. VAN EIJZEREN B.V. Wintertarwe met onbetwist de allerhoogste opbrengst: Bakwaardig en goed wintervast dé nieuwe wintertarwe eerste** MENGMESTVERSPREIDER van 3.200 tot 20.000 I. Dealers gevraagd voor Zeeland Oostsingel 35 - 4454 AZ Borssele - telefoon 01105-1436 of 1746 Landbouw-mechanisatiebedrijf - Constructiewerk Obelisk wintertarwe is in 1986 opgenomen in de Rassenlijst. Nog geen enkel ras heeft een zó lovende pers gehad als Obelisk. De resultaten zijn er dan ook naar. Niet alleen de allerhoogste opbrengst, maar bovendien is Obelisk bakwaardig en komt dus in aan merking voor de certificaatregeling baktarwe. Obelisk biedt mogelijkheden als nooit tevoren: allerhoogste opbrengst, bakwaardig en goed wintervast. Zaai Obelisk en u kiest voor zekerheid en inkomen. De Rassenlijst be vestigt dat. A Z6LD€R BV OTTERSUM postbus 26 6590 AA Gennep tel. 08851 18144 Druk bezochte receptie ing. A.J. van Oijen Nieuwe direkteur Campina-divisie Obelisk Obelisk Gekweekt in samenwerking met Landbouwbureau Wiersum. Met een druk bezochte receptie werd afgelopen vrijdag 26 september in Boerderij Denissen te Berkel- Enschot het feit herdacht, dat het deze herfst 25 jaar geleden is dat de heer Van Oijen in dienst kwam bij de tuinbouwvoorlichting. Velen onderstreepten met een geluk wens bij dit jubileum hun waarde ring voor de voorlichter èn de per soon Van Oijen. Een vijftal sprekers uit overheid en groente- en boomteeltbedrijfsleven lichtte vanuit verschillende invals hoeken van de loopbaan van de jubi laris wetenswaardigheden toe. En dat er volop gedenkwaardige zaken waren om nog even bij stil te staan ligt bij iemand met een afwisselende staat van dienst als bij de heer Van Oijen voor de hand. Van Oijen is nu als bedrijfstakdes- kundige boomteelt en stedelijk groen verantwoordelijk voor de voorlichting in die sektoren in geheel zuidoost Nederland. Uit de vele enthousiaste reakties bij dit jubileum mag blijken, dat die verantwoordelijkheid bij Van Oijen in goede handen is. Dr. A.J. van de Ven (49) te Eindho ven is sinds medio september werk zaam als direkteur van de divisie Holland Canned Milk (HCM) van de koöperatieve zuivelonderneming DMV Campina bv te Veghel. De heer Van de Ven is na zijn studie in dienst geweest bij Unilever en Rank-Xerox. A.J. van de Ven 20 Nieuwe direkteur landbouwkundig onderzoek Met ingang van 1 januari 1987 zal prof.dr. K. Verhoeff worden be noemd tot direkteur landbouwkun dig onderzoek. Hij volgt dr. A.J. Wiggers op die met pensioen gaat. De heer K. Verhoeff (55) studeerde in 1955 af aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, waar hij in 1960 promo veerde. Hij bekleedt diverse funkties in we tenschappelijke kolleges, zo is hij onder meer lid van het bestuur van de Nederlandse organisatie voor zui ver wetenschappelijk onderzoek (ZWO). VRIJDAG 3 OKTOBER 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20