Over enkele weken start kursusseizoen P.O.O.C. Zeeland arminda Uitslag prijsvraag 'Wie wordt kampioen' bewezen betrouwbaarheid Iedere akkerbouwer die een royale plaats in zijn bouwplan inruimt voor ARMINDA, proficiat! Uw vertrouwen wordt gewaardeerd èn gehonoreerd. Ook in de toekomst. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL D. J. VAN DER HAVE B.V. POSTBUS 1 4420 AA KAPELLE/TEL. 01102-7911 Ook dit jaar weer is het Provinciaal Overleg Orgaan Cursusonderwijs in Zeeland, i.s.m. onderwijs en voorlichting er in geslaagd om met enkele nieuwe kursussen te starten. Hierbij kunnen we o.a. noemen de kursussen: koeling en bewaring van fruit en de vervolgkursus com- puterkunde, waarin o.a. gewerkt kan worden met het COMAK- en Miconetprogramma. Alle informatie hierover kunt u lezen in het kur- susprogrammaboekje 1986-1987. Dit boekje is gratis te verkrijgen bij het sekretariaat van de direkteur LaVo, tel. 01100-37133 of 37139. Kursusprogramma Hieronder volgt een beknopt overzicht van het kursusprogramma. De num mers achter de kursusplaatsen verwijzen naar de aanmeldadressen. Bij meer dere mogelijkheden op het dichtsbijzijnde adres aanmelden. Voor informatie kunt u terecht bij de agrarische scholen of de kursuskoördinator. Kursus Kursusduur Kursusplaats aan- Wie wordt kampioen van de Natio- ,nale Den Bosch? Die vraag werd de afgelopen weken ter gelegenheid van de grote nationale tentoonstelling Het Nederlandsche Trekpaard aan de lezers van de CLO-bladen 20. 21. basiskursus computerkunde vervolgkursus computerkunde 40 div. plaatsen 6 40 Vlissingen, Terneu- zen, Goes 2 22. omgaan met trekkers voor dames 1 dag Schoondijke 5 kursus speciaal voor agrarische vrouwen kursus in Hulst speciaal voor agrarische vrouwen Aan de Praktijkschool Schoondijke kan men nog terecht voor 1- en 2-weekse kursussen o.a.: erf en gebouwen, elektriciteit 220V en 380V, maaidorsmachi- nes, hydrauliek en pneumatiek, motorenonderhoud, elektrisch lassen en trek kerrijbewijs. Aanmeldadressen: in lesuren melden T booglassen voor beginners 72 Kapelle 1 Schoondijke 5 2. booglassen v. gevorderden 72 Kapelle 1 Schoondijke 5 3. autogeen lassen 72 Schoondijke 5 4. steen- en cementwerk 70 Kapelle 1 Schoondijke 5 5. motorengebruik 72 Schoondijke 5 6. trekkeronderhoud 54 Schoondijke 5 7. paardenhouderijcursussen div. afh. v. aan meldingen 1 8. bijenteeltcursussen 34 afh. v. aan meldingen 1.2 9. aardappelselectiecursus ±30 N.A.K. Goes 6 10. teelt en rendement v. akkerbouwge wassen 30 Terneuzen 2 11. klauwverzorging rundvee 35 afh. v. aan meldingen 1 12. veebeoordeling 27 afh. v. aan meldingen 1 13. basiscursus varkenshouderij 60 afh. v. aan meldingen 1 14. koeling en bewaring v. fruit 56 Kapelle 1 15. snoeien fruitbomen 20 Zeeuwsch- Vlaanderen 2 16. vakgebiedscursus Economie (AVIC) 60 Schouwen- Duiveland 3 17. E.V.T.O.-akkerbouw 108 Goes 3 18. bedrijfsleer v.h. loonbedrijf 72 Terneuzen 2 19. sociale vaardigheidsstraining onder nemers (SVTO) 84 div. plaatsen 3 1. 2. 3. 4. 5. L.A.S. Kapelle, Biezelingseweg 10 4421 PM Kapelle tel. 01102-1812 L.A.S. Terneuzen, scholengemeenschap voor beroepsonderwijs "De Vaart" M.A.S. Goes M.A.S. Schoondijke Praktijkschool "Prins Willem" P.O.O.C.-Zeeland Axelsestraat 249 Rav. de Groene Jager 8 Dr. Huizingastr. 28 4537 AW Terneuzen tel. 01150-12155 4461 DJ Goes tel. 01100-27203 4507 AB Schoondijke tel. 01173-1313 Pr. Beatrixstr. 66 ,4507 AL Schoondijke (tel. 01173-1551 6. P.O.O.C.-Zeeland Westsingel 58 4461 DM Goes tel. 01100-37144 Het P.O.O.C. hoopt dat u een keus kunt maken uit het aanbod en wenst u een leerzame kursus toe. De kursuskoördinator, Jan Moggré Aanmeldingsformulier Kursus: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:. Na insturing van dit aanmeldingsformulier krijgt u een definitief inschrijfformulier toegestuurd. gesteld. Zaterdag 13 september jl. vond na het bekend worden van de uitslagen, in het bijzijn van verte genwoordigers van De Landbode, Boer en Tuinder en Ons Platteland, de trekking van de prijswinnaars plaats. Het was de bon van Landbode-lezer J. Willemsen uit Bathmen (Overijssel), die als hoofd prijswinnaar uit de stapel juist geko zen kampioenen tevoorschijn kwam. 's Midd&gs om vijf uur was het echt paar Willemsen in Den Bosch aan wezig om de door Volvo Nederland Personenauto bv beschikbaar gestel de auto in ontvangst te nemen. Na mens de 3 CLO reikte CBTB- voorzitter Jaap van der Veen de prijs uit aan een zichtbaar overrompelde prijswinnaar. Uitslag Tijdens de 44ste Nationale in Den Bosch zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de wedstrijd. Wie wordt kampioen. De hoofdprijs, een Volvo personenauto ging naar J. Willemsen uit Bathmen. De overige, prijzen zijn gewonnen door M. Hu- rink, Geesteren (stamboekmerrie- veulen), M. van der Ven, Venhorst (Haflinger merrieveulen), K. Jo- chems, Etten-Leur (Connemara hengstveulen), J. Moonen, Neder- weert (Haflinger hengstveulen), A. van der Boom, Gemert (Hackney hengstveulen), A. Steendijk, Nieu- werkerk (Dartmoor hengstveulen), J. van der Zanden, St. Oedenrode (Shetlander hengstveulen), A.W. Stevens, Hilvarenbeek (PZ dubbel- schijf centrifugaal kunstmeststrooi er Vibrax), J. Kranenberg, Markelo (volautomatische wasmachine), J. Francke, Grijpskerke (Black Dec ker haakse slijper), W. van der Sluys, Roosendaal (duizend kg kal- kammonsalpeter), M. Vermeulen, Breugel (Black Decker elektrische heggeschaar), G. van der Heyden, Oostelbeers (25 balen (1000 kg) dro ge pulp), A. Versantvoort, St. Oe denrode (elektrische koelkast met assortiment Amstelbieren), G.J.W. Geerdink, Neede (Koltec schrikdraa dapparaat type ST Rijkskeur), J.G. van Rijn, Ambt-Delden (trekpaar denhoofdstel met koper en ga- reelriem). aan de top! Vrijdag 26 september 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19